Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Här delar vi med oss av de ordlistor vi själva har gjort.

 

Dansk-svensk grammatikordlista

Ordlista för översättning av grammatiska termer från danska till svenska.

Dansk-svensk ordlista över geografiska namn

Dansk-svensk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i danska och svenska.

Engelsk-svensk ordlista över geografiska namn

Engelsk-svensk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i engelska och svenska.

Finska namn på svenska orter

Lista över finska namn på städer, byar, socknar, kommuner, landskap och landsdelar i Sverige.

Folketymologier

Ord som har omformats på grund av felaktig härledning.

Färöisk-svensk ordlista över geografiska namn

Dansk-svensk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i färöiska och svenska.

Grundämnen på åtta språk

Ordlista över de kemiska grundämnenas namn på svenska, danska, engelska, finska, franska, latin, norska och tyska.

Invånarnamn

Ordlista över svenska benämningar på invånare i olika länder, landskap och städer samt motsvarande adjektiv.

Isländsk-svensk ordlista över geografiska namn

Isländsk-svensk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i isländska och svenska.

Järnvägsslang

Ordlista över informell svensk järnvägsterminologi.

Kunganamn på olika språk

Ordlista över namn på historiska kungar, drottningar, kejsare, kejsarinnor, prinsar, prinsessor och andra furstliga personer på svenska, danska, engelska, finska, franska, latin och tyska.

Latinska namn på finska orter

Förteckning över finska städer och landskap som har etablerade latinska namn.

Latinska namn på svenska orter

Förteckning över svenska städer och landskap som har etablerade latinska namn.

Livrustkammaren

Ordlista på svenska, engelska och franska avsedd som hjälp vid guidning av turister i Livrustkammaren i Stockholm.

Medeltidsmuseet

Ordlista på svenska, tyska och franska avsedd som hjälp vid guidning av besökare i Medeltidsmuseet i Stockholm.

Mumin på femton språk

Ordlista över de viktigaste figurerna i Tove Janssons böcker om mumintrollen på femton språk.

Namn på järnvägar

Ordlista över officiella och andra allmänt använda namn på järnvägssträckor i Sverige, Danmark och Norge.

Norsk-svensk djurordlista

Norsk-svensk ordlista över fåglar, fiskar, däggdjur, insekter och andra djur, både vilda och tama.

Norsk-svensk kontorsordlista

Norsk-svensk ordlista över kontorsarbete och kontorsutrustning, både historisk och nutida.

Norsk-svensk matordlista

Norsk-svensk ordlista över mat och dryck.

Norsk-svensk ordlista över geografiska namn

Norsk-svensk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i norska och svenska.

Norsk-svensk sportordlista

Norsk-svensk ordlista över fackuttryck som används inom olika sportgrenar.

Ordboksordlista

En liten ordlista som förklarar ordbokstermer, avsedd som stöd vid användning av Cercurius lexikonlänkar.

Riksdagshuset

Ordlista på svenska, engelska, tyska, franska och finska avsedd som hjälp vid guidning av besökare i Riksdagshuset i Stockholm.

Smeknamn och öknamn på norska städer

Ordlista över alternativa benämningar på norska kommuner och tätorter.

Smeknamn och öknamn på svenska städer

Ordlista över alternativa benämningar på svenska kommuner och tätorter.

Svensk-engelsk ordlista över geografiska namn

Svensk-engelsk ordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i svenska och engelska.

Svensk-tjeckisk ordlista

Ordlista för tjeckiskstuderande på A-nivån.

Tautologier

Ordlista över uttryck som är alltför övertydliga i onödan.

En övrig ordlista

En samling överblivna definitioner.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-11-24

Översätt sidan!

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01