Översätt sidan!
Sök på hela sajten
Sajtkarta
Aktuellt
Om oss   Kontakt

Cercurius.se / Ordlistor / Svensk-tjeckisk ordlista
Start
Hypnoterapi
Tidigare liv
Astrologi
Drömtolkning
Healing
Kurser
Språkliga tjänster
Ordlistor
Typografi
Böcker/Skriftalster
Lexikonlänkar
Övriga länkar

 

Listor
Fotoalbum
Sockerberoende
 

 

 
 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

Ordlistor

 

Svensk-tjeckisk ordlista

 

Den här ordlistan sammanställde jag (Madeleine Midenstrand) 1984 när jag började läsa tjeckiska på universitetet. Den innehåller alla ord som ingick i A-nivåns lärobok, som var avsedd för engelskspråkiga. Någon tjeckisk lärobok på svenska fanns inte då. Och det fanns bara en enda, mycket bristfällig tjeckisk-svensk ordbok och en fullständigt urusel och tunn svensk-tjeckisk ordbok, så det var inte alldeles enkelt att via engelskan översätta de tjeckiska orden till svenska. Internet fanns ju inte på den tiden.

Verben i fjärde spalten står i första person singular, och infinitiven finns i femte spalten.

 

 

Svensk-tjeckisk-ordlista

Wallensteinträdgården vid Wallenstein­palatset i Prag.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Svenska

Ordklass

Genus / aspekt

Tjeckiska

Infinitiv
av verb

A

acceptera, anta, ta emot

vb

ipf

přijímám

přijímat

acceptera, anta, ta emot

vb

pf

přijmu

přijmout

adress

sbst

f

adresa

 

affär, butik; handel

sbst

m

obchod

 

affärs-, handels-

adj

 

obchodní

 

afrikansk

adj

 

africký

 

afton, kväll

sbst

m

večer

 

afton-, kvälls-

adj

 

večerní

 

akt

sbst

m

pozor

 

aktad, ärad

adj

 

vážený

 

aldrig

adv

 

nikdy

 

all

pron

 

všechen

 

alldeles, helt

adv

 

docela

 

alldeles, helt, fullständigt

adv

 

úplně

 

allihop(a), tillsammans

adv

 

dohromady

 

allt (=t.ex. allt ljusare)

adv

 

čím - tím

 

alltför; för

adv

 

moc, příliš

 

alltid, jämt

adv

 

vždy(cky)

 

alltså, då, så

adv

 

tedy

 

amanuens (=ung.)

sbst

m

asistent

 

ambassad

sbst

n

velvyslanectví

 

ambassadör

sbst

m

velvyslanec

 

ambulans

sbst

f

sanitka

 

amerikan

sbst

m/f

Američan/ka

 

amerikansk

adj

 

americký

 

anblick, blick

sbst

m

pohled

 

andra, andre

räkn

 

druhý

 

anekdot

sbst

f

anekdota

 

anlända, komma åkande

vb

pf

přijedu

přijet

annan; olik

adj

 

jiný

 

annandag påsk

sbst

m

pondělí velikonoční

 

annan gång (en a.g.)

adv

 

jindy

 

annat håll (åt a.h.), någon annanstans

adv

 

jinam

 

annorstädes

adv

 

jinde

 

anordna, föranstalta

vb

ipf

pořádám

pořádat

anordna, föranstalta

vb

ipf

uspořádávám

uspořádávat

anordna, föranstalta

vb

pf

uspořádám

uspořádat

anse; tro; tycka; tänka

vb

ipf

myslím

myslet/myslit

ansträngning

sbst

n

vypětí

 

anta, ta emot, acceptera

vb

ipf

přijímám

přijímat

anta, ta emot, acceptera

vb

pf

přijmu

přijmout

antal

sbst

m

počet

 

antikvariat

sbst

m

antikvariát

 

apelsin

sbst

m

pomeranč

 

apelsin-

adj

 

pomerančový

 

apotek

sbst

f

lékárna

 

apparat

sbst

m

spotřebič

 

april

sbst

m

duben

 

april-

adj

 

dubnový

 

arab

sbst

m/f

Arab/ka

 

arbeta

vb

ipf

pracuju

pracovat

arbetar-

adj

 

dělnický

 

arbetare

sbst

m

dělník

 

arbete, verk

sbst

n

dílo

 

arbete, verk

sbst

f

práce

 

arbets-

adj

 

pracovní

 

arbetsam

adj

 

pracovitý

 

arbetsrum

sbst

f

pracovna

 

arm; hand

sbst

f

ruka (pl ruce)

 

armbandsur, klocka

sbst

f pl

hodinky

 

armé

sbst

f

armáda

 

artikel

sbst

m

článek

 

arton

räkn

 

osmnáct

 

artonde

räkn

 

osmnáctý

 

ask

sbst

f dim

krabička

 

ask, kartong, låda

sbst

f

krabice

 

aska

sbst

m

popel

 

assistent, biträdande ...

sbst

m

asistent

 

atlet-, atletisk

adj

 

atletický

 

att

konj

 

že

 

att, så att

konj

 

 

augusti

sbst

m

srpen

 

av, från, ur

prep + gen

 

z, ze

 

avdelning

sbst

n

oddělení

 

aveny

sbst

f

třída

 

avgörande

adj

 

rozhodující

 

avlägsen, fjärran

adj

 

daleký

 

avsluta, sluta

vb

ipf

končím

končit

avsluta, sluta

vb

pf

skončím

skončit

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

B

backe, kulle

sbst

m

kopec

 

bada

vb

ipf

koupu (se)

koupat (se)

bada

vb

pf

vykoupu (se)/ vykoupám (se)

vykoupat (se)

baddräkt

sbst

f pl

plavky

 

badort, kurort

sbst

f pl

lázně

 

badorts-, kurorts-

adj

 

lázeňský

 

badrum

sbst

f

koupelna

 

bak (där bak)

adv

 

vzadu

 

bak-, bakre

adj

 

zadní

 

baka

vb

ipf

peču/peku

péct

baka

vb

pf

upeču/upeku

upéct

bakad, stekt

adj

 

pečený

 

bakom

prep + instr

 

za

 

bakom; om

prep + ack

 

za

 

bakåt

adv

 

dozadu

 

balkong

sbst

m

balkón

 

bana

sbst

f

dráha

 

bara, blott

adv

 

jen, jenom

 

bara, först, så sent som

adv

 

teprv(e)

 

barn

sbst

n

dítě (pl děti)

 

barn-, barnslig

adj

 

dětský

 

barock-

adj

 

barokní

 

basketboll

sbst

f (adjböjn)

košíková

 

bassäng

sbst

m

bazén

 

be

vb

ipf

prosím

prosit

be

vb

pf

poprosím

poprosit

befalla, tillsäga

vb

ipf

rozkazuju

rozkazovat

befalla, tillsäga

vb

pf

rozkážu

rozkázat

befinna sig, förekomma

vb

ipf

nacházím se

nacházet se

bege sig, gå, gå bort, ge sig i väg

vb

ipf

odcházím

odcházet

bege sig, gå, gå bort, ge sig i väg

vb

pf

odejdu

odejít

begripa, förstå, fatta

vb

ipf

chápu

chápat

begripa, förstå, fatta

vb

pf

pochopím

pochopit

behaglig, trevlig

adj

 

příjemný

 

behov

sbst

f

potřeba

 

behålla; hålla i gott skick, (orka) hålla

vb

ipf

udržuju

udržovat

behålla; hålla i gott skick, (orka) hålla

vb

pf

udržím

udržet

behöva

vb

ipf

potřebuju

potřebovat

behövs (=det b.), nödvändigt

adv

 

třeba

 

bekant

sbst

m (adjböjn)

známý

 

bekant: bli b. med, bekanta sig med

vb

ipf

seznamuju se s

seznamovat se s

bekant: bli b. med, bekanta sig med

vb

pf

seznámím se s

seznámit se s

bekant: göra (ngn) b. (med ngn)

vb

ipf

seznamuju

seznamovat

bekant: göra (ngn) b. (med ngn)

vb

pf

seznámím

seznámit

bekant: vara b. med

vb

ipf

znám se s

znát se s

bekväm, komfortabel

adj

 

pohodlný

 

bekymrad: vara b.

vb

ipf

bojím se

bát se

beledsaga, följa

vb

ipf

doprovázím

doprovázet

beledsaga, följa

vb

pf

doprovodím

doprovodit

belysa, lysa

vb

ipf

svítím

svítit

bemöda sig, försöka

vb

ipf

pokouším se

pokoušet se

bemöda sig, försöka

vb

pf

pokusím se

pokusit se

ben

sbst

f

noha

 

ben(knota)

sbst

f

kost

 

berg

sbst

f

hora

 

bergig

adj

 

hornatý

 

Berliner-

adj

 

