Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Norsk-svensk djurordlista

Norsk-svensk ordlista över fåglar, fiskar, däggdjur, insekter och andra djur, både vilda och tama. Här finns inte bara artnamn, utan även ord för kroppsdelar, beteenden m.m. Ordlistan är sammanställd av Lars Törnqvist.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

abbor fisk abborre

abyssiner katt abessinier

adippeperlemorvinge fjäril skogspärlemorfjäril

admiral fjäril amiral

afrikaerle fågel afrikansk sädesärla

afrikapurpurhøne fågel mindre sultanhöna

afrikasaksnebb fågel afrikansk saxnäbb

afrikaskjestork fågel afrikansk skedstork

aftenfalk fågel aftonfalk

aglajaperlemorvinge fjäril ängspärlemorfjäril

akadtyrann fågel akadempid

aksishjort axishjort

alaskasnipe fågel tuvsnäppa

albueskjell blötdjur skålsnäcka

albuesnegl blötdjur skålsnäcka

algeeter fisk harneskmal

alke fågel tordmule

alkekonge fågel alkekung

alminnelig hare skogshare

alpakka alpacka

alpejernspurv fågel alpjärnsparv

alpekaie fågel alpkaja

alpekråke fågel alpkråka

alpeseiler fågel alpseglare

alpesteinbukk stenbock

alteter allätare

amanoreke amanoräka

amerikablesand fågel amerikansk bläsand

amerikadvergterne fågel dvärgtärna

amerikakrikkand fågel amerikansk kricka

amerikapurpurhøne fågel amerikansk sultanhöna

amerikarørdrum fågel amerikansk rördrom

amerikasandlo fågel flikstrandpipare

amerikasothøne fågel amerikansk sothöna

amfibier plural groddjur

amursvale fågel rostgumpsvala

amurtiger sibirisk tiger

and vild fågel and

and tam fågel anka

andeskondor fågel peruansk kondor

ansjos fisk ansjovis

antarktisk retthval val sydkapare

antenne hos insekt antenn

antennemalle fisk antennmal

antilope antilop

ape apa

apollosommerfugl fjäril apollofjäril

araberdvergterne fågel persisk småtärna

araberpetrell fågel arabpetrell

araberskarv fågel socotraskarv

araberskriketrost fågel arabskriktrast

arabertrappe fågel arabtrapp

arabiasanger fågel rödahavssångare

arbeidshest arbetshäst

argusblåvinge fjäril ljungblåvinge

arktisk perlemorvinge fjäril arktisk pärlemorfjäril

arktisk rev fjällräv

armenermåke fågel armenisk trut

armføtting djur armfoting

asurmeis fågel azurmes

asurnattergal fågel blånäktergal

atferd beteende

atlanterhavslaks atlantlax

atlassanger fågel atlassångare

aure fisk öring

aurorasommerfugl fjäril aurorafjäril

avkom avkomma

avl avel

avosett fågel skärfläcka

avtrekkerfisk grå tryckarfisk

 

Upp

 

B

baikalbekkasin fågel taigabeckasin

bakgjellesnegl bakgälad snäcka

bakkesmyger fjäril smultronvisslare

balkanfluesnapper fågel balkanflugsnappare

balkanhauk fågel balkanhök

balkanmeis fågel balkanmes

bananflue bananfluga

bardehval bardval

barkbille skalbagge barkborre

barnemark mask springmask

barskognonne fjäril barrskogsnunna

bartesvin skäggsvin

bartreveps insekt trädstekel

basrarørsanger fågel basrasångare

bavian babian

beduinhøne fågel ökenhöna

begermanet bägarmanet

beinfisk benfisk

beinmarg benmärg

bekkasin fågel beckasin

bekkeniøye fisk bäcknejonöga

bekkerøye fisk bäckröding

bekkeørret fisk bäcköring

belgisk fårehund belgisk vallhund

belgisk kjempe kanin belgisk jättekanin

beltedvergand fågel bomullsdvärgand

beltedyr bältdjur

belteisfugl fågel bälteskungsfiskare

belteorm mask gördelmask

belteøgle ödla gördelsvans

bendelorm mask bandmask

bengalterne fågel iltärna

bengaltiger bengalisk tiger

berberhøne fågel klipphöna

berberspett fågel atlasgröngöling

berbersteinskvett fågel berberstenskvätta

bergflyndre fisk bergskädda

berggylt fisk berggylta

berghøne fågel berghöna

bergirisk fågel vinterhämpling

bergkutling fisk bergstubb

bergnebb fisk stensnultra

beringsnipe fågel tundrasnäppa

beringterne fågel beringtärna

beryllbieter fågel grön dvärgbiätare

bestand bestånd

bevegelse rörelse

bever bäver

bie insekt bi

bieter fågel biätare

bikube bikupa

bille insekt skalbagge

binne björnhona

birøkt biodling

bisamrotte bisamråtta

bivoks bivax

bjørkefink fågel bergfink

bjørkefrostmåler fjäril björkfrostfjäril

bjørkemus buskmus

bjørn björn

bjørnedyr ryggradslöst djur trögkrypare

bjørnespinner fjäril björnspinnare

bladbille skalbagge bladbagge

bladfotkreps leddjur bladfoting

bladruller skalbagge rullvivel

bladskjærermaur bladskärarmyra

bladveps insekt sågstekel

blandingshund blandrashund

bleike fisk vitling

blekksprut blötdjur bläckfisk

bleksanger fågel eksångare

blekspottesanger fågel eksångare

bleksteinspurv fågel blek stensparv

bless märke hos häst bläs

blindeførerhund ledarhund

blindehund blindhund

blodigle blodigel

blodkar blodkärl

blodnebbvever fågel blodnäbbsvävare

blomsterflue blomfluga

bløtbukk skalbagge blombagge

bløtdyr blötdjur

bløtvinge skalbagge flugbagge

blå brennmanet blå brännmanet

blåfink fågel blå bofink

blågulara fågel blågul ara

blåhai blåhaj

blåhegre fågel blåhäger

blåhval blåval

blåkinnbieter fågel grön biätare

blåkjeft fisk blåkäft

blåkveite fisk liten hälleflundra

blålange fisk birkelånga

blåmage haj blåkäxa

blåmeis fågel blåmes

blåparula fågel blåryggad skogssångare

blårev blåräv

blåryggtrost fågel blåryggad trast

blåråke fågel blåkråka

blåsehull andningshål hos val blåshål

blåsel storsäl

blåskjell blåmussla

blåskjære fågel blåskata

blåsteinbit fisk blå havskatt

blåstjert fågel blåstjärt

blåstrupe fågel blåhake

blåstrupeara fågel blåstrupig ara

blåstål fisk blågylta

blåtrost fågel blåtrast

blåtykknebb fågel gulhuvad trupial

blåvingeand fågel blåvingad årta

boaslange orm boaorm

bokfink fågel bofink

boltit fågel fjällpipare

bombehund bombhund

bomullshalekanin bomullssvanskanin

bonapartesnipe fågel vitgumpsnäppa

bonellisanger fågel bergsångare

bonitt fisk bonit

brakksvale fågel rödvingad vadarsvala

brakkvann brackvatten

brasme fisk braxen

brednebbråke fågel indisk blåkråka

bredpanne fjäril tjockhuvud

breiflabb fisk marulk

breinakke fisk färna

breitege insekt bärfis

brems insekt styngfluga

brennmanet röd brännmanet

brevdue fågel brevduva

brilleand fågel vitnackad svärta

brillebjørn glasögonbjörn

brillekaiman glasögonkajman

brilleslange glasögonorm

brillevipe fågel rödflikvipa

brilleærfugl fågel glasögonejder

bringebærspinner fjäril gräsulv

brisling fisk skarpsill

brodd (hos insekt) gadd

broddveps insekt gaddstekel

bronseibis fågel bronsibis

brosme fisk lubb

broøgle bryggödla

brudeand fågel brudand

brugde haj brugd

brunaure fisk öring

brunbjørn brunbjörn

brunbuksandhøne fågel brunbukig flyghöna

brunfiskeugle fågel brun fiskuv

brunflekket perlemorvinge fjäril brunfläckig pärlemorvinge

brunfluesnapper fågel glasögonflugsnappare

brungylt fisk brunsnultra

brunhodespurv fågel stäppsparv

brunhodetrupial fågel brunhuvad kostare

brunhyene brun hyena

brunkinnparula fågel brunkindad skogssångare

brunkinnskogtrost fågel beigekindad skogstrast

brunnakke fågel bläsand

brunnakkeravn fågel ökenkorp

brunnoddy fågel brun noddy

brunpanneara fågel brunpannad ara

brunplystreand fågel brun visseland

brunrotte brunråtta

brunsanger fågel brunsångare

brunsideparula fågel brunsidig skogssångare

brunskriketrost fågel saharaskriktrast

brunsnegl spansk skogssnigel

brunspottefugl fågel rödbrun härmtrast

brunstrupesandsvale fågel brunstrupig backsvala

brunstær fågel brun myna

brunsule fågel brun sula

bruntrost fågel bruntrast

brunvarsler fågel brun törnskata

brusk brosk

bruskfisk broskfisk

brystfinne bröstfena

brystkasse bröstkorg

bryststykke (hos insekt) mellankropp

bufe boskap

bukfinne bukfena

bukk fårhane bagge

bukk gethane bock

buksvømmer insekt buksimmare

buorm snok

busksanger fågel busksångare

buskskvett fågel buskskvätta

buskspurv fågel fältsparv

bydue fågel tamduva

bylbyl fågel bulbyl

byttedyr bytesdjur

bøffel buffel

bøffeland fågel buffelhuvudand

bøksanger fågel grönsångare

børstespinner fjäril tofsspinnare

bøylepingvin <åsnepingvin>

båndhavørn fågel bandhavsörn

båndkorsnebb fågel bändelkorsnäbb

 

Upp

 