Berlínský

 

beroende på

prep + gen

 

podle

 

berätta

vb

ipf

vyprávím

vyprávět

berättelse, novell

sbst

f

povídka

 

berömd, ärorik, ryktbar

adj

 

slavný

 

beröra, röra vid

vb

ipf

dotýkám se

dotýkat se

beröra, röra vid

vb

pf

dotknu se

dotknout se

bese

vb

ipf

prohlížím si

prohlížet si

bese

vb

pf

prohlédnu si/ prohlídnu si

prohlédnout si/ prohlídnout si

besked, meddelande

sbst

f

zpráva

 

beskickning, legation

sbst

n

vyslanectví

 

besluta (sig), bestämma (sig)

vb

ipf

rozhoduju (se)

rozhodovat (se)

besluta (sig), bestämma (sig)

vb

pf

rozhodnu (se)

rozhodnout (se)

beställa

vb

ipf

objednávám

objednávat

beställa

vb

pf

objednám

objednat

beställning

sbst

f

objednávka

 

bestämd, viss; säker

adj

 

jistý

 

bestämt, säkert, säkerligen

adv

 

určitě

 

besvärlig, svår

adj

 

obtížný

 

besök

sbst

f

návstěva

 

besöka, hälsa på

vb

ipf

navštěvuju

navštěvovat

besöka, hälsa på

vb

pf

návštívím

návstívit

besökare

sbst

m

návštěvník

 

betala

vb

ipf

platím

platit

betala

vb

pf

zaplatím

zaplatit

betydelse

sbst

m

význam

 

betydelsefull

adj

 

významný

 

beundra

vb

ipf

obdivuju (se)

obdivovat (se)

bibliotek

sbst

f

knihovna

 

bil

sbst

n/m

auto/automobil

 

bil, fordon, vagn

sbst

m

vůz

 

bilaga, tillbehör

sbst

f

přiloha

 

bild, tavla

sbst

m

obraz

 

bilda, skapa

vb

ipf

tvořím

tvořit

bilda, skapa

vb

pf

stvořím

stvořit

bilda, skapa

vb

pf

utvořím

utvořit

bilda, skapa

vb

pf

vytvořím

vytvořit

bildhuggar-, skulptur-

adj

 

sochařský

 

bildhuggare, skulptör

sbst

m

sochař

 

bildhuggarkonst, skulpturkonst

sbst

n

sochařství

 

bilfabrik

sbst

f

automobilka

 

biljett

sbst

m

lístek

 

biljett, färdbiljett

sbst

f

jízdenka

 

biljettlucka

sbst

f

pokladna

 

billig

adj

 

levný

 

bio(graf)

sbst

n

kino

 

bit, kub

sbst

f

kostka

 

bit, stycke

sbst

m

kus

 

bit-

adj

 

kostkový

 

biträdande ..., assistent

sbst

m

asistent

 

bitsocker

sbst

m

kostkový cukr

 

bjuda

vb

ipf

zvu

zvát

bjuda

vb

pf

pozvu

pozvat

bjuda, erbjuda

vb

ipf

nabízím

nabízet

bjuda, erbjuda

vb

pf

nabídnu

nabídnout

bjudning, kvällsbjudning, party

sbst

m

večírek

 

björnbär

sbst

f

ostružina

 

blad

sbst

m

list

 

bland, mellan

prep + ack/instr

 

mezi

 

bli (ngn/ngt)

vb

ipf + instr

stávám se

stávat se

bli (ngn/ngt)

vb

pf + instr

stanu se

stát se

blick, anblick

sbst

m

pohled

 

blixtlås

sbst

m

zip

 

blixtra

vb

ipf opers

blýská se

blýskat se

blomkål

sbst

m

květák

 

blomma (=end. själva blomman)

sbst

m

květ

 

blomma (=hela plantan)

sbst

f

květina

 

blomma

vb

ipf

kvetu

kvést/kvíst

blott, bara

adv

 

jen, jenom

 

blyertspenna

sbst

f

tužka

 

blå

adj

 

modrý

 

blåbär

sbst

f

borůvka

 

blått

adv

 

modře

 

bo

vb

ipf

bydlím

bydlet/bydlit

bo; leva

vb

ipf

žiju

žít

bo, vara bosatt

vb

ipf

sídlím

sídlit

boende utanför Prag

adj

 

mimopražský

 

bok

sbst

f

kniha, knížka

 

bokhandel

sbst

n

knihkupectví

 

bokhylla, bokskåp

sbst

f

knihovničká, knihovna

 

boll

sbst

m

míč

 

boplats, bostadsområde

sbst

n

sídliště

 

bord

sbst

m

stůl

 

bords-

adj

 

stolní

 

borra

vb

ipf

vrtám

vrtat

borra

vb

pf

vyvrtám

vyvrtat

bottenvåning

sbst

n

přízemí

 

bra

adv

 

dobře

 

bra, god

adj

 

dobrý (komp. lepší)

 

bred, vid

adj

 

široký

 

breda, smörja

vb

ipf

mažu

mazat

breda, smörja

vb

pf

namažu

namazat

bredvid, intill

adv

 

vedle

 

brett, vitt

adv

 

široko, široce

 

brev

sbst

m

dopis

 

brev-

adj

 

dopisní

 

brevbärare

sbst

m

listonoš

 

Brno-, brnosk

adj

 

brněnský

 

bro

sbst

m

most

 

bror

sbst

m

bratr

 

brorsdotter

sbst

f

neteř

 

brorson

sbst

m

synovec

 

bruka gå, gå

vb

ipf

chodím

chodit

bruka vara

vb

ipf

bývám

bývat

bruka åka, åka

vb

ipf

jezdím

jezdit

brun

adj

 

hnědý

 

bråttom: ha b., skynda

vb

ipf

chvátám

chvátat

bråttom: ha b., skynda (sig)

vb

ipf

pospíchám

pospíchat

bröd

sbst

m

chléb, chleba

 

bukett

sbst

f

kytice

 

bulgar

sbst

m/f

Bulhar/ka

 

buljong

sbst

m

vývar

 

buske

sbst

m

keř

 

buss

sbst

m

autobus

 

buss-

adj

 

autobusový

 

butik, affär; handel

sbst

m

obchod

 

bygga

vb

ipf

stavím

stavět

bygge; byggnad

sbst

f

stavba

 

byrå, kontor

sbst

f

kancelář

 

byxor

sbst

f pl

kalhoty

 

båda

sbst/räkn

 

oba

 

både - och, och, även

konj

 

i

 

båt, skepp

sbst

f

loď

 

bäck

sbst

m

potok

 

bänk

sbst

f

lavice

 

bära

vb

ipf

nesu

nést

bära bort, ta med sig

vb

pf

odnesu

odnést

bära upp/ut

vb

pf

vynesu

vynést

bära ut, distribuera

vb

pf

roznesu

roznést

bäste (i brev)

adj

 

vážený

 

böra, skola

vb

ipf

mám

mít

bördig, fruktbar

adj

 

úrodný

 

börja

vb

ipf

začínám

začínat

börja

vb

pf

začnu

začít

börja, tillträda (arbete)

vb

pf

nastoupím

nastoupit

börja gå (åt olika håll)

vb

pf

rozejdu se

rozejít se

början

sbst

m

začátek

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

C

café

sbst

f

kavárna

 

central-

adj

 

ústřední

 

central-, medel-, mellan-

adj

 

střední

 

centrum

sbst

n

středisko

 

centrum

sbst

n

centrum

 

chef, direktör

sbst

m

ředitel

 

cigarett

sbst

f

cigareta

 

citron

sbst

m

citron

 

coupe (=glass-skål)

sbst

m

pohár

 

D

dag

sbst

m

den

 

dag-, dags-

adj

 

denní

 

dagens; nuvarande

adj

 

dnešní

 

dagligen

adv

 

denně

 

dam; fru

sbst

f (adjböjn)

paní

 

dam-

adj

 

dámský

 

dans; underhållning

sbst

f

zábava

 

dansa

vb

ipf

tančím

tančit

de

pron

 

oni

 

december

sbst

m

prosinec

 

del

sbst

f

část

 

delta

vb

ipf

účastním se

účastnit se

delta

vb

ipf

zúčastnuju se

zúčastnovat se

delta

vb

pf

zúčastním se

zúčastnit se

demonstrera, visa

vb

ipf

předvádím

předvádět

den, det

pron

 

ten/to/ta (dem) - ono (pers)

 

den där, det där

pron

 

tamten/tamto/tamta

 

den här, det här

pron

 

tenhle/tohle/tahle - tento/toto/tato

 

den intresserade

sbst

m

zájemce

 

denna dag

sbst

m

dnešek

 

departement

sbst

n

ministerstvo

 

deras

pron

oböjl

jejich

 

dessert, efterrätt

sbst

m

zákusek

 

diapositiv

sbst

m

diapozitiv/diapositiv

 

dike

sbst

m

příkop

 

dikt

sbst

f

báseň

 

diktare, poet, skald

sbst

m

básník

 

dimma

sbst

f

mlha

 

din, ditt

pron

 

tvůj

 

direkt

adv

 

rovnou

 

direkt, rät, rak

adj

 

přímý

 

direkt, rätt, rakt

adv

 

přímo

 

direktsändning

sbst

m

přímý přenos

 

direktör, chef

sbst

m

ředitel

 

dirigent

sbst

m

dirigent

 

disk, kökskärl

sbst

n

nádobí

 

diskussion

sbst

f

diskuse

 

diskussion, samtal

sbst

f

beseda

 

distribuera, bära ut

vb

pf

roznesu

roznést

djup

adj

 

hluboký

 

djur

sbst

n

zvíře

 

djävulsk

adj

 