C

canadarøye fisk kanadaröding

cettisanger fågel cettisångare

cistussanger fågel grässångare

D

dachs hund tax

dachshund tax

daddelfugl fågel hypocolius

dagpåfugløye fjäril påfågelöga

dagsommerfugl fjäril dagfjäril

damsnipe fågel dammsnäppa

dekkhår täckhår

dekkvinge skalbagge täckvinge

diademrødstjert fågel diademrödstjärt

didrikgjøk fågel större guldgök

dinosaur dinosaurie

djevelrokke fisk djävulsrocka

djevelskate fisk djävulsrocka

dobbeltbekkasin fågel dubbelbeckasin

dobbeltsuger fisk tvåfläckig dubbelsugare

dolkhale leddjur dolksvans

dompap fågel domherre

dovendyr däggdjur sengångare

dovenfugl fågel trögfågel

drone bihane drönare

dronninggelé drottningmjölk

drøvtygger idisslare

due fågel duva

duetrost fågel dubbeltrast

duskhegre fågel plymhäger

dvale dvala

dvergblåvinge fjäril mindre blåvinge

dvergdachshund dvärgtax

dvergdykker fågel smådopping

dvergfalk fågel stenfalk

dvergflamingo fågel mindre flamingo

dvergflodhest dvärgflodhäst

dvergfluesnapper fågel mindre flugsnappare

dverggås fjällgås

dverghare hermelinkanin

dverghegre fågel dvärgrördrom

dverghornugle fågel dvärguv

dverghyene jordvarg

dverglerke fågel korttålärka

dverglire fågel dvärglira

dverglo fågel mindre strandpipare

dvergmalle fisk dvärgmal

dvergmåke fågel dvärgmås

dvergnattravn fågel falknattskärra

dvergnesebjørn önäsbjörn

dvergpapegøye fågel dvärgpapegoja

dvergpingvin fågel dvärgpingvin

dvergpuddel hund dvärgpudel

dvergretthval dvärgrätval

dvergrikse fågel dvärgsumphöna

dvergrørdrum fågel dvärgrördrom

dvergsjimpanse dvärchimpans

dvergskarv fågel dvärgskarv

dvergsnipe fågel småsnäppa

dvergspekkhogger dvärgspäckhuggare

dvergspett fågel mindre hackspett

dvergspottesanger fågel gråsångare

dvergspove fågel dvärgspov

dvergspurv fågel dvärgsparv

dvergsvane fågel mindre sångsvan

dvergterne fågel småtärna

dvergtrappe fågel småtrapp

dvergulke fisk oxsimpa

dvergvedder kanin dvärgvädur

dvergvillsvin dvärgsvin

dvergørn fågel dvärgörn

dykker fågel dopping

dykkpetrell fågel dykpetrell

dyphavsabbor fisk djuphavsabborre

dyphavsmarulke fisk djuphavsmarulk

dyr djur

dyreplankton djurplankton

dyrevern djurskydd

dødningebille skalbagge dödsbud

dødningehodesvermer fjäril dödskallesvärmare

dødningeur skalbagge dödsur

døgnflue insekt dagslända

dådyr dovhjort

dåhjort dovhjort

 

Upp

 

E

edderkopp spindel

edderkoppdyr spindeldjur

edelkreps flodkräfta

egentlig spinner fjäril ädelspinnare

eggleggningsrør (hos insekt) äggläggningsrör

egretthegre fågel ägretthäger

egyptnattravn fågel ökennattskärra

eikehjort skalbagge ekoxe

eikesanger fågel bergsångare

eikespinner fjäril ekspinnare

eikestjertvinge fjäril eksnabbvinge

einerjernspurv fågel kaukasisk järnsparv

einersidensvans fågel indiansidensvans

ekorn ekorre

ekorntannspinner fjäril ekorrspinnare

ekte sel öronlös säl

ekte spinner fjäril ädelspinnare

eland elandantilop

elefantsel sjöelefant

elefantskilpadde galapagossköldpadda

elektrisk ål darrål

elg älg

elghund älghund

elgkalv älgkalv

elgku älgko

elgokse älgtjur

elvedelfin floddelfin

elveniøye fisk flodnejonöga

elvesanger fågel flodsångare

enfargeseiler fågel enfärgad seglare

engblåvinge fjäril ängsblåvinge

enghauk fågel ängshök

engperlemorvinge fjäril älggräspärlemorfjäril

engringvinge fjäril kamgräsfjäril

engsmyger fjäril ängssmygare

engspurv fågel ängssparv

enkeltbekkasin fågel enkelbeckasin

enkeltfoting insekt enkelfoting

eremittkreps eremitkräfta

eremittskogtrost fågel eremitskogstrast

eremittsnipe fågel amerikansk skogssnäppa

erle fågel ärla

esel åsna

eselpingvin fågel åsnepingvin

eskimogås fågel dvärgsnögås

eskimomåke fågel thayertrut

eskimospove fågel eskimåspov

europeisk kartsommerfugl fjäril kartfjäril

F

familiehund familjehund

fasettøye fasettöga

fasettøyne plural fasettögon

felthare fälthare

femtrådet tangbrosme fisk femtömmad skärlånga

ferskvann sötvatten

ferskvannsild fisk löja

finnefotøgle ödla fenfoting

finnhval fenval

fiolett gullvinge fjäril violett guldvinge

fiolettryggstær fågel ametiststare

fireøyefisk fyrögonfisk

firfisle skogsödla

firtrådet tangbrosme fisk fyrtömmad skärlånga

fiskeheire fågel gråhäger

fiskemåke fågel fiskmås

fiskerkatt fiskarkatt

fiskermår fiskmård

fiskeøgle utdött kräldjur fisködla

fiskeørn fågel fiskgjuse

fjellerke fågel berglärka

fjellgransanger fågel berggransångare

fjelljo fågel fjällabb

fjellkalanderlerke fågel asiatisk kalanderlärka

fjellkatt andisk katt

fjellmarkmus mellansork

fjellmyrløper fågel myrsnäppa

fjellrein fjällren

fjellrev fjällräv

fjellrosenfink fågel större rosenfink

fjellrotte mellansork

fjellrype fågel fjällripa

fjellskarv fågel fjällripa

fjellspurv fågel snöfink

fjellvåk fågel fjällvråk

fjesing fisk fjärsing

fjordsel knubbsäl

fjordørret fisk insjööring

fjær fjäder

fjærdrakt fjäderdräkt

fjæreplytt fågel skärsnäppa

fjærkre fjäderfä

fjærmygg fjädermygga

fjærmøll fjäril fjädermott

flaggermus fladdermus

flaggspett fågel större hackspett

flatbille skalbagge plattbagge

flathodekatt platthuvudkatt

flekkdverglerke fågel dvärglärka

flekket fløyfisk fläckig sjökock

flekket hyene fläckig hyena

flekket ringvinge fjäril kvickgräsfjäril

flekkhyene fläckig hyena

flekkpagell fisk fläckpagell

flekkpetrell fågel brokpetrell

flekksnipe fågel fläckdrillsnäppa

flekksteinbit fisk fläckig havskatt

fleskeklanner skalbagge fläskänger

flikstær fågel flikstare

flikvinge fjäril praktfjäril

flire fisk björkna

flodhest flodhäst

flodtriel fågel senegaltjockfot

flodørn fågel skrikhavsörn

flokk flock

flue insekt fluga

fluesnapper fågel flugsnappare

flygefisk flygfisk

flygehund fladdermus flyghund

flygeøgle utdött kräldjur flygödla

flyndrefisk plattfisk

fløyelsdyr klomask

fløyfisk sjökock

flått fästing

forbein framben

forgjellesnegl framgälad snäcka

forjeksel tand premolar

fortann framtand

fossekall fågel strömstare

franklinmåke fågel präriemås

franklinmåke fågel präriemås

fregattstormsvale fågel fregattstormsvala

frosk groda

fruktflue fruktfluga

fugl fågel

fuglefjell fågelberg

fuglehund fågelhund

fuglekonge fågel kungsfågel

fuglekongesanger fågel kungsfågelsångare

fuktbille skalbagge fuktbagge

fullblodshest fullblodshäst

furukorsnebb fågel större korsnäbb

furulus fågel kungsfågel

furumåler fjäril tallmätare

furusanger fågel balkansångare

følehorn känselspröt

følesans känselsinne

føll hästunge föl

førerhund ledarhund

fåbørstemakk mask fåborstmask

fårehund fårhund

 

Upp

 