ďábelský

 

docent

sbst

m

docent

 

dock, ju, väl, ändå, likväl

adv/interj

 

přece

 

dock-

adj

 

loutkový

 

docka

sbst

f

loutka

 

doktor

sbst

m/f

doktor/ka

 

dokumentär

adj

 

dokumentární

 

domare

sbst

m (adjböjn)

rozhodčí

 

domkyrka, katedral

sbst

m

chrám

 

domna, somna

vb

pf

přesedím

přesedět

dotter

sbst

f

dcera

 

dotterdotter

sbst

f

vnučka

 

dotterson

sbst

m

vnuk

 

dra

vb

ipf

tahám

tahat

dra

vb

pf

zatahám

zatahat

dra

vb

ipf

táhnu

táhnout

dra

vb

pf

zatáhnu

zatáhnout

dra

vb

ipf

popotahuju

popotahovat

dra fram/upp/ut, ta upp

vb

ipf

vytahuju

vytahovat

dra fram/upp/ut, ta upp

vb

pf

vytáhnu

vytáhnout

dra/ta av skorna

vb

ipf

zouvám

zouvat

dra/ta av skorna

vb

pf

zuju

zout

dra ur/ut

vb

ipf

odtahám

odtahat

dra ur/ut

vb

pf

odtáhnu

odtáhnout

dra ut, rycka upp

vb

ipf

vytrhávám

vytrhávat

dra ut, rycka upp

vb

ipf

vytrhuju

vytrhovat

dra ut, rycka upp

vb

pf

vytrhnu

vytrhnout

dricka

vb

ipf

piju

pít

dricka upp/ur

vb

pf

napiju se

napít se

dricka upp/ur

vb

pf

vypiju

vypít

dryck

sbst

m

nápoj

 

dräkt

sbst

m

kostým

 

dröja

vb

ipf

trvám

trvat

dröja

vb

pf

potrvám

potrvat

drömma

vb

ipf

zdá se

zdát se

du

pron

 

ty

 

duk

sbst

n

plátno

 

duktig, klok

adj

 

chytrý

 

duktigt, klokt

adv

 

chytře

 

dum

adj

 

hloupý

 

dundra, åska

vb

ipf opers pl

hřmí

hřmět/hřmít

dyka upp, visa sig

vb

ipf

objevuju se

objevovat se

dyka upp, visa sig

vb

pf

objevím se

objevit se

dyr; kär

adj

 

drahý

 

dyrt; kärt

adv

 

draho

 

dyscha, soffa

sbst

m

gauč

 

adv/interj

 

přece

 

då, när

konj

 

když

 

då, så, alltså

adv

 

tedy

 

dålig

adj

 

špatný (komp horší)

 

dålig

adj

 

zlý (komp horší)

 

dåligt

adv

 

špatně

 

dåligt

adv

 

zle

 

där

adv

 

kde

 

där, dit

adv

 

tam

 

därefter, sedan

adv

 

potom

 

däremot, men

adv

 

zato

 

därför

adv

 

proto

 

därför att

konj

 

protože

 

därifrån

adv

 

odtamtud

 

därvid, på samma gång, samtidigt

adv

 

přitom

 

vb

ipf

zmírám

zmírat

vb

pf

umřu/umru

umřít

vb

pf

zemřu/zemru

zemřít

dö, försvinna

vb

pf

zajdu

zajít

död

sbst

f

smrt

 

dörr, port

sbst

f pl

dveře/dvéře

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

E

efter

prep + ack/lok

 

po

 

eftermiddag

sbst

n

odpoledne

 

eftermiddag: i e., i e-s, på e-en

adv

 

odpoledne

 

eftermiddags-

adj

 

odpolední

 

efterrätt, dessert

sbst m

 

zákusek

 

egen

adj

 

vlastní

 

egentligen, i stort sett, överhuvudtaget

adv

 

vůbec

 

egoist

sbst

m/f

egoist/ka

 

ekonomi, näringsliv

sbst

n

hospodářství

 

ekonomisk

adj

 

hospodářský

 

elak, ond

adj

 

zlý (komp horší)

 

elakt, ont

adv

 

zle (komp hůře)

 

elefant

sbst

m

slon

 

elektrisk

adj

 

elektrický

 

elev

sbst

m

žák

 

elfte

räkn

 

jedenáctý

 

eller

konj

 

nebo (jak), anebo (nek), či

 

elva

räkn

 

jedenáct

 

eländig, miserabel

adj

 

ubohý

 

emellertid, men

konj

 

však

 

emot, mot, mitt emot

prep + dat

 

proti

 

en, ett

räkn

 

jeden

 

en gång

räkn

 

jednou

 

en, någon, viss

pron

 

nějaký

 

engelsk

adj

 

anglický

 

engelsman

sbst

m/f

Angličan/ka

 

enhet, enighet, unitet

sbst

f

jednota

 

enkel

adj

 

jednoduchý

 

enkel, okomplicerad

adj

 

prostý

 

enligt

prep + gen

 

podle

 

ensam

adj

 

samotný

 

ensam; själv

pron/adj

 

sám, sámý

 

ensemble, samling

sbst

m

soubor

 

epok; ålder; sekel

sbst

m

věk

 

er, ert

pron

 

váš

 

erbjuda, bjuda

vb

ipf

nabízím

nabízet

erbjuda, bjuda

vb

pf

nabídnu

nabídnout

erfaren

adj

 

zkušený

 

erhålla, få

vb

ipf

dostávám

dostávat

erhålla, få

vb

pf

dostanu

dostat

etage, våning

sbst

n

poschodí

 

ett par

räkn

 

pár

 

europeisk

adj

 

evropský

 

exakt, precis

adv

 

přesně

 

examen, tentamen

sbst

f

zkouška

 

exempel

sbst

m

příklad

 

exempel: till e.

adv

 

například, na přiklad

 

exempel: till e. (talspr)

adv

 

třeba

 

exempel, (prov)exemplar

sbst

f

ukázka

 

existens

sbst

f

existence

 

expedit

sbst

m/f

prodavač/ka

 

expert, fackman

sbst

m

odborník

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

F

fabrik

sbst

f

továrna

 

fabriks-

adj

 

tovární

 

fack-, sakkunnig

adj

 

odborný

 

fackman, expert

sbst

m

odborník

 

fakultet

sbst

f

fakulta

 

fall, händelse

sbst

m

případ

 

falla, ramla

vb

ipf

padám

padat

falla, ramla

vb

pf

padnu

padnout

falla, ramla (ner)

vb

pf

spadnu

spadnout

falla (=och hopa sig, t.ex. snö)

vb

pf

napadne

napadnout

falla (ngn) in

vb

pf

napadne (někoho)

napadnout

falla sönder

vb

pf

rozpadnu se

rozpadnout se

familj

sbst

f

rodina

 

fan, fantast, supporter

sbst

m

fanoušek

 

far

sbst

m

otec

 

fara, åka

vb

ipf

jedu

jet

fara, åka (under)

vb

pf

podjedu

podjet

fara, åka, köra (in, till)

vb

pf

zajedu

zajet

farbror

sbst

m

strýc

 

farbror

sbst

m dim

strýček

 

farfar

sbst

m

děda

 

farfar

sbst

m dim

dědeček

 

farmor

sbst

f

bába

 

farmor

sbst

f dim

babička

 

faster

sbst

f

teta

 

faster

sbst

f dim

tetička

 

fatta, begripa, förstå

vb

ipf

chápu

chápat

fatta, begripa, förstå

vb

pf

pochopím

pochopit

fattas, saknas

vb

ipf

scházím

scházet

fattig

adj

 

chudý

 

favorit-, populär

adj

 

oblíbený

 

feber

sbst

f

horečka

 

februari

sbst

m

únor

 

federal

adj

 

federální

 

fel, misstag

sbst

f

chyba

 

felfri, perfekt

adj

 

bezvadný

 

fem

räkn

 

pět

 

femte

räkn

 

pátý

 

femtio

räkn

 

padesát

 

femtio-hellersmynt

sbst

m

padesátník

 

femton

räkn

 

patnáct

 

femtonde

räkn

 

patnáctý

 

femvånings-

adj

 

pětiposchoďový

 

ferie, (skol)lov

sbst

f pl

prázdniny

 

festival

sbst

m

festival

 

ficka

sbst

f

kapsa

 

figur, gestalt

sbst

f

postava

 

filé

sbst

n

filé

 

filharmoni

sbst

f

filharmonie

 

filharmoniker

sbst

m

filharmonik

 

film

sbst

m

film

 

film-

adj

 

filmový

 

filolog

sbst

m

filolog

 

filosofisk

adj

 

filozofický/filosofický

 

fin

adj

 

jemný, hladký

 

fin, snygg, vacker

adj

 

hezký

 

fin, snygg, vacker

adj

 

pěkný

 

finna, hitta

vb

ipf

nacházím

nacházet

finna, hitta

vb

pf

najdu

najít

fint, snyggt, vackert

adv

 

hezky

 

fint, snyggt, vackert

adv

 

pěkně

 

fira

vb

ipf

slavím

slavit

fira

vb

ipf

oslavuju

oslavovat

fira

vb

pf

oslavím

oslavit

fisk

sbst

f

ryba

 

fiska

vb

ipf

rybařím

rybařit

fiskdamm

sbst

m

rybník

 

fjorton

räkn

 

čtrnáct

 

fjortonde

räkn

 

čtrnáctý

 

fjärde

räkn

 