G

gabarsanghauk fågel gabarhök

gaffelantilope gaffelantilop

gaffelbukk gaffelantilop

gaffelmakrell fisk blå gaffelmakrill

gaffelseiler fågel orientseglare

galleveps insekt gallstekel

gallveps insekt gallstekel

gane gom

gapeflyndre fisk lerskädda

gastrolitt gastrolit

gattfinne analfena

gauk fågel gök

gaupe lodjur

geirfugl utdöd fågel garfågel

geit get

geithams insekt bålgeting

gekko geckoödla

gemse gems

gevir (på hjortdjur) hornkrona

giftøgle giftödla

gjedde gädda

gjellelokk gällock

gjeller plural gälar

gjerdesmett fågel gärdsmyg

gjess plural gäss

gjeterfugl värnfågel

gjeterhund vallhund

gjødselbille skalbagge dyngbagge

gjøglerørn fågel gycklarörn

gjøk fågel gök

gjøkhumle insekt snylthumla

gjørs fisk gös

glansbille skalbagge glansbagge

glanstrupial fågel mindre båtstjärt

glansvinge fjäril juvelvinge

glasskutling fisk klarbult

glassmanet öronmanet

glasstunge fisk småtunga

glassvar fisk glasvar

glatthai glatthaj

glatthåret foxterrier släthårig foxterrier

glattsil fisk slättobis

glente fågel glada

gluttsnipe fågel gluttsnäppa

gnager gnagare

goliathegre fågel goliathäger

gomler däggdjur trögdjur

grankorsnebb fågel mindre korsnäbb

granmeis fågel talltita

gransanger fågel gransångare

gransnutebille skalbagge snytbagge

grasgylt fisk grässnultra

grasspinner fjäril gräselefant

graveugle fågel prärieuggla

graveveps insekt grävstekel

gresshoppe insekt gräshoppa

gresshoppesanger fågel gräshoppsångare

gressugle fågel kapuggla

grevling grävling

gribb fågel gam

grindhval grindval

grizzlybjørn grizzlybjörn

grundling fisk sandkrypare

grønlandshval grönlandsval

grønlandsmåke fågel vitvingad trut

grønlandssel grönlandssäl

grønn eikevikler fjäril ekvecklare

grønnfink fågel grönfink

grønngylt fisk skärsnultra

grønnparula fågel grönryggad skogssångare

grønnrygghegre fågel lotushäger

grønnsisik fågel grönsiska

grønnspett fågel gröngöling

grønnstilk fågel grönbena

grønnvinge fjäril grönsnabbvinge

grønnvingerødara fågel grönvingad ara

grå kjernebiter fågel större maskstenknäck

gråfluesnapper fågel grå flugsnappare

gråhai fisk gråhaj

gråhegre fågel gråhäger

gråhodealbatross fågel gråhuvad albatross

gråhodeisfugl fågel gråhuvad kungsfiskare

gråhodemåke fågel gråhuvad mås

gråhodespurv fågel gråhuvad sparv

gråhval gråval

gråkinnskogtrost fågel gråkindad skogstrast

gråkronerødstjert fågel altairödstjärt

grålire fågel grålira

gråmåke fågel gråtrut

gråseiler fågel blek tornseglare

gråsel gråsäl

gråsidemus sork gråsiding

gråsisik fågel gråsiska

gråspottesanger fågel orientsångare

gråspurv fågel gråsparv

gråsteinbit fisk havskatt

gråstrupedykker fågel gråhakedopping

gråstrupetrost fågel gråhalsad trast

gråtrost fågel björktrast

gulbeingråmåke fågel medelhavstrut

gulbeinsnipe fågel mindre gulbena

gulbrynsanger fågel taigasångare

gulbrynspurv fågel gulbrynad sparv

gulbrystsnipe fågel gulbröstad snäppa

gulbrystvireo fågel gulstrupig vireo

gulerle fågel gulärla

gulflekksmyger fjäril gulfläckig glanssmygare

gulhodetrupial fågel gulhuvad trupial

gulirisk fågel gulhämpling

gulkinnand fågel gulkindad kricka

gullbust fisk stäm

gullfasan fågel guldfasan

gullfisk guldfisk

gullmoldvarp guldmullvad

gullmulte fisk guldmulte

gullringvinge fjäril luktgräsfjäril

gullsjakal guldschakal

gullspett fågel guldspett

gulltrost fågel guldtrast

gullvinge fjäril guldvinge

gullvingeparula fågel gulvingad skogssångare

gulnebbgjøk fågel gulnäbbad regngök

gulnebblire fågel gulnäbbad lira

gulnebblom fågel vitnäbbad islom

gulnebbstork fågel afrikansk ibisstork

gulparula fågel gul skogssångare

gulpebolle spyboll

gulsanger fågel härmsångare

gulspurv fågel gulsparv

gulstrupesteinspurv fågel gulstrupig stensparv

gultykknebb fågel aftonstenknäck

gulvingerødara fågel ljusröd ara

gyte verb (om fisk) leka

gåsegribb fågel gåsgam

 

Upp

 

H

hagebylbyl fågel trädgårdsbulbyl

hagesanger fågel trädgårdssångare

hagesnegl

hagtornsommerfugl fjäril hagtornsfjäril

hai fisk haj

haimalle fisk hajmal

hakkespett fågel hackspett

haldenstøver hund haldenstövare

hale svans

haleamfibier plural stjärtgroddjur

halefinne stjärtfena

haleløse amfibier plural stjärtlösa groddjur

halerot svansrot

haletipp svansspets

halsbåndfluesnapper fågel halsbandsflugsnappare

halsbåndfrankolin fågel svart frankolin

halsbåndparakitt fågel halsbandsparakit

halsgjemmer sköldpadda gömhalssköldpadda

halsvender sköldpadda vändhalssköldpadda

halvbjørn halvbjörn

halvblodshest halvblodshäst

hamiltonstøver hund hamiltonstövare

hammerhai hammarhaj

hane tupp

hanekamp tuppfäktning

hann hane

haredyr hardjur

harlekinand fågel strömand

harlekinmarihøne skalbagge harlekinnyckelpiga

harniskmalle fisk harneskmal

harpyørn fågel harpya

haslong fisk stäm

hatteskjell blötdjur skålsnäcka

hauk fågel hök

hauksanger fågel höksångare

haukugle fågel hökuggla

haukørn fågel hökörn

havabbor fisk havsabborre

havbrasme fisk havsbraxen

havbørsteorm mask havsborstmask

havedderkopp havsspindel

havelle fågel alfågel

havengel haj havsängel

havert säl gråsäl

havgjedde fisk havsgädda

havhest fågel stormfågel

havkaruss fisk havsruda

havkobbe säl gråsäl

havlire fågel mindre lira

havlærskilpadde havslädersköldpadda

havmus fisk havsmus

havniøye fisk havsnejonöga

havnål fisk havsnål

havsil fisk havstobis

havskilpadde havssköldpadda

havslange orm havsorm

havsule fågel havssula

havsvale fågel stormsvala

havtaske fisk marulk

havørn fågel havsörn

havål fisk havsål

heggspinnmøll fjäril häggspinnmal

hegre fågel häger

heibladmåler fjäril ljunglundmätare

heilo fågel ljungpipare

heipiplerke fågel ängspiplärka

heire fågel häger

hekkeplass häckningsplats

hekkesesong häckningssäsong

hekking häckning

hekksanger fågel trädnäktergal

hekkspurv fågel häcksparv

hektordelfin Hectors delfin

helhodefisk helhuvudfisk

hellefisk hälleflundra

helligibis fågel helig ibis

hemlokkparula fågel orangestrupig skogssångare

herodiashegre fågel amerikansk gråhäger

heroringvinge fjäril brun gräsfjäril

hersling fisk stäm

hest häst

hestelort hästspillning

hestemakrell fisk taggmakrill

hestepærer hästspillning

hesteskokrabbe leddjur dolksvans

hettebille skalbagge kapuschongbagge

hettegribb fågel munkgam

hettemåke fågel skrattmås

hetteparula fågel citronskogssångare

hi ide, gryt

hihund grythund

himalayatrost fågel gråtrast

hinduterne fågel tofstärna

hisling fisk stäm

hispaniolaara fågel kubansk ara

hjelmfiskand fågel kamskrake

hjelmperlehøne fågel hjälmpärlhöna

hjerteskjell blötdjur hjärtmussla

hjort kronhjort

hjortedyr hjortdjur

hjortelusflue älgfluga

hjortesvin hjortsvin

hjuldyr ryggradslöst djur hjuldjur

hjørnetann hörntand

hode huvud

hoggorm huggorm

hoggormfisk huggormsfisk

honning honung

honningbie honungsbi

honningdugg honungsdagg

honningeter fågel honungsätare

hoppe hästhona sto

hoppeedderkopp hoppspindel

hoppekreps hoppkräfta

hoppemus springråtta

hork fisk gärs

horndykker fågel svarthakedopping

horngjel fisk näbbgädda

hornhval narval

hornkvabbe fisk tångsnärta

hornlerke fågel ökenberglärka

hornugle hornuggla

hornulke fisk hornsimpa

hortulan fågel ortolansparv

hovdyr hovdjur

hubro fågel berguv

hulepinnsvin jordpiggsvin

hullruger (om fågel) hålbyggare

humle insekt humla

hunn hona

husbukk skalbagge husbock

husdyr husdjur

husflue husfluga

huskråke fågel huskråka

husspurv fågel hussparv

husstøvmidd husdammskvalster

hval val

hvalfugl valfågel

hvalhai valhaj

hvalross valross

hvit admiral fjäril tryfjäril

hvit c fjäril vinbärsfuks

hvitbrynfrankolin fågel marockansk frankolin

hvitbrynsandsvale fågel större backsvala

hvitbrystkråke fågel svartvit kråka

hvitbrystlo fågel svartbent strandpipare

hvitbukpetrell fågel vitbukspetrell

hvitbuksandhøne fågel vitbukig flyghöna

hvitbukstormsvale fågel vitmagad stormsvala

hvitfinnet steinulke fisk stensimpa

hvitflekket glatthai glatthaj

hvithai vithaj

hvithalehjort vitsvanshjort

hvithalesvømmesnipe fågel wilsonsimsnäppa

hvithodeand fågel kopparand

hvithodehavørn fågel vithövdad havsörn

hvithoderødstjert fågel bergrödstjärt

hvithodespurv fågel tallsparv

hvithodet havørn fågel vithövdad havsörn

hvithodetrane fågel munktrana

hvithval vitval

hvitkinnbylbyl fågel vitkindad bulbyl

hvitkinngås fågel vitkindad gås

hvitkinnsvartterne fågel skäggtärna

hvitkranslo fågel trebandad pipare

hvitkronespurv fågel vitkronad sparv

hvitkronesteinskvett fågel vitkronad stenskvätta

hvitneset dvergnesebjørn önäsbjörn

hvitneset nesebjørn vitnosad näsbjörn

hvitpannelire fågel vithuvad lira

hvitpannevarsler fågel masktörnskata

hvitpelikan fågel pelikan

hvitryggspett fågel vitryggig hackspett

hvitryggsteinskvett fågel finschstenskvätta

hvitskate fisk vitrocka

hvitstrupenattergal fågel vitstrupig näktergal

hvitstrupespurv fågel vitstrupig sparv

hvitting fisk vitling

hvitvinge fjäril vitfjäril

hvitvingelerke fågel vitvingad lärka

hvitvingesvartterne fågel vitvingad tärna

hvitøyeand fågel vitögd dykand

hyasintara fågel hyacintara

hybelkanin dammråtta

hyene hyena

hygenhund hygenstövare

hyrdehund herdehund

hyse fisk kolja

hærfugl härfågel

hærmygg sorgmygga

høne höna

hønsefugl hönsfågel

hønsehauk duvhök

håbrann haj håbrand, sillhaj

hågjel haj hågäl

håkjerring haj håkäring

hårsel öronlös säl

hårvar fisk bergvar

 

Upp

 

I

iberiaskogsnegl spansk skogssnigel

iguan kräldjur leguan

ikt mask sugmask

ilder iller

ildflue skalbagge lysmask

ildgullvinge fjäril mindre guldvinge

indiasølvnebb fågel indisk silvernäbb

indigofink fågel indigosparv

insekteter insektsätare

irissommerfugl fjäril sälgskimmerfjäril

irsk terrier irländsk terrier

irsk vannspaniel hund irländsk vattenspaniel

isabellasteinskvett fågel isabellastenskvätta

isbjørn isbjörn

isfugl kungsfiskare

isgalt fisk långstjärt

islandsand fågel islandsknipa

ismåke fågel ismås

isse hjässa

J

jakobinergjøk fågel jakobinskatgök

japanstormsvale fågel Swinhoes stormsvala

jeksel tand molar

jelk kastrerad hingst valack

jernspurv fågel järnsparv

jerpe fågel järpe

jerv järv

jo fågel labb

jomfrufisk frökenfisk

jomfrutrane fågel jungfrutrana

jordløper skalbagge jordlöpare

jordpinnsvin jordpiggsvin

jordrotte vattensork

jordugle jorduggla

jordulv jordvarg

jordveps insekt vanlig geting

jur juver

K

kabylspettmeis fågel kabylnötväcka

kafferseiler fågel kafferseglare

kafferørn fågel klippörn

kaie fågel kaja

kakadue fågel kakadua

kakerlakke insekt kackerlacka

kalanderlerke fågel kalanderlärka

kaldblodshest kallblodshäst

kaliforniavaktel fågel kalifornisk tofsvaktel

kalkun kalkon

kalkunhane kalkontupp

kalkunhøne kalkonhöna

kalottparula fågel svartkronad skogssångare

kameldyr kameldjur

kameleon kameleont

kamelhalsflue halsslända

kamskjell blötdjur kammussla

kamtannhai sexbågig kamtandhaj

kanadahettemåke fågel trädmås

kanadalo fågel amerikansk tundrapipare

kanadaparula fågel kanadaskogssångare

kanadatrane fågel prärietrana

kanaridue fågel kanarieduva

kanarifugl tam fågel kanariefågel

kanariirisk vild fågel kanariesiska

kanaripiplerke fågel kanariepiplärka

kanariskvett fågel kanariebuskskvätta

kaneland fågel kanelårta

kanindachshund kanintax

kanvasand fågel svartnäbbad brunand

kappand fågel kapand

kappe (hos blötdjur) mantel

kappedyr manteldjur

kappverdepetrell fågel tjocknäbbad sammetspetrell

kappverdesanger fågel Kap Verde-sångare

kappverdeseiler fågel Kap Verde-seglare

kappverdespurv fågel brunryggad sparv

kardinalbille skalbagge kardinalbagge

karibu ren caribou

karminfink fågel sibirisk rosenfink

karpe fisk karp

karpelaks fisk laxkarp

karuss fisk ruda

kaskelott val kaskelot

kaspimåke fågel kaspisk trut

kaspitiger kaspisk tiger

kastanjeisfugl fågel smyrnakungsfiskare

kastanjespurv fågel rödbrun sparv

kattedyr kattdjur

kattespottefugl fågel kattfågel

kattugle kattuggla

kaukasushøne fågel kaukasisk snöhöna

kaukasusorrfugl fågel kaukasisk orre

keiserfisk kejsarfisk

keisergås kejsargås

keiserkåpe fjäril silverstreckad pärlemorfjäril

keiserpingvin kejsarpingvin

keiserørn fågel kejsarörn

kenguru känguru

ketalaks hundlax, chumlax

kileblåvinge fjäril turkos blåvinge

kilehalelire fågel kilstjärtlira

kirkeugle minervauggla

kirsebærreke körsbärsräka

kirsebærsommerfugl fjäril körsbärsfuks

kittlitzlo fågel kittlitzpipare

kjempeblekksprut jättebläckfisk

kjempedovendyr utdött däggdjur jättesengångare

kjempemaursluker jättemyrslok

kjempeoter jätteutter

kjempepanda jättepanda

kjernebiter fågel stenknäck

kjerrhauk fågel kärrhök

kjertel körtel

kjæledyr sällskapsdjur

kjønn kön

kjønnsmoden könsmogen

kjørehest körhäst

kjøtteter köttätare

kjøttfinnefisk lobfenig fisk

kjøttmeis talgoxe

klanner skalbagge änger

klapperslange skallerorm

klappmyss säl klappmyts

klatremus långsvansad skogssork

klatreparula fågel svartvit skogssångare

klauv djurfot klöv

klegg insekt broms

klippedue klippduva

klippehopperpingvin klipphopparpingvin

klipperingvinge fjäril vitgräsfjäril

klippespettmeis fågel klippnötväcka

klippespurv fågel klippsparv

klippesvale fågel klippsvala

klippeugle fågel klippkattuggla

kloakk kloak

kloakkdyr kloakdjur

kloskate fisk klorocka

klov djurfot klöv

klovdyr klövdjur

klovnefisk clownfisk

klubbveps insekt klubbhornstekel

klypedyr insekt tvestjärt

klør plural klor

kløverblåvinge fjäril klöverblåvinge

knekkand fågel årta

kneler insekt bönsyrsa

knokkelbille skalbagge knotbagge

knoppsothøne fågel kamsothöna

knoppsvane

knurr fisk knorrhane, knot

knurrulke fisk simpknot

knølhval knölval

kolje fisk kolja

kolkjeft fisk kummel

kolle älgko

kolmule fisk kolmule, blåvitling

kommasmyger fjäril silversmygare

kongeantilope guineadvärgantilop

kongeboa orm kungsboa

kongefasan fågel kungsfasan

kongekobra orm kungskobra

kongekrabbe kungskrabba

kongepingvin kungspingvin

kongeterne fågel kungstärna

kongetiger bengalisk tiger

kongeørn kungsörn

konglebit fågel tallbit

korallslange orm korallorm

kornkråke råka

kornspurv fågel kornsparv

korsikaspettmeis fågel korsikansk nötväcka

korsnebb fågel korsnäbb

korthaleravn fågel kortstjärtad korp

korthåret adjektiv korthårig

korthåret dachs hund korthårig tax

korthåret foxterrier släthårig foxterrier

kortklotrekryper fågel trädgårdsträdkrypare

kortnebbekkasinsnipe fågel mindre beckasinsnäppa

kortnebbgås fågel spetsbergsgås

krabbe krabba

krabbeeter fågel hägerpipare

krabbehegre fågel grönhäger

kragebein nyckelben

kragehai kråshaj

kragetrappe fågel kragtrapp

krattopplerke fågel lagerlärka

krattsanger fågel snårsångare

krattspurv fågel dvärgsävsparv

krepsdyr kräftdjur

krepsepest kräftpest

krikkand fågel kricka

kro (hos fågel) kräva

krokodille krokodil

krokodillevokter fågel krokodilväktare

krokulke fisk halvulk

krumsnutet havnål fisk krumnosig havsnål

krykkje fågel tretåig mås

krypdyr kräldjur

krystallkutling fisk glasbult

krøkle fisk nors

krøllpelikan fågel krushuvad pelikan

kråke kråka

kråkebolle djur sjöborre

ku ko

kubemanet kubmanet

kuhegre fågel kohäger

kulefisk blåsfisk

kurdistanhøne fågel kaspisk snöhöna

kuskjell blötdjur islandsmussla

kutling fisk smörbult

kvalfugl valfågel

kvartbekkasin fågel dvärgbeckasin

kvastfinnefisk tofsstjärtfisk

kveghund boskapshund

kveite fisk hälleflundra

kvinand knipa

kvithai vithaj

kviting fisk vitling

kvitnos delfin vitnos

kvitryggspett fågel vitryggig hackspett

kylling kyckling

kyprossanger fågel cypernsångare

kyprossteinskvett fågel cypernstenskvätta

kyr plural kor

kystringbuk fisk tångringbuk

kystringvinge fjäril sandgräsfjäril

kålmakk fjärilslarv kålmask

kålmark fjärilslarv kålmask

kålorm fjärilslarv kålmask

kålsommerfugl fjäril kålfjäril

 

Upp

 

L

labb djurfot tass

lagesild siklöja

laks lax

laksand fågel storskrake

laksesild laxsill

laksestørje fisk glansfisk

laksetobis fisk laxtobis

lam fårunge lamm

lammegribb fågel lammgam

landskilpadde landsköldpadda

langbein spindel lockespindel

lange fisk långa

langebarn fisk långebarn

langhalefink fågel långstjärtad rosenfink

langhaleskarv fågel långstjärtad skarv

langhaleskriketrost fågel orientskriktrast

langhalet langebarn fisk spetsstjärtat långebarn

langhåret adjektiv långhårig

langhåret dachs hund långhårig tax

langnebbekkasinsnipe fågel större beckasinsnäppa

langnebblerke fågel båglärka

langnebbpiplerke fågel långnäbbad piplärka

langnebbterne fågel aztektärna

langtåsnipe fågel långtåsnäppa

lappedykker fågel dopping

lappfiskand fågel salskrake

lappiplerke fågel rödstrupig piplärka

lappmeis fågel lappmes

lappsanger fågel nordsångare

lappspove fågel myrspov

lappspurv fågel lappsparv

lappugle fågel lappuggla

larve larv

latterdue fågel skrattduva

lattermåke fågel sotvingad mås

laue fisk löja

laurbærdue fågel lagerduva

lavskrike fågel lavskrika

lazulifink fågel lazulisparv

leddorm mask ringmask

leddyr leddjur

legeigle blodigel

leirkutling fisk lerstubb

leirveps insekt krukmakargeting

lemen gnagare lämmel

leonorafalk fågel eleonorafalk

leopardsel sjöleopard

leopardskilpadde leopardsköldpadda

leppebjørn läppbjörn

leppefisk läppfisk

lerke fågel lärka

lerkefalk fågel lärkfalk

lerkespurv fågel lärksparv

levantbylbyl fågel levantbulbyl

ligustersvermer fjäril ligustersvärmare

linerle fågel sädesärla

lire fågel lira

lirype fågel dalripa

liten frostmåler fjäril allmän frostfjäril

liten havnål fisk mindre havsnål

liten høstmåler fjäril allmän frostfjäril

liten kantnål fisk mindre kantnål

liten kålsommerfugl fjäril rovfjäril

liten laksetobis fisk mindre laxtobis

liten salamander groddjur mindre vattensalamander

liten skogmus mindre skogsmus

lodde fisk lodda

logre med halen verb vifta på svansen

lomhund gnagare lämmel

lomre fisk bergtunga

lomre fisk bergskädda

lomvi fågel sillgrissla

loppe insekt loppa

loppekreps hoppkräfta

losfisk lotsfisk

luktesans luktsinne

lunde lunnefågel

lundefugl lunnefågel

lunge lunga

lungefisk lungfisk

lungelapp lunglob

lungesnegl lungsnäcka

lusuer fisk mindre kungsfisk

lyr fisk lyrtorsk, bleka

lyreknurr fisk lyrknot

lysbeinlire fågel ljusfotad lira

lysbille skalbagge lysmask

lysbuksandhøne fågel kronflyghöna

lysing fisk kummel

lysprikkfisk prickfisk

løpebille skalbagge jordlöpare

løpetid löptid

løve lejon

løvehodekanin lejonhuvad kanin

løveklipp (hos pudel) lejonklippning

løvetamarin apa lejontamarin

løvinne lejonhona lejoninna

løvmeis fågel entita

løvsanger fågel lövsångare

løye fisk löja

løypemage mage hos idisslare löpmage

låvesvale fågel ladusvala

 