čtvrtý

 

fjärran, avlägsen

adj

 

daleký

 

flask-

adj

 

láhvový

 

flaska

sbst

f

láhev

 

flera, några, ett par

räkn

 

několik

 

flera gånger

räkn

 

několikrát

 

flesta: de f., majoritet(en)

sbst

f

většina

 

flicka

sbst

f

dívka

 

flod, å

sbst

f

řeka

 

flyg

sbst

n

letadlo

 

flyga

vb

ipf

létám

létat

flyga

vb

ipf

letím

letět

flyga bort

vb

ipf

odlétám/odlítám

odlétat/odlítat

flyga bort

vb

pf

odletím

odletět

flyga bort

vb

pf

odlétnu/odlítnu

odlétnout/ odlítnout

flyga igenom

vb

pf

proletím

proletět

flyga runt

vb

pf

obletím

obletět

flyga samman

vb

pf

slétnou se/
slítnou se

slétnout se/
slítnout se

flyga åt olika håll

vb

pf

rozlétnou se/
rozlítnou se

rozlétnout se/
rozlítnout se

flyga över/förbi

vb

pf

přeletím

přeletět

flygplats

sbst

n

letiště

 

flyta, simma

vb

ipf

plavu

plavat

flyta; åka båt, segla

vb

ipf

pluju

plout

fläsk

sbst

f

pečené

 

fläsk

sbst

n (adjböjn)

vepřové

 

folk, nation

sbst

m

národ

 

folk-, national-, nationell

adj

 

národní

 

fordon, bil, vagn

sbst

m

vůz

 

forell

sbst

m

pstruh

 

form

sbst

f

forma

 

fort, snabbt

adv

 

rychle

 

forta sig, gå före

vb

ipf

předcházím se

předcházet se

forta sig, gå före

vb

pf

předejdu se

předejít se

fortfarande

adv

 

pořád, stále

 

fortsätta

vb

ipf

pokračuju

pokračovat

fosterland

sbst

f

vlast

 

fotboll

sbst

m

fotbal

 

fotboll

sbst

f (adjböjn)

kopaná

 

fotbolls-

adj

 

fotbalový

 

fotbollsspelare

sbst

m

fotbalista

 

fotografera

vb

ipf

fotografuju

fotografovat

fotografera

vb

pf

vyfotografuju

vyfotografovat

fotografi

sbst

f

fotografie

 

fots, till fots

adv

 

pěšky

 

frakt, last

sbst

m

náklad

 

frakt-, last-

adj

 

nákladní

 

fram, framåt

adv

 

dopředu

 

framför allt, särskilt, i synnerhet

adv

 

zejména

 

framföra, förevisa

vb

ipf

předvádím

předvádět

framme

adv

 

vpředu

 

framstående

adj

 

vynikající

 

fransman

sbst

m/f

Francouz/ka

 

fredag

sbst

m

pátek

 

fri, ledig

adj

 

volný

 

fri; ogift

adj

 

svobodný

 

fridfullt, lugnt

adv

 

klidně

 

frimärke

sbst

f

známka

 

frisk, kry; sund, hälsosam

adj

 

zdravý

 

friskt; sunt; hälsosamt

adv

 

zdravě

 

fritid

sbst

n

volno

 

frost, kyla

sbst

m

mráz

 

fru, hustru; kvinna

sbst

f

žena

 

fru; dam

sbst

f (adjböjn)

paní

 

frukost

sbst

f

snídaně

 

frukt

sbst

n

ovoce

 

frukt-, fruktig

adj

 

ovocný

 

frukta, vara rädd

vb

ipf

bojím se

bát se

fruktansvärd

adj

 

strašný

 

fruktbar, bördig

adj

 

úrodný

 

frysa

vb

ipf

mrznu

mrznout

fråga

sbst

f

otázka

 

fråga

vb

ipf

ptám se

ptát se

fråga

vb

pf

zeptám se

zeptat se

fråga, förfrågan

sbst

m

dotaz

 

från, av, ur

prep + gen

 

z, ze

 

från, ifrån

prep + gen

 

od, ode

 

från höger

adv

 

zprava

 

från (nerfrån)

prep + gen

 

s, se

 

främmande, utländsk

adj

 

cizí

 

främre, ledande

adj

 

přední

 

fröken

sbst

f

slečna

 

ful

adj

 

škaredý

 

full

adj

 

plný

 

fullständigt, helt, alldeles

adv

 

úplně

 

fulländad, perfekt

adj

 

dokonalý

 

fylla (i)

vb

ipf

vyplňuju

vyplňovat

fylla (i)

vb

pf

vyplním

vyplnit

fyra

räkn

 

čtyři

 

fyrtio

räkn

 

čtyřicet

 

fyrtionde

räkn

 

čtyřicátý

 

få, erhålla

vb

ipf

dostávám

dostávat

få, erhålla

vb

pf

dostanu

dostat

få, erhålla (modalverb)

vb

ipf

smím

smět

få se, få syn på

vb

pf

uvidím

uvidět

få, litet

adv/räkn

málo

 

fåfängt, förgäves, utan resultat

adv

 

marně

 

fågel

sbst

m

pták

 

fågel (endast husfåglar: anka, kalkon, höns)

sbst

f

drůbež

 

fånga, gripa

vb

ipf

chytám

chytat

fånga, gripa

vb

pf

chytím

chytit

fånga, gripa

vb

pf

chytnu

chytnout

fånga ngns blick

vb

pf

padnu do oka

padnout do oka

fält, åker

sbst

n

pole

 

färdbiljett, biljett

sbst

f

jízdenka

 

färdig

adj

 

hotový

 

färdigt

adv

 

hotovo

 

färg

sbst

f

barva

 

färg-, färgad

adj

 

barevný

 

färsk

adj

 

čerstvý

 

födelsedag

sbst

f pl

narozeniny

 

följa

vb

ipf

sleduju

sledovat

följa, beledsaga

vb

ipf

doprovázím

doprovázet

följa, beledsaga

vb

pf

doprovodím

doprovodit

följande, nästa

adj

 

další

 

fönster

sbst

n

okno

 

fönster, lucka

sbst

n dim

okénko, okýnko

 

för (=tacka f., betala f.)

prep + ack

 

za

 

för, alltför

adv

 

moc, příliš

 

för att, så att

konj

 

aby

 

för det mesta

adv

 

většinou

 

för länge sedan, länge sedan

adv

 

dávno

 

för närvarande, hittills

adv

 

zatím

 

för - sedan

prep + instr

 

před

 

för - skull, för, åt

prep + ack

 

pro

 

föra, köra

vb

ipf

vezu

vézt

föra, leda

vb

ipf

vedu

vést

föra, leda

vb

ipf

vodím

vodit

föra, leda

vb

ipf

přivádím

přivádět

föra, leda

vb

pf

přivedu

přivést

föra bort, leda bort

vb

pf

odvedu

odvést

föra ner, leda ner

vb

pf

svezu

svézt

föra upp, leda upp

vb

pf

vyvezu

vyvézt

föra upp/ut, leda upp/ut

vb

pf

vyvedu

vyvést

förare

sbst

m

řidič

 

förargas, vara arg, vredgas

vb

ipf

zlobím se

zlobit se

förbereda (sig)

vb

ipf

připravuju (se)

připravovat (se)

förbereda (sig)

vb

pf

připravím (se)

pripravit (se)

förberedd

adj

 

připravovaný

 

förbi

adv/prep + gen

 

kolem, okolo

 

förbigå, gå runt

vb

ipf

obcházím

obcházet

förbigå, gå runt

vb

pf

obejdu

obejít

förbise, försumma

vb

ipf

opomíjím

opomíjet

förbise, försumma

vb

pf

opomenu/opominu

opomenout/opominout

förbli, stanna (kvar)

vb

ipf

zůstávám

zůstávat

förbli, stanna (kvar)

vb

pf

zůstanu

zůstat

förbruka

vb

ipf

spotřebovávám

spotřebovávat

förbruka

vb

pf

spotřebuju

spotřebovat

fördärva, förstöra

vb

ipf

kazím

kazit

fördärva, förstöra

vb

pf

pokazím

pokazit

fördärva, förstöra

vb

pf

zkazím

zkazit

före, framför

prep + ack

 

před

 

före detta, förra

adj

 

bývalý

 

föredrag, föreläsning

sbst

f

přednáška

 

förefalla; se (+adj) ut

vb

ipf

vypadám (+ adv)

vypadat (+ adv)

förefalla, tycka

vb

ipf

zdá se

zdát se

förekomma, befinna sig

vb

ipf

nacházím se

nacházet se

föreläsa, hålla föredrag

vb

ipf

přednáším

přednášet

föreläsa, hålla föredrag

vb

pf

přednesu

přednést

föreläsningssal, hörsal

sbst

f

posluchárna

 

Förenta staterna

sbst

m pl

Spojené státy

 

föreslå

vb

ipf

navrhuju

navrhovat

föreslå

vb

pf

navrhnu

navrhnout

föreställa sig, tänka sig

vb

ipf

představuju si

představovat si

föreställa sig, tänka sig

vb

pf

představím si

představit si

föreställning

sbst

n

představení

 

företag

sbst

m

závod

 

förevisa, framföra

vb

ipf

předvádím

předvádet

författare

sbst

m/f

spisovatel/ka

 

författare, upphovsman

sbst

m

autor

 

förflutna (=det f.)

sbst

f

minulost

 

förfrågan, fråga

sbst

m

dotaz

 

förfärlig, hemsk, fruktansvärd

adj

 

strašný

 

förgångna (=det f.)