Upp

 

M

madeiradue fågel madeiraduva

madeirapetrell fågel smalnäbbad sammetspetrell

magnoliaparula fågel magnoliaskogssångare

maisild majfisk

makk mask

makrell makrill

makrellgjedde makrillgädda

makrellhai makohaj

makrellstørje fisk tonfisk

makrellterne fågel fisktärna

malariamygg malariamygga

malayabjørn malajbjörn

malle fisk mal

mandsjuriastær fågel amurstare

mandsjuriatiger sibirisk tiger

mangefoting ryggradslöst djur mångfoting

mangrovehegre fågel rishäger

mareflyndre fisk rödtunga

marekatt apa markatta

marihøne skalbagge nyckelpiga

mark djur mask

markmus åkersork

markpiplerke fågel fältpiplärka

marulke fisk marulk

maskedue fågel långstjärtsduva

maskeplystreand fågel vithuvad visseland

maskerikse fågel karolinasumphöna

maskesanger fågel glasögonsångare

maskesule fågel masksula

matreke nordhavsräka

maur insekt myra

maurløve insekt myrlejonslända

maurpinnsvin myrpiggsvin

maursluker myrslok

maursyre myrsyra

maurtue myrstack

meis fågel mes

meitemark mask daggmask

melbille skalbagge mjölbagge

melke (hos fisk) mjölke

mellompuddel hund mellanpudel

mellomspett fågel mellanspett

menneske människa

menneskeape människoapa

merr hästhona märr

mestersanger fågel mästersångare

metamorfose metamorfos

midd djur kvalster

middelhavslire fågel medelhavslira

middelhavsmåke fågel rödnäbbad trut

middelhavsspurv fågel spansk sparv

middelhavssteinskvett fågel medelhavsstenskvätta

middelhavsstær fågel svart stare

mjelkekjertel mjölkkörtel

mnemosynesommerfugl fjäril mnemosynefjäril

monarksommerfugl fjäril monark

mongolkaie fågel klippkaja

mongollo fågel mongolpipare

mongolpiplerke fågel mongolpiplärka

mongolturteldue fågel större turturduva

monstermarihøne skalbagge harlekinnyckelpiga

morbærdue fågel turkestanduva

mordersnegl mördarsnigel

morkake moderkaka

mort fisk mört

mosdyr mossdjur

moskus myskoxe

moskusand myskand

moskusbukk skalbagge myskbock

moskushjort myskhjort

mudderflue vattennätvinge

mugimakifluesnapper fågel mugimakiflugsnappare

muldvarp mullvad

muldyr mula

mulesel mulåsna

mulhjort svartsvanshjort

mulle fisk mullus

munk fågel svarthätta

munkegribb fågel grågam

munkesteinskvett fågel munkstenskvätta

murene fisk muräna

murerveps insekt krukmakargeting

murkryper fågel murkrypare

murmeldyr murmeldjur

mursvale fågel stensvala

musling blötdjur mussla

mustelinaskogtrost fågel fläckskogstrast

musvåk fågel ormvråk

mygg mygga

mynde hund vinthund

myrgulvinge fjäril svavelgul höfjäril

myrhauk fågel blå kärrhök

myrperlemorvinge fjäril myrpärlemorfjäril

myrpiplerke fågel hedpiplärka

myrrikse fågel småfläckig sumphöna

myrsanger fågel kärrsångare

myrsnipe fågel kärrsnäppa

myrteparula fågel gulgumpad skogssångare

myte verb rugga

myting byte av fjäderdräkt ruggning

møll fjäril mal

møll fjäril mal

møller fågel ärtsångare

møllparula fågel tennesseeskogssångare

mørk rutevinge fjäril sotnätfjäril

mørkhalelerke fågel sandökenlärka

måke fågel mås

måler fjäril mätare

måltrost fågel taltrast

månefisk klumpfisk

mår däggdjur mård

mårdyr mårddjur

mårhund däggdjur mårdhund

måse fågel mås

 

Upp

 

N

narhval narval

nattergal fågel näktergal

natthegre fågel natthäger

nattlerke fågel dupontlärka

nattravn fågel nattskärra

nattsommerfugl fjäril nattfjäril

nattsvermer fjäril nattfjäril

navlesvin navelsvin

nebb näbb

nebbdyr näbbdjur

nebbflue näbbslända

nebbhval näbbval

nebbmunn insekt halvvinge

nebbsild fisk näbbgädda

nebbskate fisk näbbrocka

nese (hos djur) nos

neseape näsapa

nesebjørn näsbjörn

neshorn noshörning

neshornbille skalbagge noshornsbagge

neshornfugl näshornsfågel

nesledyr nässeldjur

neslesommerfugl fjäril nässelfjäril

nettmage mage hos idisslare nätmage

nettpyton orm nätpyton

nettvinge insekt nätvinge

nilabbor fisk nilabborre

niland fågel nilgås

nilsolfugl fågel nilsolfågel

nipigget stingsild fisk småspigg

nise val tumlare

niøye fisk nejonöga

nomadelerke fågel streckad ökenlärka

nordatlantisk retthval val nordkapare

nordgulstrupe fågel gulhake

nordhare skogshare

nordkaper val nordkapare

nordkrattvaktel fågel vitstrupig vaktel

nordlig knurrulke fisk simpknot

nordlig lysprikkfisk nordlig prickfisk

nordstarik fågel kragalka

nordtrupial fågel nordlig trupial

nubianattravn fågel nubisk nattskärra

nymfe nymf

nymfeparakitt fågel nymfparakit

nyre njure

nøttekråke fågel nötkråka

nøtteskrike fågel nötskrika

nålefisk kantnålsfisk

O

okse hane av nötkreatur tjur

oksefrosk oxgroda

oksehodehai tjurhaj

oksehovedspinner fjäril oxhuvudspinnare

okser plural familj slidhornsdjur

okseøyefisk oxögonfisk

oldenborre skalbagge ollonborre

oleandersvermer fjäril oleandersvärmare

olivensanger fågel olivsångare

oljebille skalbagge oljebagge

orientbrakksvale fågel orientalisk vadarsvala

orientgjøk fågel taigagök

orientlerke fågel mindre sånglärka

orientrørdrum fågel Schrencks dvärgrördrom

orientslangehals fågel indisk ormhalsfågel

ormepadder plural maskgroddjur

ormeøgle masködla

orrfugl orre

orrhane orrtupp

orrhøne orrhöna

ospesommerfugl fjäril aspfjäril

osteflue ostfluga

oter utter

overkjeve överkäke

ovnparula fågel rödkronad piplärksångare

P

padde groddjur padda

paddetorsk fisk paddtorsk

palestinasolfugl fågel palestinasolfågel

palmedue fågel palmduva

palmeseiler fågel afrikansk palmseglare

pansermalle fisk pansarmal

panserulke fisk skäggsimpa

papegøye fågel papegoja

papegøyealke fågel papegojalka

papegøyefisk papegojfisk

papyrussanger fågel papyrussångare

parasitt parasit

parasittveps insekt parasitstekel

paring parning

parringstid parningstid

partenogenese partenogenes

partåede hovdyr plural partåiga hovdjur

parula fågel skogssångare

passatstormsvale fågel oceanlöpare

pattedyr däggdjur

pavefink fågel påvesparv

pekinand fågel pekinganka

pelamide fisk pelamid

pels päls

pelsklanner skalbagge pälsänger

pelssel pälssäl

perlebille skalbagge glattbagge

perlehøne fågel pärlhöna

perlemorfisk pärlemorfisk

perleringvinge fjäril pärlgräsfjäril

perlesisel gnagare pärlsisel

perleugle pärluggla

persersanger fågel dvärgsångare

pigghaleseiler fågel taggstjärtseglare

pigghud djur tagghuding

pigghå fisk pigghaj

piggkutling fisk Jeffreys smörbult

piggrokke fisk spjutrocka

piggskate fisk knaggrocka

piggsvin igelkott

piggulke fisk taggsimpa

pilorm mask pilmask

pilskate fisk spjutrocka, stingrocka, pilrocka

pinnedyr insekt vandrande pinne

pinnsvin igelkott

pinnsvinfisk piggsvinsfisk

pipand fågel bläsand

piplerke fågel piplärka

pirol fågel sommargylling

planteeter växtätare

plantelus växtlus

plommesekk gulesäck

plystreand fågel visseland

plystresnipe fågel större gulbena

polarbjørn isbjörn

polarjo fågel bredstjärtad labb

polarlomvi fågel spetsbergsgrissla

polarmåke fågel vittrut

polarrev fjällräv

polarsisik fågel snösiska

polarsnipe fågel kustsnäppa

polarsvømmesnipe fågel brednäbbad simsnäppa

portugisisk krigsskip manet portugisisk örlogsman

portugisisk vannhund portugisisk vattenhund

pote trampdyna, tass

praktbille skalbagge praktbagge

praktfregattfugl fågel praktfregattfågel

prakthegre fågel trefärgad häger

praktærfugl fågel praktejder

prikkrutevinge fjäril ängsnätfjäril

prikksandhøne fågel ökenflyghöna

prit fisk löja

provencesanger fågel provencesångare

prærieantilop gaffelantilop

præriesnipe fågel piparsnäppa

prærieterne fågel kärrtärna

prærieulv prärievarg

prærievåk fågel prärievråk

puddel hund pudel

puffadder orm pufform

pukkellaks puckellax

pungdjevel pungdjur pungdjävul

pungdyr pungdjur

pungløve punglejon

pungmeis fågel pungmes

pungmuldvarp pungmullvad

pungrotte pungråtta

pungulv pungvarg

punktøye punktöga

puppe puppa

purke svinhona sugga

purpurgullvinge fjäril violettkantad guldvinge

purpurhegre fågel purpurhäger

purpurhodeand fågel mindre bergand

purpurhøne fågel sultanhöna

puste verb andas

pusteorgan andningsorgan

pygmerørdrum fågel amerikansk dvärgrördrom

pygmesnipe fågel dvärgsnäppa

pygmesolfugl fågel dvärgsolfågel

pytonslange orm pytonorm

påfugl påfågel

påfuglspinner fjäril påfågelspinnare

 

Upp

 

R

rankeføtting ryggradslöst djur rankfoting

rapphøne rapphöna

rappringvinge fjäril slåttergräsfjäril

rapssommerfugl fjäril rapsfjäril

raspetunge (hos blötdjur) rivtunga

raudåte hoppkräfta

raufjæring fisk färna

ravinespettmeis fågel östlig klippnötväcka

ravinesvale fågel afrikansk klippsvala

ravineugle fågel blek dvärguv

ravn fågel korp

ravsnegl bärnstenssnäcka

razolerke fågel razolärka

redningshund räddningshund

regnbueørret fisk regnbåge

regnlaue fisk groplöja

rein ren

reinsdyr ren

reir fågelbo rede

reke räka

reproduksjon fortplantning

retthval rätval

rev räv

revehai rävhaj

revespurv fågel rävsparv

ribbein revben

ribbemanet kammanet

ridehest ridhäst

rikse fågel rall

ringdue ringduva

ringgås prutgås

ringnebbdykker fågel tjocknäbbad dopping

ringnebbmåke fågel ringnäbbad mås

ringperlemorvinge fjäril svartringlad pärlemorfjäril

ringsel säl vikare

ringtrost fågel ringtrast

ringvinge fjäril gräsfjäril

rogn (hos fisk) rom

rognkall fisk stenbit

rognkjeks fisk sjurygg

rognkjeks hona av sjurygg kvabbso

rosenbrysttykknebb fågel brokig kardinal

rosenmåke fågel rosenmås

rosenpelikan fågel rosaryggad pelikan

rosenstær fågel rosenstare

rosenterne fågel rosentärna

rosenvarsler fågel svartpannad törnskata

rosenvingefink fågel bergsökenfink

rotte råtta

rottekenguru råttkänguru

rovdyr rovdjur

rovflue rovfluga

rovfugl rovfågel

rovterne fågel skräntärna

rubinfuglekonge fågel rödkronad kungsfågel

rubinstrupe fågel rubinnäktergal

rugde fågel morkulla

ruge verb ruva

ruging ruvning

ruhåret foxterrier strävhårig foxterrier

rumpetroll grodyngel

rundorm mask rundmask

rundskate fisk rundrocka

rur djur havstulpan

rustand fågel rostand

rustflekkatt rostfläckig katt

rustgumpvarsler fågel långstjärtad törnskata

rustnakketrappe fågel denhamtrapp

rustsnipe fågel prärielöpare

rustspettmeis fågel rödbröstad nötväcka

rustspurv fågel rostsparv

ryggfinne ryggfena

ryggstrengdyr ryggsträngsdjur

ryggsvømmer insekt ryggsimmare

ryggvirvel ryggkota

rype fågel ripa

Rüppells gribb fågel Rüppells gam

rød krystallreke crystal red-räka

rød skogmaur röd skogsmyra

rød skogsnegl röd skogssnigel

rødastrild fågel tigerfink

rødbrystlo fågel kaspisk pipare

rødbrystspurv fågel bergortolan

rødehavsmåke fågel vitögd mås

rødfalk fågel rödfalk

rødflekket kutling fisk leopardbult

rødflekket perlemorvinge fjäril prydlig pärlemorfjäril

rødfotand fågel svartand

rødfotsule fågel rödfotad sula

rødgaupe kattdjur rödlo

rødhalesteinskvett fågel persisk stenskvätta

rødhalevarsler fågel isabellatörnskata

rødhalsgås fågel rödhalsad gås

rødhalsnattravn fågel rödhalsad nattskärra

rødhodeand fågel rödhuvad dykand

rødhodevarsler fågel rödhuvad törnskata

rødhøne fågel rödhöna

rødknurr fisk fenknot

rødmus gnagare rödsork

rødnebb fisk rödnäbba

rødnebbamarant fågel rödnäbbad amarant

rødnebbterne fågel silvertärna

rødnebbtropikkfugl fågel rödnäbbad tropikfågel

rødpanneirisk fågel rödpannad gulhämpling

rødrev rödräv

rødsidetowhee fågel brunsidad busksparv

rødspette fisk rödspätta

rødstilk fågel rödbena

rødstjert fågel rödstjärt

rødstjertparula fågel amerikansk rödstjärt

rødstrupe fågel rödhake

rødstrupesanger fågel rödstrupig sångare

rødstrupesnipe fågel rödhalsad snäppa

rødtanagar fågel scharlakanstangara

rødtoppfuglekonge fågel brandkronad kungsfågel

rødvingeglansstær fågel sinaiglansstare

rødvingetrost fågel rödvingetrast

rødøreara fågel rödörad ara

rødøyevireo fågel rödögd vireo

rørdrum fågel rördrom

rørsanger fågel rörsångare

røy tjäderhöna

røye fisk röding

røyskatt hermelin

rådjurshona råget

råbukk rådjurshane råbock

rådyr rådjur

rådyrkalv rådjursunge kid

råne svinhane galt

 

Upp

 