sbst

f

minulost

 

förgäves, fåfängt, utan resultat

adv

 

marně

 

förklara

vb

ipf

vysvětluju

vysvětlovat

förklara

vb

pf

vysvětlím

vysvětlit

förklara, utlägga

vb

ipf

vykládám

vykládat

förklara, utlägga

vb

pf

vyložím

vyložit

förlora

vb

ipf

ztrácím

ztrácet

förlora

vb

pf

ztratím

ztratit

förlora

vb

ipf

prohrávám

prohrávat

förlora

vb

pf

prohraju

prohrát

förlorad

adj

 

ztracený

 

förlåta

vb

ipf

promíjedu

promíjet

förlåta

vb

pf

prominu

prominout

förmiddag

sbst

n

dopoledne

 

förmiddag: på f-en, i f-s

adv

 

dopoledne

 

förmiddags-

adj

 

dopolední

 

förmå, kunna

vb

ipf

můžu/mohu

moct

förr, förut, tidigare

adv

 

dříve

 

förra, före detta

adj

 

bývalý

 

förra året, i fjol

adv

 

loni

 

förrän, innan

konj

 

než

 

förrätt

sbst

m

předkrm

 

församlas, samlas, komma samman

vb

ipf

sjíždím se

sjíždět se

församlas, samlas, komma samman

vb

pf

sjedu se

sjet se

församling

sbst

n

shromáždění

 

förse med titel, skriva över/ovanför

vb

ipf

nadpisuju

nadpisovat

förse med titel, skriva över/ovanför

vb

pf

nadepíšu

nadepsat

försiktigt

adv

 

opatrně

 

förslag

sbst

m

návrh

 

först

adv

 

nejdřív(e)

 

först, bara, så sent som

adv

 

teprv(e)

 

först, den första

räkn

 

první

 

först, ända; till

adv

 

 

förströ sig

vb

ipf

bavím se

bavit se

förströ sig

vb

pf

pobavím se

pobavit se

förstå

vb

ipf

rozumím

rozumět

förstå

vb

pf

porozumím

porozumět

förstå, fatta, begripa

vb

ipf

chápu

chápat

förstå, fatta, begripa

vb

pf

pochopím

pochopit

förstöra, fördärva

vb

ipf

kazím

kazit

förstöra, fördärva

vb

pf

pokazím

pokazit

förstöra, fördärva

vb

pf

zkazím

zkazit

förstörd

adj

 

pokažený

 

försumma, förbise

vb

ipf

opomíjím

opomíjet

försumma, förbise

vb

pf

opomenu/opominu

opomenout/opominout

försvinna, dö

vb

ipf

zacházím

zacházet

försvinna, dö

vb

pf

zajdu

zajít

försvinna, sjunka, gå ner

vb

ipf

zapadám

zapadat

försvinna, sjunka, gå ner

vb

pf

zapadnu

zapadnout

försöka, bemöda sig

vb

ipf

pokouším se

pokoušet se

försöka, bemöda sig

vb

pf

pokusím se

pokusit se

försöka, prova, pröva

vb

ipf

zkouším

zkoušet

försöka, prova, pröva

vb

pf

zkusím

zkusit

förundra sig, förvåna sig

vb

ipf

divím se

divit se

förundra sig, förvåna sig

vb

pf

podivím se

podivit se

förut, förr, tidigare

adv

 

dříve

 

förutom, utom

prep + ack

 

mimo

 

förutom, utom

prep + gen

 

vedle

 

förvånad, överraskad

adj

 

překvapený

 

föräldrar

sbst

m pl

rodiče

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

G

gaffel

sbst

f

vidlička

 

galge, klädhängare

sbst

m

věšák

 

galleri

sbst

f

galerie/galérie, obrazárna

 

gammal

adj

 

starý

 

ganska

adv

 

docela

 

ganska, nog, tillräckligt

adv

 

dost

 

garage

sbst

f

garáž

 

garderob, kapprum

sbst

f

šatna

 

gardin

sbst

f

záclona

 

gas

sbst

m

plyn

 

gas-

adj

 

plynový

 

gata

sbst

f

ulice

 

ge

vb

ipf

dávám

dávat

ge

vb

pf

dám

dát

ge sig i väg, gå bort

vb

ipf

odcházím

odcházet

ge sig i väg, gå bort

vb

pf

odejdu

odejít

ge sig (på ngn) (=flyga på ngn)

vb

pf

pustím se

pustit se

gelé

sbst

m

aspik

 

gemensam

adj

 

společný

 

gemensamt, tillsammans

adv

 

společně

 

genast, strax

adv

 

hned

 

genast, strax

adv

 

ihned

 

generation

sbst

f

generace

 

genom vad/vilken?

adv

 

kudy?

 

genomgång, passage

sbst

m

průchod

 

gestalt, figur

sbst

f

postava

 

giffel

sbst

m

rohlík

 

gift

adj

 

ženatý (om män), vdaná (om kvinnor)

 

gitarr

sbst

f

kytara

 

glad

adj

 

rád

 

glad, rolig

adj

 

veselý

 

glas

sbst

n

sklo

 

glas (=dricks-)

sbst

f

sklenice

 

glass

sbst

f

zmrzlina

 

glass-

adj

 

zmrzlinový

 

glasögon

sbst

f pl

brýle/brejle

 

glatt, roligt

adv

 

vesele

 

glädje

sbst

f

radost

 

glömma

vb

ipf

zapomínám

zapomínat

glömma

vb

pf

zapomenu

zapomenout

gnida, gnugga

vb

ipf

třu/tru

třít

god, bra

adj

 

dobrý (komp lepší)

 

godisaffär

sbst

f

cukrárna

 

gods, vara, varor

sbst

n

zboží

 

golv

sbst

f

podlaha

 

gosse, pojke

sbst

m

hoch

 

gotisk

adj

 

gotický

 

grabb, kille

sbst

m

kluk

 

grammatik

sbst

f

gramatika

 

grammofon

sbst

f

gramofóna

 

grammofon-

adj

 

gramofonový

 

gran

sbst

m

smrk

 

gran-

adj

 

smrkový

 

grek

sbst

m/f

Řek/yně

 

grill

sbst

m

gril

 

gripa, fånga

vb

ipf

chytám

chytat

gripa, fånga

vb

pf

chytím

chytit

gripa, fånga

vb

pf

chytnu

chytnout

gripa sig an, ta itu/sätta i gång (med)

vb

pf

pustím se

pustit se

grund-, grundläggande

adj

 

základní

 

grupp

sbst

f

skupina

 

grå

adj

 

šedý, šedivý

 

gråta

vb

ipf

pláču

plakat

gråta (en kort stund)

vb

pf

zapláču

zaplakat

grädde

sbst

f

smetana

 

gräns

sbst

f

hranice

 

gräs

sbst

f

tráva

 

gräva

vb

ipf

kopu

kopat

gräva

vb

pf

vykopu

vykopat

grön

adj

 

zelený

 

grönsak(er)

sbst

f

zelenina

 

grönsaks-

adj

 

zeleninový

 

grönska

sbst

f

zeleň

 

gud

sbst

m

bůh

 

guide

sbst

m

průvodce

 

gul

adj

 

žlutý

 

gulasch

sbst

m

guláš

 

gurka

sbst

f

okurka

 

gymnastiksal

sbst

f

tělocvična

 

gymnastiksko, tennissko

sbst

f

plátěná bota

 

vb

ipf

jdu

jít

gå (bakom), gå/vika om …, gå ner

vb

pf

zajdu

zajít

gå förbi/över

vb

pf

přejdu

přejít

gå före, forta sig

vb

pf

předejdu se

předejít se

gå igenom

vb

pf

projdu

projít

gå in, stiga in

vb

ipf

vcházím

vcházet

gå in, stiga in

vb

pf

vejdu

vejít

gå nedanför, under

vb

pf

podstoupím

podstoupit

gå ner(för)

vb

pf

sejdu

sejít

gå ner, sjunka, försvinna

vb

pf

zapadnu

zapadnout

gå ner, stiga ner

vb

pf

sestoupím

sestoupit

gå runt, förbigå

vb

pf

obejdu

obejít

gå upp/ut

vb

ipf

vycházím

vycházet

gå upp/ut

vb

pf

vyjdu

vyjít

gå vilse

vb

pf

zabloudím

zabloudit

gå, bruka gå

vb

ipf

chodím

chodit

gå, gå bort, ge sig i väg

vb

ipf

odcházím

odcházet

gå/stå i vägen, hindra

vb

ipf

vadím

vadit

gång, korridor

sbst

f

chodba

 

gångstig, gångväg

sbst

f

cestička

 

gård

sbst

m

dvůr

 

gårdag

sbst

m

včerejšek

 

gåva, present

sbst

m

dárek

 

gäst

sbst

m

host

 

göra

vb

ipf

dělám

dělat

göra

vb

pf

udělám

udělat

göra kopior, skriva ut

vb

pf

rozepíšu

rozepsat

göra nervös

vb

ipf

znervózňuju

znervózňovat

göra nervös

vb

pf

znervózním

znervóznit

göra ont

vb

ipf

bolí

bolet

göra sig förstådd

vb

ipf

dorozumívám se

dorozumívat se

göra sig förstådd

vb

pf

dorozumím se

dorozumět se

göra upp en förteckning, skriva ner, teckna upp

vb

pf

sepíšu

sepsat

göra uppköp, handla

vb

ipf

nakupuju

nakupovat

göra uppköp, handla

vb

pf

nakoupím

nakoupit

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

H

ha

vb

ipf

mám

mít

ha med sig, hämta

vb

ipf

přivážím

přivážet

ha med sig, hämta

vb

pf

přivezu

přivézt

ha med sig, medföra, komma med

vb

ipf

přináším

přinášet

ha med sig, medföra, komma med

vb

pf

přinesu

přinést

ha, ta

vb

ipf

dávám si

dávat si

ha, ta

vb

pf

dám si

dát si

hagel

sbst

f pl

kroupy

 

hall, sal

sbst

f

síň

 

hall, tambur

sbst

f

předsíň

 

hall, vestibul

sbst

f

hala

 

hallon

sbst

f

malina

 

hallå

interj

haló, halo

 

hals

sbst

m

krk

 

halv

sbst

oböjl

půl

 

han

pron

 

on

 

hand, arm

sbst

f

ruka (pl ruce)