S

sabinemåke fågel tärnmås

sadelstork sadelnäbbstork

saghai såghaj

saheldue skrattduva

sahelråke fågel savannblåkråka

sahelspurv fågel sudanguldsparv

saheltermittskvett fågel svart termitskvätta

saheltrappe fågel nubisk trapp

saksedyr insekt tvestjärt

saltvann saltvatten

sandbille skalbagge kvickbagge

sandfirfisle ödla sandödla

sandflyndre fisk sandskädda

sandhøne fågel flyghöna

sandiniasanger fågel sardinsk sångare

sandkryper fisk sandkrypare

sandkutling fisk sandstubb

sandlo fågel större strandpipare

sandløper fågel sandlöpare

sandskate fisk sandrocka

sandsmett fisk nissöga

sandsnipe fågel sandsnäppa

sandsvale fågel backsvala

sandterne fågel sandtärna

sanger fågel sångare

sanghauk fågel mörk sånghök

sanglerke fågel sånglärka

sangsikade insekt cikada

sangspottefugl fågel nordlig härmtrast

sangspurv fågel sångsparv

sangsvane fågel sångsvan

Sankt Petersfisk sanktpersfisk

sankthansorm skalbagge lysmask

saola vietnamantilop

sau får

savannespurv fågel gulbrynad grässparv

savannesvale fågel etiopisk svala

savannesølvnebb fågel afrikansk silvernäbb

savanneørn fågel savannörn

schillerstøver hund schillerstövare

schæferhund schäfer

sebra zebra

sei fisk sej

seihval sejval

sekretærfugl fågel sekreterarfågel

sel säl

seldyr säldjur

selskapshund sällskapshund

senegalsporegjøk fågel senegalsporrgök

sevjespett fågel gulbröstad savspett

shikrahauk fågel shikra

sibethyene jordvarg

sibirand fågel praktand

sibirbekkasin fågel sibirisk beckasin

sibirjernspurv fågel sibirisk järnsparv

sibirlo fågel sibirisk tundrapipare

sibirpiplerke fågel sibirisk piplärka

sibirsnipe fågel kolymasnäppa

sibirspurv gyllensparv

sibirtiger sibirisk tiger

sibirtrost fågel sibirisk trast

sibirvandresnipe fågel sibirisk gråsnäppa

sidelinje organ hos fisk sidolinje

signalkreps signalkräfta

sikade insekt strit

sil fisk tobis

siland fågel småskrake

sild fisk sill

sildekonge fisk sillkung

sildemåke fågel silltrut

silkehegre fågel silkeshäger

silkeorm fjäril silkesfjäril

silkeorm fjärilslarv silkesmask

silkepetrell fågel sammetspetrell

silkespinner fjäril silkesspinnare

simle renhona vaja

siriss insekt syrsa

sisihøne fågel visselhöna

sisik fågel siska

sisselspurv fågel indigosparv

sitronerle fågel citronärla

sitronhai citronhaj

sitronirisk fågel citronsiska

sitronsommerfugl fjäril citronfjäril

sivhauk brun kärrhök

sivhøne rörhöna

sivsanger fågel sävsångare

sivspurv sävsparv

sjakal schakal

sjimpanse schimpans

sjiraff giraff

sjødjevel fisk marulk

sjøelefant sjöelefant

sjøfugl sjöfågel

sjøhest fisk sjöhäst

sjøkreps havskräfta

sjøku sjöko

sjøkyr plural sjökor

sjølilje djur sjölilja

sjøløve säl sjölejon

sjøorre fågel svärta

sjøpattedyr havsdäggdjur

sjøpinnsvin ryggradslöst djur sjöborre

sjøpølse ryggradslöst djur sjögurka

sjøstjerne ryggradslöst djur sjöstjärna

sjøtann blötdjur tandsnäcka

sjøtunge fisk rödtunga

sjøvann saltvatten

sjøørret fisk havsöring

skabbmidd skabbdjur

skaberakktapir schabraktapir

skadedyr skadedjur

skallet ibis fågel eremitibis

skarabid skalbagge bladhorning

skarvrype fågel fjällripa

skate fisk rocka

skiferrørdrum fågel afrikansk dvärgrördrom

skilpadde sköldpadda

skipskatt skeppskatt

skjeand skedand

skjeggmeis skäggmes

skjeggtorsk skäggtorsk

skjelett skelett

skjell (hos fisk) fjäll

skjellbrosme fisk fjällbrosme

skjelldyr däggdjur myrkott

skjelle verb skälla

skjellfinnefisk fisk fjärilsfisk

skjellkrypdyr fjällbärande kräldjur

skjermflyger däggdjur pälsfladdrare

skjesnipe fågel skedsnäppa

skjestork skedstork

skjoldkreps sköldbladfoting

skjoldlus sköldlus

skjor fågel skata

skjære fågel skata

skjæregjøk fågel skatgök

skjærpiplerke fågel skärpiplärka

skogdue fågel skogsduva

skoghvitvinge fjäril skogsvitvinge

skoglemen gnagare skogslämmel

skogmus skogsmus

skogsfugl orre

skogsmyger fjäril skogsvisslare

skogsnipe fågel skogssnäppa

skogsrein skogsren

skolest fisk skoläst

skorpionflue näbbslända

skorsteinseiler fågel skorstensseglare

skottekorsnebb fågel skotsk korsnäbb

skriketrost fågel skriktrast

skrubbe fisk skrubbskädda

skruegeit skruvhornsget

skrukketroll leddjur gråsugga

skumsikade insekt spottstrit

skyggebille skalbagge svartbagge

skyggehegre fågel svarthäger

slagugle slaguggla

slamkryper fisk slamkrypare

slange orm

slangehalsskilpadde ormhalssköldpadda

slangestjerne djur ormstjärna

slangeørn ormörn

slangeørn fågel ormörn

sledehund slädhund

slettsnok orm hasselsnok

slettvar fisk slätvar

slimål fisk pirål

slirefisk strumpebandsfisk

slåpetornstjertvinge fjäril eldsnabbvinge

smakssans smaksinne

smalnebbmåke fågel långnäbbad mås

smalnebbspove fågel smalnäbbad spov

smeller skalbagge knäppare

smyger fjäril tjockhuvud

smørflyndre fisk rödtunga

småflekket rødhai fisk småfläckig rödhaj

smålandsstøver hund smålandsstövare

småplystreand fågel orientalisk visseland

småseiler fågel stubbstjärtseglare

småsil fisk kusttobis

småskjellet skolest fisk småfjällig skoläst

småskrikørn fågel mindre skrikörn

småspove fågel småspov

snadderand fågel snatterand

sneppeål fisk trådål

snetitting fågel snösparv

snipe fågel snäppa

snute nos

snutebille skalbagge vivel

snutespiss nosspets

snyltehumle insekt snylthumla

snøgeit snöget

snøgås snögås

snøhegre fågel snöhäger

snøleopard snöleopard

snømus vessla

snøpetrell fågel ispetrell

snøspurv snösparv

snøtitting snösparv

snøtrane fågel snötrana

snøugle fjälluggla

sommerfugl fjäril

sommerfuglmygg fjärilsmygga

sommertanagar fågel sommartangara

soppmygg svampmygga

soppsnutebille skalbagge plattnosbagge

sort enke spindel svarta änkan

sothøne sothöna

sotmåke fågel sotmås

sotmåler fjäril sotmätare

sotsnipe fågel svartsnäppa

sotterne fågel sottärna

sovekutling fisk sömnfisk

spansk flue skalbagge spansk fluga

spansk keiserørn fågel spansk kejsarörn

spansk vannhund spansk vattenhund

spekk späck

spekkhogger val späckhuggare

spermhval kaskelot

spettmeis fågel nötväcka

spiserør matstrupe

spisshalepetrell fågel spetsstjärtad petrell

spisshalesnipe fågel spetsstjärtad snäppa

spisshalet kutling fisk spetsstjärtad smörbult

spisshund spetshund

spisskate fisk plogjärnsrocka

spissmus näbbmus

spissnutefrosk åkergroda

splitterne fågel kentsk tärna

sporegås fågel sporrgås

sporevipe fågel sporrvipa

sporhund spårhund

spottesanger fågel polyglottsångare

spove fågel spov

spretthale insekt hoppstjärt

springbukk springbock

springhale insekt hoppstjärt

springpadder plur stjärtlösa groddjur

springspissmus springnäbbmus

springvaktel fågel springhöna

spurv fågel sparv

spurvefalk fågel amerikansk tornfalk

spurvefugl tätting

spurvehauk sparvhök

spurvelerke fågel brunhuvad finklärka

spurveugle sparvuggla

spøkelsesape spökdjur

spøkelsesinsekt spökskräcka

St. Petersfisk sanktpersfisk

stam fisk färna

stamsild fisk staksill

standfugl stannfågel

stankelbein insekt harkrank

starrsanger fågel starrsångare

steinbit fisk havskatt

steinflue bäckslända

steinhøne fågel stenhöna

steinkobbe säl knubbsäl

steinskvett fågel stenskvätta

steinsmett fisk bergsimpa

steinspurv fågel stensparv

steintrost fågel stentrast

steinulke fisk stensimpa

steinulke fisk bergsimpa

steinvender fågel roskarl

stellerand fågel alförrädare

stellerhavørn fågel jättehavsörn

steppebrakksvale fågel svartvingad vadarsvala

steppedverglerke fågel höglandslärka

steppehauk fågel stäpphök

steppehøne fågel stäpphöna

steppemåke fågel svarthuvad trut

stepperapphøne fågel stäpprapphöna

steppesanger fågel östlig sammetshätta

steppevipe fågel stäppvipa

steppeørn fågel stäppörn

stikkebrodd (hos insekt) gadd

stikkemygg insekt stickmygga

stikkveps insekt geting

stikling fisk spigg

stilkveps insekt midjestekel

stillehavskaper val stillahavsnordkapare

stillehavslaks stillahavslax

stillehavsnordkaper val stillahavsnordkapare

stillehavsretthval stillahavsnordkapare

stillehavstorsk stillahavstorsk

stillits fågel steglits

stingsild fisk spigg

stinkdyr skunk

stivhaleand amerikansk kopparand

stjertand stjärtand

stjertmeis stjärtmes

stjertvinge fjäril snabbvinge

stoffskifte ämnesomsättning

stokkand gräsand

stokkmaur hästmyra

stor frostmåler fjäril lindmätare

stor gaffelstjert fjäril stor gaffelsvans

stor granbarkbille skalbagge granbarkborre

stor hagesnegl brunläppad trädgårdssnäcka

stor havnål fisk större havsnål

stor kantnål fisk större kantnål

stor kålsommerfugl fjäril kålfjäril

stor lysprikkfisk större prickfisk

stor salamander groddjur större vattensalamander

stor skogmus större skogsmus

storfe nötkreatur

storflekket rødhai storfläckig rödhaj

storfugl tjäder

storjo fågel storlabb

storkobbe säl storsäl

storlire fågel större lira

stormfugl stormfågel

stormsvale klykstjärtad stormsvala

storpuddel hund storpudel

storsil fisk tobiskung

storskate fisk slätrocka

storskrikørn större skrikörn

storspove fågel storspov

stortrappe fågel stortrapp

storørret fisk insjööring

strandhegre fågel kusthäger

strandkrabbe strandkrabba

strandsnipe fågel drillsnäppa

strandtege insekt strandskinnbagge

strandulv brun hyena

strihåret dachs hund strävhårig tax

stripegås stripgås

stripehyene strimmig hyena

stripeprinia fågel streckad prinia

striperikse fågel rostgumpad sumphöna

stripesandhöne fågel strimflyghöna

stripesanger fågel träsksångare

stripet hyene strimmig hyena

stripet pelamide fisk ryggstrimmig pelamid

stripet sjakal sidstrimmig schakal

stripevever fågel guldkronad rörvävare

stryparula fågel messångare

strømming fisk strömming

strømsild fisk silverfisk

stylteløper fågel styltlöpare

styltesnipe fågel styltsnäppa

stær fågel stare

stør fisk stör

støtende hund stötande hund

støver hund stövare

stålorm ödla kopparödla

sugefisk sugfisk

sugemalle fisk harneskmal

sugesnabel sugsnabel

sugge svinhona sugga

sukkermaur svartmyra

sule fågel sula

sultanhøne purpurhöna

sumprikse fågel mindre sumphöna

sumpsanger fågel vassångare

sumpterne fågel träsktärna

sumpvipe fågel sumpvipa

suppeskilpadde grön havssköldpadda

suter fisk sutare

svale fågel svala

svalestjert fjäril makaonfjäril

svalestjerter plural fjärilsfamilj riddarfjärilar

svamp djur svampdjur

svane fågel svan

svanegås fågel svangås

svanemusling blötdjur större dammussla

svaneøgle dinosaurie svanödla

svart skogsnegl svart skogssnigel

svartand fågel sjöorre

svartbak fågel havstrut

svartbrynalbatross svartbrynad albatross

svartbuksandhøne fågel svartbukig flyghöna

svartehavsmåke fågel svarthuvad mås

svartflekkalbatross fågel gråkindad albatross

svartflekksmyger fjäril svartfläckig glanssmygare

svartglente fågel brun glada

svarthaleskriketrost fågel irakskriktrast

svarthalespove fågel rödspov

svarthalsdykker fågel svarthalsad dopping

svarthekksanger fågel svart trädnäktergal

svarthetteparula fågel vitkindad skogssångare

svarthodehegre fågel svarthuvad häger

svarthodesanger fågel sammetshätta

svarthodespurv fågel svarthuvad sparv

svarthvit fluesnapper fågel svartvit flugsnappare

svarthvitsteinskvett fågel svartvit stenskvätta

svarthå haj blåkäxa

svartkjeft fisk kummel

svartkronelerke fågel svartkronad finklärka

svartkronesjagra fågel svartkronad busktörnskata

svartkråke fågel svartkråka

svartkutling fisk svart smörbult

svartlerke fågel svartlärka

svartmeis fågel svartmes

svartnebbfink fågel ökenfink

svartrikse fågel korprall

svartrotte svartråtta

svartrygget sjakal schabrakschakal

svartrødstjert fågel svart rödstjärt

svartskate fisk svartbuksrocka

svartskvett fågel svart buskskvätta

svartspett spillkråka

svartsteinskvett fågel svart stenskvätta

svartstjert fågel svartstjärt

svartstork fågel svart stork

svartstrupe fågel svarthakad buskskvätta

svartstrupejernspurv fågel svartstrupig järnsparv

svartstrupesanger fågel svarthakad sångare

svartstrupesteinskvett fågel nunnestenskvätta

svartsvane fågel svart svan

svartterne fågel svarttärna

svartterne fågel svarttärna

svarttoppvipe fågel svarthuvad vipa

svarttrost fågel koltrast

svartvingeglente fågel svartvingad glada

svartvingespove fågel hudsonspov

sverddrager fisk svärdbärare

sverdfisk svärdfisk

svermer fjäril svärmare

sviknott insekt svidknott

svingkølle (hos fluga) svängkolv

svømmeblære simblåsa

svømmehud simhud

svømmesnipe fågel smalnäbbad simsnäppa

sydlig ringvinge fjäril svingelgräsfjäril

sypike fisk glyskolja

syriairisk fågel grönhämpling

syriaspett fågel balkanspett

syvsover gnagare sovmus

sædgås fågel sädgås

sølvblåvinge fjäril silverblåvinge

sølvbrasme fisk fengömmare

sølvfisk insekt silverfisk

sølvkre insekt silverfisk

sølvkveite fisk vågmär

sølvkåpe fjäril storfläckig pärlemorfjäril

sølvrev silverräv

sølvtorsk silvertorsk

søpapegøye fågel lunnefågel

sørblesand fågel chilensk bläsand

sørgedue fågel spetsstjärtad duva

sørgekåpe fjäril sorgmantel

sørgemygg sorgmygga

sørgesteinskvett fågel sorgstenskvätta

sørhare fälthare

sørjo fågel sydpolslabb

sørkaper val sydkapare

sørkjempepetrell fågel sydlig jättestormfågel

sørlig retthval sydkapare

sørmarkmus fältsork

sørnattergal fågel sydnäktergal

sørv fisk sarv

søye fårhona tacka

sålegjenger hälgångare

 