 

handduk

sbst

m

ručník

 

handel; affär, butik

sbst

m

obchod

 

handels-, affärs-

adj

 

obchodní

 

handla, göra uppköp

vb

ipf

nakupuju

nakupovat

handla, göra uppköp

vb

pf

nakoupím

nakoupit

hans

pron

oböjl

jeho

 

harmonisk

adj

 

harmonický

 

hastighet, snabbhet

sbst

f

rychlost

 

hatt

sbst

m

klobouk

 

hav

sbst

n

moře

 

hej

interj

 

ahoj, nazdar

 

heja (=h. på ngn i en sport)

vb

ipf

fandím

fandit

hejda, stoppa

vb

pf

zastavím

zastavit

hel

adj

 

celý

 

hela tiden, ständigt, jämt

adv

 

pořád

 

helkvälls-

adj

 

celovečerní

 

heller, öre

sbst

m

haléř/halíř

 

helt, alldeles

adv

 

docela

 

helt, alldeles, fullständigt

adv

 

úplně

 

hem

sbst

m

dům

 

hem

adv

 

domů

 

hem-

adj

 

domovní

 

hem(ma)-, hus-, hushålls-, huslig

adj

 

domácí

 

hemma

adv

 

doma

 

hemsk, förfärlig

adj

 

strašný

 

hemvist

sbst

m

domov

 

hennes

pron

(adjböjn)

její

 

herr

sbst

m

pan

 

herr-

adj

 

pánský

 

herravälde, makt, regering

sbst

f

vláda

 

herre

sbst

m

pán

 

het

adj

 

horký

 

heta

vb

ipf

jmenuju se

jmenovat se

hett

adv

 

horko

 

hetta

sbst

n

horko

 

himmel

sbst

n

nebe

 

hindra, gå/stå i vägen

vb

ipf

vadím

vadit

hiss

sbst

m

výtah

 

historia

sbst

f

historie

 

historiker

sbst

m

historik

 

historisk

adj

 

historický

 

hit

adv

 

sem

 

hitta, finna

vb

ipf

nacházím

nacházet

hitta, finna

vb

pf

najdu

najít

hittills, för närvarande

adv

 

zatím

 

hittills, än så länge

adv

 

dosud

 

hjälp

sbst

f

pomoc

 

hjälpa

vb

ipf

pomáhám

pomáhat

hjälpa

vb

pf

pomůžu/pomohu

pomoct

hjärta

sbst

n

srdce

 

hjärtlig

adj

 

srdečný

 

hjärtligt

adv

 

srdečně

 

hockey

sbst

m

hokej

 

hockey-

adj

 

hokejový

 

hockeyklubba

sbst

f

hokejka

 

hon

pron

 

ona

 

honung

sbst

m

med

 

hoppa

vb

ipf

skáču

skákat

hoppa

vb

pf

skočím

skočit

hoppas

vb

ipf

doufám

doufat

hos, vid

prep + gen

 

u

 

hosta

vb

ipf

kašlu

kašlat

hosta till

vb

pf

zakašlu

zakašlat

hotell

sbst

m

hotel

 

hovmästare

sbst

m (adjböjn)

vrchní

 

hund

sbst

m

pes

 

hundra

räkn

 

sto

 

hundrade

räkn

 

stý

 

hundralapp

sbst

f

stovka

 

hundratusentals

sbst

m pl, räkn

statisíce

 

hunger

sbst

m

hlad

 

hur

adv

 

jak

 

hur mycket? hur många?

pron

 

kolik?

 

hur många gånger?

räkn

 

kolikrát?

 

hurdan? vad för en?

pron

 

jaký?

 

hus

sbst

m

dům

 

hus

sbst

m dim

domek, domeček

 

hus-, hushålls-, huslig

adj

 

domácí

 

hushållning

sbst

n

hospodářství

 

hustru, fru; kvinna

sbst

f

žena

 

hustru, maka

sbst

f

manželka

 

huvud

sbst

f

hlava

 

huvud-, huvudsaklig

adj

 

hlavní

 

huvudsakligen

adv

 

hlavně

 

hylla

sbst

f

police

 

hålla

vb

ipf

držím

držet

hålla

vb

pf

podržím

podržet

hålla föredrag, föreläsa

vb

ipf

přednáším

přednášet

hålla föredrag, föreläsa

vb

pf

přednesu

přednést

hålla i gott skick, (orka) hålla, behålla

vb

ipf

udržuju

udržovat

hålla i gott skick, (orka) hålla, behålla

vb

pf

udržím

udržet

hållplats, station

sbst

f

stanice

 

hård

adj

 

tvrdý

 

hälft

sbst

f

polovina

 

hälla

vb

ipf

liju/leju

lít

hälsa

vb

ipf

zdravím

zdravit

hälsa

vb

pf

pozdravím

pozdravit

hälsa på, besöka

vb

ipf

navštěvuju

navštěvovat

hälsa på, besöka

vb

pf

návštívím

návštívit

hälsning

sbst

m

pozdrav

 

hälso-, hälsovårds-

adj

 

zdravotní

 

hälsosam; sund; frisk, kry

adj

 

zdravý

 

hälsosamt, sunt; friskt

adv

 

zdravě

 

hämta

vb

ipf

přináším

přinášet

hämta

vb

pf

přinesu

přinést

hämta, ha med sig

vb

ipf

privážím

přivážet

hämta, ha med sig

vb

pf

přivezu

přivézt

hämta ut, lyfta ut

vb

ipf

vyzvedávám (si)

vyzvedávat (si)

hämta ut, lyfta ut

vb

pf

vyzvednu (si)

vyzvednout (si)

hända, ske

vb

ipf

stávám se

stávat se

hända, ske

vb

pf

stanu se

stát se

händelse

sbst

f

událost

 

händelse, fall

sbst

m

případ

 

händig

adj

 

šikovný

 

hänga

vb

ipf

visím

viset

här

adv

 

tady, zde

 

härlig, lysande

adj

 

skvělý

 

härlig, präktig

adj

 

nádherný

 

hög

adj

 

vyskoý

 

högakta, uppskatta

vb

ipf

vážím si

vážit si

höger; rätt, riktig

adj

 

pravý

 

höger: till h. (=befintl.)

adv

 

napravo

 

höger: till h. (=riktn.)

adv

 

doprava

 

högskoleelev, universitetsstuderande

sbst

m

vysokoškolák

 

högt

adv

 

vysoko

 

högt, starkt (om ljud)

adv

 

hlasitě

 

höna

sbst

f

slepice

 

höra

vb

ipf

slyším

slyšet

höra, lyssna

vb

ipf

poslouchám

poslouchat

höra, lyssna (på)

vb

pf

poslechnu si

poslechnout si

höra upp

vb

ipf + sbst m

dávám pozor

dávat pozor

hörn, vrå

sbst

m

roh

 

hörsal, föreläsningssal

sbst

f

posluchárna

 

höst

sbst

m

podzim

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

I

i

prep + lok

 

na, v/ve

 

i början

adv

 

zpočátku

 

i fjol, förra året

adv

 

loni

 

i förväg, på förhand

adv

 

předem

 

i stort sett, egentligen, överhuvudtaget

adv

 

vůbec

 

i stället för

prep + ack

 

za

 

i stället för

adv, prep

 

místo

 

i år

adv

 

letos

 

ibland, någon gång, någonsin

adv

 

někdy

 

idag

adv

 

dnes

 

idé

sbst

m

nápad

 

idrott, sport

sbst

m

sport

 

idrotta, sporta

vb

ipf

sportuju

sportovat

idrottsman

sbst

m

sportovec

 

idrottsplats

sbst

n

hřiště/hříště

 

idyllisk

adj

 

idylický

 

ifrån, från

prep + gen

 

od, ode

 

igen, ånyo, på nytt

adv

 

znova, znovu

 

igen, åter

adv

 

opět

 

igen, åter

adv

 

zase

 

igår

adv

 

včera

 

imorgon

adv

 

zítra

 

in

adv

 

dovnitř

 

in i, till

prep + gen/ack

 

do/v, ve

 

inbjudan

sbst

n

pozvání

 

indier

sbst

m/f

Ind/ka

 

individ

sbst

m

jetnotlivec

 

industri

sbst

m

průmysl

 

industri-, industriell

adj

 

průmyslový

 

influensa

sbst

f

chřipka

 

information

sbst

f

informace

 

information

sbst

f

zpráva

 

ingalunda, på intet sätt

adv

 

nijak

 

ingen

pron

 

nikdo, žádný, (nijaký)

 

ingenjör

sbst

m

inženýr

 

ingens

pron

 

ničí

 

ingenstans (=befintl.)

adv

 

nikde

 

ingenting, intet

pron

 

nic

 

ingenvart

adv

 

nikam

 

ingång

sbst

m

vchod

 

inköp, köp

sbst

m

nákup

 

innan, förrän

konj

 

než

 

inne, inuti

adv

 

uvnitř

 

inscenering, iscensättning

sbst

f

inscenace

 

inskrift, påskrift

sbst

m

nápis

 

instrument, verktyg

sbst

m

nástroj

 

inte, nej

adv

 

ne

 

inte alls

adv

 

vůbec ne

 

inte förrän, så sent som

adv

 

teprv(e)

 

inte-heller, varken-eller

konj

 

ani (ne-)

 

internationell

adj

 

mezinárodní

 

intill, bredvid

adv/prep + gen

vedle

 

intressant

adj

 

zajímavý

 

intresse

sbst

m

zájem

 

intressera

vb

ipf

zajímám

zajímat

intryck

sbst

m

dojem

 

inträdesavgift

sbst

n (adjböjn)

vstupné

 

inträdesbiljett, inträdeskort

sbst

f

vstupenka

 

inuti, inne

adv

 

uvnitř

 

invånare

sbst

m

obyvatel

 

is

sbst

m

led

 

iscensättning, inscenering

sbst

f

inscenace

 

italienare

sbst

m/f

Ital/ka

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

J

ja

adv

 

ano

 

ja, jo, nå

interj

no

 

ja visst, naturligtvis

adv

 

ovšem

 

jacka

sbst

n

sako

 

jag

pron

 

 

januari

sbst

m

leden

 

japan

sbst

m/f

Japonec/Japonka

 

jord, land, mark

sbst

f

zem(ě)

 

jordbrukare, lantbrukare

sbst

m

zemědělec

 

jordgubbe

sbst

f

jahoda

 

journalfilm

sbst

m

týdeník

 

ju

adv, konj

 

vždyť

 

ju, likväl, ändå, dock, väl

adv/interj

 

přece

 

ju, väl

adv

 

však

 

ju - dess/desto

adv

 

čím - tím

 

jugoslav

sbst

m/f

Jugoslávec/Jugoslavka

 

juice

sbst

m

džús

 

jul

sbst

f pl

vánoce

 

juli

sbst

m

červenec

 

juni

sbst

m

červen

 

just, precis

adv

 

právě

 

jämt, alltid

adv

 

vždy(cky)

 

jämt, ständigt

adv

 

stále

 

jämt, ständigt, hela tiden

adv

 

pořád

 

järn

sbst

n

železo

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

K

kafé

sbst

f

kavárna

 

kaffe

sbst

f

káva

 

kaka, paj

sbst

m

koláč

 

kakao

sbst

n

kakao

 

kall

adj

 

chladný

 

kall

adj

 

studený

 

kallt

adv

 

zima, chladno

 

kam

sbst

m

hřeben

 

kamera

sbst

m

fotoaparát

 

kamin, spis

sbst

n pl

kamna

 

kamin, spis

sbst

n pl dim

kamínka

 

kamma (sig)

vb

ipf

češu (se)

česat (se)

kamma (sig)

vb

pf

učešu (se)/ učesám (se)

učesat (se)

kammar-

adj

 

komorní

 

kamp, match

sbst

m

zápas

 

kamrat, kompis

sbst

m/f

kamarád/ka, soudruh/soudružka

 

kanal (=TV-k.)

sbst

m

program

 

kanhända, kanske

adv

 

snad

 

kanske, möjligen, möjligt

adv

 

možná

 

kanske, troligen

adv

 

asi

 

kant, rand

sbst

m

kraj

 

kapell

sbst

f

kaple

 

kapprum, garderob

sbst

f

šatna

 

karies, tandröta

sbst

m

kaz

 

karta

sbst

f

mapa

 

kartong, låda, ask

sbst

f

krabice

 

kassa

sbst

f

pokladna

 

kasse

sbst

m

sáček

 

kassör/ska

sbst

m/f (adjböjn)

pokladní

 

kasta, slänga

vb

ipf

házím

házet

kasta, slänga

vb

pf

hodím

hodit

kasta in

vb

ipf

vhazuju

vhazovat

kasta in

vb

pf

vhodím

vhodit

katedral, domkyrka

sbst

m

chrám

 

kejsare

sbst

m

císař

 

kemisk-teknisk avd./affär

sbst

f

drogerie

 

kemtvätta, rengöra

vb

ipf

čistím

čistit

kemtvätta, rengöra

vb

ipf

vyčisťuju/
vyčišťuju

vyčisťovat/
vyčišťovat

kemtvätta, rengöra

vb

pf

vyčistím

vyčistit

keso, kvarg

sbst

m

tvaroh

 

keso-, kvarg-

adj

 

tvarohový

 

kille, grabb

sbst

m

kluk

 

kilo

sbst

n

kilo

 

kjol

sbst

f

sukně

 

klar

adj

 

jasný

 

klart

adv

 

jasno

 

klass, klassrum

sbst

f

třída

 

klasskamrat

sbst

m

spolužák

 

klimp (=i soppa)

sbst

m

knedlík, knedlíček

 

klistra

vb

ipf

lepím

lepit

klistra fast/in/på

vb

ipf

nalepuju

nalepovat

klistra fast/in/på

vb

pf

nalepím

nalepit

klocka, armbandsur

sbst

f pl

hodinky

 

klocka, ur

sbst

f pl

hodiny

 

klockan

sbst

f

hodina

 

klok, duktig

adj

 

chytrý

 

klokt, duktigt

adv

 

chytře

 

kloster

sbst

m

klášter

 

klubbrum, samlingsrum

sbst

f

klubovna

 

klä av (sig)

vb

ipf

svlékám (se)/
svlíkám (se)

svlékat (se)/
svlíkat (se)

klä av (sig)

vb

pf

svléknu (se)/
svlíknu (se)

svléknout (se)/
svlíknout (se)

klä av (sig)

vb

pf

svleču (se)/
svleku (se)

svléct (se)

klä om sig

vb

pf

převleču se/
převleku se

převléct se

klä om sig

vb

pf

převléknu se/
převlíknu se

převléknout se/
převlíknout se

klä på (sig)

vb

ipf

oblékám (se)

oblékat (se)

klä på (sig)

vb

pf

obléknu (se)/
oblíkne (se)

obléknout (se)/
oblíknout (se)

klä på (sig)

vb

pf

obleču (se)/
obleku (se)

obléct (se)

kläder

sbst

m pl

šaty

 

kläder, klädsel

sbst

m

oblek, oděv, oblečení

 

klädhängare, galge

sbst

m

věšák

 

klänning

sbst

m pl

šaty

 

klättra, krypa

vb

ipf

lezu

lézt

knak

interj

rup

 

knapp

sbst

m

knoflík

 

kniv

sbst

m

nůž

 

kniv

sbst

m dim

nožík

 

kock

sbst

m

šéfkuchař

 

kokplatta

sbst

m

vařič

 

kokt

adj

 

vařený

 

kol

sbst

n

uhlí

 

kolli, paket

sbst

m

balíček

 

komedi

sbst

f

veselohra

 

komfortabel, bekväm

adj

 

pohodlný

 

komiker

sbst

m

komik

 

komma, ta sig (någonstans)

vb

ipf

dostávám se

dostávat se

komma, ta sig (någonstans)

vb

pf

dostanu se

dostat se

komma (gående)

vb

ipf

přicházím

přicházet

komma (gående)

vb

pf

přijdu

přijít

komma ihåg, minnas

vb

ipf

vzpomínám (si)

vzpomínat (si)

komma ihåg, minnas

vb

pf

vzpomenu si

vzpomenout si

komma ihåg, minnas

vb

ipf

pamatuju se

pamatovat se

komma ihåg, minnas

vb

pf

zapamatuju si

zapamatovat se

komma med, medföra, ha med

vb

ipf

přináším

přinášet

komma med, medföra, ha med

vb

pf

přinesu

přinést

komma med, ta med

vb

ipf

přivádím

přivádět

komma med, ta med

vb

pf

přivedu

přivést

komma samman, (för)samlas

vb

ipf

sjíždím se

sjíždět se

komma samman, (för)samlas

vb

pf

sjedu se

sjet se

komma samman, samlas

vb

ipf

scházím se

scházet se

komma samman, samlas

vb

pf

sejdu se

sejít se

komma springande

vb

ipf

přibíhám

přibíhat

komma springande

vb

pf

přiběhnu

přiběhnout

komma ut (om t.ex. böcker)

vb

ipf

vycházím

vycházet

komma ut (om t.ex. böcker)

vb

pf

vyjdu

vyjít

komma åkande

vb

ipf

přijíždím

přijíždět

komma åkande

vb

pf

přijedu

přijet

kommentar

sbst

m

komentář

 

kommunikation

sbst

f

komunikace

 

kommunikations-; transport-

adj

 

dopravní

 

kompis, kamrat

vb

m/f

kamarád/ka, soudruh/soudružka

 

komposition

sbst

f

skladba

 

kompositör, tonsättare

sbst

m

skladatel

 

kompott

sbst

m

kompot

 

konkurrent, medtävlare, rival

sbst

m

soupeř

 

konsert

sbst

m

koncert

 

konservburk

sbst

f

konzerva

 

konst

sbst

n

umění

 

konstnär

sbst

m

umělec

 

kontor, byrå

sbst

f

kancelář

 

kontor, ämbete; myndighet

sbst

m

úřad

 

konversera, samtala

vb

ipf

konverzuju

konverzovat

kopp

sbst

m

šálek

 

korg

sbst

m

koš, košík, košíček

 

korn

sbst

n

obilí

 

korridor, gång

sbst

f

chodba

 

korrigera, rätta

vb

ipf

opravuju

opravovat

korrigera, rätta

vb

pf

opravím

opravit

korsning

sbst

f

křižovatka

 

kort

adj

 

krátký

 

kort

adv

 

krátce

 

korv

sbst

m

párek

 

kosta

vb

ipf

stojím

stát

kosta

vb

pf

postojím

postát

kostym (=herr-)

sbst

m

oblek

 

kotte

sbst

f

šiška

 

kraft, styrka

sbst

f

síla

 

kraftig, stark

adj

 

silný

 

krita

sbst

f

křída

 

krog (=liten k.)