Upp

 

T

taffeland brunand

taggknurr fisk tvärbandad knot

taggmakrell taggmakrill

taigatrost fågel taigatrast

takker plural (hos hjortdjur) hornkrona

takrørsanger fågel större flodsångare

taksvale fågel hussvala

tamarisksanger fågel kaveldunsångare

tamariskspurv fågel tamarisksparv

tamfe nötkreatur

tamrein tamren

tamrotte tamråtta

tamsau tamfår

tangbrosme fisk skärlånga

tangkutling fisk sjustrålig smörbult

tangkvabbe fisk slemfisk

tanglus kräftdjur gråsugga

tangsnelle fisk tångsnälla

tangsprell fisk tejstefisk

tangstikling fisk tångspigg

tannhval tandval

tannkarpe fisk tandkarp

tannspinner fjäril tandspinnare

tannvaktel fågel tofsvaktel

tartarfalk fågel tatarfalk

tartarpiplerke fågel större piplärka

taskekrabbe kräftdjur krabbtaska

tasmansk djevel pungdjur tasmansk djävul

tege insekt skinnbagge

teist fågel tobisgrissla

temmincksnipe fågel mosnäppa

tereksnipe fågel tereksnäppa

termitt termit

termittue termitstack

terne fågel tärna

terneisfugl fågel gråfiskare

tifotkreps tiofotat kräftdjur

tigerhai tigerhaj

tispe hona av hunddjur tik

tistelsommerfugl fjäril tistelfjäril

tiur fågel tjädertupp

tiurleik tjäderspel

tjeld fågel strandskata

tobeltelo fågel skrikstrandpipare

tohale insekt larvborstsvans

toppand fågel vigg

toppdvergalke fågel större tofsalka

toppdykker fågel skäggdopping

topphegre fågel rallhäger

topplerke fågel tofslärka

toppmeis fågel tofsmes

toppvepsevåk fågel tofsbivråk

tordivel skalbagge tordyvel

tornirisk fågel hämpling

tornsanger fågel törnsångare

tornskate fågel törnskata

tornulke fisk klykskrabb

totoppskarv fågel öronskarv

tovinger plural insektsgrupp tvåvingar

toypuddel hund toypudel

trane fågel trana

trappe fågel trapp

travhest travhäst

trebukk skalbagge långhorning

tredreper fjäril träfjäril

trekkdyr dragdjur

trekkfugl flyttfågel

trekkhund draghund

trekryper fågel trädkrypare

treleopard trädleopard

trelerke fågel trädlärka

trepigget stingsild fisk storspigg

trepinnsvin trädpiggsvin

trepiplerke fågel trädpiplärka

trespissmus spetsekorre

tresvale fågel trädsvala

tretrådet tangbrosme fisk tretömmig skärlånga

tretået måke fågel tretåig mås

tretåspett fågel tretåig hackspett

triel fågel tjockfot

trilobitt utdött leddjur trilobit

tristanalbatross fågel gulnäbbad albatross

trompeterfink fågel ökentrumpetare

trompetfisk snäppfisk

trompetfugl trumpetarfågel

tropelire fågel audubonlira

trost fågel trast

trostesanger fågel trastsångare

truet adjektiv (om djurart) hotad

trøffelhund tryffelhund

trådmalle fisk antennmal

trådstjert fisk hårstjärt

tråpute trampdyna

tsetseflue tsetsefluga

tumler delfin flasknosdelfin, öresvin

tundragås bläsgås

tundralo fågel kustpipare

tundrapiplerke fågel tundrapiplärka

tundrasnipe fågel spovsnäppa

tunfisk tonfisk

tunge fisk sjötunga

tunnin fisk tunnina

turteldue turturduva

tusenbein insekt dubbelfoting, tusenfoting

tussmørkesvermer fjäril svärmare

tverrhalet langebarn fisk trubbstjärtat långebarn

tverrstripet knurr fisk rödknot

tygge drøv verb idissla

tykkleppet multe fisk tjockläppad multe

tykknebblerke fågel tjocknäbbad lärka

tykknebbsanger fågel tjocknäbbad sångare

tynnleppet multe fisk tunnläppad multe

tyrkerdue turkduva

tyrkerspettmeis fågel Krüpers nötväcka

tyrkerspurv fågel gulgrå sparv

tyvbille skalbagge tjuvbagge

tyvjo fågel kustlabb

tær plural tår

tømmermann skalbagge timmerman

tønnefisk svartfening

tøyleterne fågel gråryggad sottärna

tågjenger tågångare

tårnfalk tornfalk

tårnseiler fågel tornseglare

tårnsvale fågel tornsvala

tårnugle fågel tornuggla

 

Upp

 

U

uer fisk kungsfisk, rödfisk

ugle fågel uggla

uglebolle spyboll

ulke fisk rötsimpa, ulk

ulkekutling fisk simpstubb

ullhåret neshorn ullhårig noshörning

ulv varg

ulvehund varghund

underkjeve underkäke

upartåede hovdyr plural uddatåiga hovdjur

urokse uroxe

ustripet pelamide fisk ostrimmig pelamid

V

vadefugl vadarfågel

vallak kastrerad hingst valack

vandrealbatross vandringsalbatross

vandredue utdöd fågel vandringsduva

vandrefalk pilgrimsfalk

vandregulvinge fjäril rödgul höfjäril

vandrehvitvinge fjäril grönfläckig vitfjäril

vandretrost fågel vandringstrast

vanlig blåvinge fjäril puktörneblåvinge

vanlig fløyfisk randig sjökock

vanlig påfuglspinner fjäril mindre påfågelspinnare

vanlig rutevinge fjäril skogsnätfjäril

vanlig ulke fisk rötsimpa, ulk

vannbøffel vattenbuffel

vannhund vattenhund

vannkalv skalbagge dykare

vannkjær skalbagge palpbagge

vannloppe hinnkräfta

vannløper insekt skräddare

vannmidd vattenkvalster

vannparula fågel nordlig piplärksångare

vannpiplerke fågel vattenpiplärka

vannrikse fågel vattenrall

vannrotte vattensork

vannrådyr vattenrådjur

vannsanger fågel vattensångare

vannskorpion insekt klodyvel

vannspaniel hund vattenspaniel

vannymfe insekt flickslända

varmblodshest varmblodshäst

varsler fågel varfågel

vaskebjørn tvättbjörn

vassild guldlax

vatreastrild fågel helenaastrild

vederbuk fisk id

veeryskogtrost fågel rostskogstrast

veggedyr vägglus

veggelus vägglus

vendehals fågel göktyta

veps insekt stekel

vepsevåk fågel bivråk

vestindiapetrell fågel västindisk petrell

vevkjerring spindel lockespindel

viersanger fågel videsångare

vierspurv fågel videsparv

viftevinge insekt vridvinge

viklebjørn veckelbjörn

villesel vildåsna

villkatt vildkatt

villrein vildren

villsvinfisk trynfisk

vinbergsnegl vinbergssnäcka

vinhegre fågel bacchushäger

vintererle fågel forsärla

vinterjunko fågel mörkögd junko

vipe fågel tofsvipa

virginiahjort vitsvanshjort

virvel ryggkota

virveldyr ryggradsdjur

virvelløse dyr plural ryggradslösa djur

virvelsøyle kotpelare

virvler skalbagge virvelbagge

vokseter fågel honungsgök

vom mage hos idisslare våm

vortebiter insekt vårtbitare

vortesvin vårtsvin

vær fårhane bagge

værhår morrhår

vågehval vikval

våk fågel vråk

vånd gnagare vattensork

vårblåvinge fjäril tosteblåvinge

vårflue nattslända

vårspinner fjäril skäckspinnare

 

Upp

 

W

weddellsel weddellsäl

willetsnipe fågel willetsnäppa

wilsonstormsvale fågel havslöpare

Y

ytedyktig adjektiv fortplantningsduglig

Æ

ærfugl fågel ejder

Ø

øregribb fågel örongam

ørekyte fisk elritsa

øreløs sel öronlös säl

øresel öronsäl

øreål fisk öronål

ørkenlerke fågel stenökenlärka

ørkenlo fågel ökenpipare

ørkenløper fågel ökenlöpare

ørkenmus ökenråtta

ørkenrosenfink fågel sinairosenfink

ørkenrotte ökenråtta

ørkensanger fågel ökensångare

ørkenspurv fågel ökensparv

ørkensteinskvett fågel ökenstenskvätta

ørn örn

ørnefisk havsgös

ørneskate fisk örnrocka

ørnvåk fågel örnvråk

ørret fisk öring

østamerikafluesnapper fågel grå nordtyrann

østers ostron

østsanger fågel lundsångare

øye öga

øyenstikker insekt trollslända

øyepål fisk vitlinglyra

øyne plural ögon

Å

åkerhumle insekt åkerhumla

åkerrikse fågel kornknarr

ålekvabbe fisk tånglake

åme fjärilslarv

åndedrett andning

årbuk fisk färna

årevinge insekt stekel

åtsel as

åtselbille skalbagge asbagge

åtselgribb fågel smutsgam

åkersanger fågel fältsångare

 

Upp

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-02-26