sbst

f

hospůdka

 

krog (=större k.)

sbst

f

hospoda

 

krona

sbst

f

koruna

 

kropp

sbst

n

tělo, těleso

 

kry, frisk; sund, hälsosam

adj

 

zdravý

 

krypa, klättra

vb

ipf

lezu

lézt

kräm-

adj

 

krémový

 

kub, bit

sbst

f

kostka

 

kulle, backe

sbst

m

kopec

 

kultur-, kulturell

adj

 

kulturní

 

kund

sbst

m

zákazník

 

kung

sbst

m

král

 

kunna, förmå

vb

ipf

můžu/mohu

moct

kunna (=förstå sig på att)

vb

ipf

umím

umět

kunskap

sbst

f

znalost

 

kupé

sbst

n

kupé

 

kurort, badort

sbst

f pl

lázně

 

kurorts-, badorts-

adj

 

lázeňský

 

kurs

sbst

m

kurs

 

kusin

sbst

m/f

bratranec/sestřenice

 

kuvert

sbst

f

obálka

 

kvalitet

sbst

f

kvalita

 

kvarg, keso

sbst

m

tvaroh

 

kvarg-, keso-

adj

 

tvarohový

 

kvarn

sbst

m

mlýn

 

kvart

sbst

f

čtvrt

 

kvarter, stadsdel

sbst

f

čtvrť

 

kvartett

sbst

n

kvarteto

 

kvinna; fru, hustru

sbst

f

žena

 

kvitto

sbst

m

lístek

 

kvitto

sbst

m

podací lístek

 

kväll, afton

sbst

m

večer

 

kväll: på k-en, på k-arna, i k.

adv

 

večer

 

kvälls-, afton-

adj

 

večerní

 

kvällsbjudning, party

sbst

m

večírek

 

kvällsmat

sbst

f

večerě

 

kvällstidning

sbst

m

večerník

 

kyckling

sbst

n

kuře

 

kyla, frost

sbst

m

mráz

 

kypare

sbst

m

číšník

 

kyrka

sbst

m

kostel

 

kyrkogård

sbst

m

hřbitov

 

kål

sbst

n

zelí

 

känd

adj

 

známý

 

känga, sko

sbst

f

bota

 

känna, vara bekant med

vb

ipf

znám se s

znát se s

känna igen

vb

ipf

poznávám

poznávat

känna igen

vb

pf

poznám

poznat

känna sig orolig

vb

ipf

být nesvůj

 

känna till, veta

vb

ipf

znám

znát

kär; dyr

adj

 

drahý

 

kär; snäll, rar

adj

 

milý

 

kärra, (liten) vagn

sbst

m

vozík

 

kärt; dyrt

adv

 

draho

 

kök

sbst

f

kuchyň/kuchyně

 

köks-

adj

 

kuchyňský

 

kökskärl; disk

sbst

n

nádobí

 

köp, inköp

sbst

m

nákup

 

köpa

vb

ipf

kupuju

kupovat

köpa

vb

pf

koupím

koupit

köra, fara, åka förbi/igenom

vb

ipf

projíždím

projíždět

köra, fara, åka förbi/igenom

vb

pf

projedu

projet

köra, fara, åka in

vb

ipf

vjíždím

vjíždět

köra, fara, åka in

vb

pf

vjedu

vjet

köra, fara, åka in/till

vb

ipf

zajíždím

zajíždět

köra, fara, åka in/till

vb

pf

zajedu

zajet

köra, fara, åka runt

vb

ipf

objíždím

objíždět

köra, fara, åka runt

vb

pf

objedu

objet

köra, fara, åka upp/ut

vb

ipf

vyjíždím

vyjíždět

köra, fara, åka upp/ut

vb

pf

vyjedu

vyjet

köra, föra

vb

ipf

vezu

vézt

köra hit/till

vb

ipf

přivážím

přivážet

köra hit/till

vb

pf

přivezu

přivézt

köra om

vb

ipf

předjíždím

předjíždět

köra om

vb

pf

předjedu

předjet

kött

sbst

n

maso

 

köttbullar

sbst

n

vepřové maso

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

L

lag, manskap

sbst

n

mužstvo

 

laga mat

vb

ipf

vařím

vařit

laga mat

vb

pf

uvařím

uvařit

laga, reparera

vb

ipf

opravuju

opravovat

laga, reparera

vb

pf

opravím

opravit

lampa

sbst

f

lampa

 

land, jord, mark

sbst

f

zem(ě)

 

landsbygd

sbst

m

venkov

 

landsbygds-

adj

 

venkovský

 

landskap, trakt

sbst

m

kraj

 

landsman

sbst

m

krajan

 

landsväg, väg

sbst

f

silnice

 

lantbrukare, jordbrukare

sbst

m

zemědělec

 

last, frakt

sbst

m

náklad

 

last-, frakt-

adj

 

nákladní

 

lax

sbst

m

losos

 

le

vb

ipf

usmívám se

usmívat se

le

vb

pf

usměju se

usmát se

leda, föra

vb

ipf

vedu

vést

leda, föra

vb

pf

vodím

vodit

leda, föra

vb

ipf

přivádím

přivádět

leda, föra

vb

pf

přivedu

přivést

leda, föra bort

vb

pf

odvedu

odvést

leda, föra upp/ut

vb

pf

vyvedu/vyvezu

vyvést/vyvézt

ledande, främre

adj

 

přední

 

ledig, fri

adj

 

volný

 

ledning, styrning

sbst

n

řízení

 

legation, beskickning

sbst

n

vyslanectví

 

lek, spel

sbst

f

hra

 

leka

vb

ipf

hraju si

hrát si

lekande

sbst

n

hraní

 

leksak

sbst

f

hračka

 

leksakståg

sbst

m

vláček

 

lekskola

sbst

f

školka

 

lektion

sbst

f

lekce, hodina

 

lektor (=ung.)

sbst

m

odborný asistent

 

Leningrad-, Leningrads-

adj

 

Leningradský

 

leta, söka

vb

ipf

hledám

hledat

leta/söka fram/upp

vb

ipf

vyhledám

vyhledat

leva; bo

vb

ipf

žiju

žít

lever

sbst

n pl

játra (sg jater)

 

lever-

adj

 

játrový

 

leverpastej

sbst

f

paštika

 

lexikon, ordbok

sbst

m

slovník

 

lida

vb

ipf

trpím

trpět

ligga

vb

ipf

ležím

ležet

lika - som

adv

 

tak - jako

 

likaledes, också

adv

 

rovněž

 

likväl, ändå, dock, ju, väl

adv/interj

 

přece

 

lingon

sbst

f

brusinka

 

linne, skjorta

sbst

f

košile

 

linne; tvätt

sbst

n

prádlo

 

linne-

adj

 

plátěný

 

lite, få

adv/räkn

 

málo

 

lite grann

adv

 

trochu

 

liten

adj

 

malý (komp menší)

 

liten bit, stycke

sbst

m dim

kousek

 

liten kniv

sbst

m dim

nožík

 

liten pojke

sbst

m dim

chlapeček

 

liten stad

sbst

n dim

městečko

 

liten ö

sbst

m dim

ostrůvek

 

liten öl

sbst

n dim

pivko, pivečko

 

liter

sbst

m

litr

 

litet fönster, lucka

sbst

n dim

okénko/okýnko

 

litet hus

sbst

m dim

domek, domeček

 

litet träd

sbst

m dim

stromek

 

litteratur

sbst

f

literatura

 

litterär

adj

 

literární

 

liv

sbst

m

život

 

ljudlöst

adv

 

neslyšně

 

ljuga

vb

ipf

lžu

lhát

ljuga

vb

pf

zalžu

zalhat

ljus

sbst

n

světlo

 

ljus

adj

 

světlý

 

lokal-, ort(s)-

adj

 

místní

 

lov, skollov, ferie

sbst

f pl

prázdniny

 

lucka, litet fönster

sbst

n dim

okénko/okýnko

 

lugn, tyst

adj

 

tichý

 

lugn vrå, lugnt hörn

sbst

n

zákoutí

 

lugnt, fridfullt

adv

 

klidně

 

lugnt, tyst

adv

 

ticho

 

lunch, middag

sbst

m

oběd

 

lungor

sbst

f pl

plíce

 

lyckas

vb

ipf

dařím se

dařit se

lyckas

vb

pf

podařím se

podařit se

lyckas

vb

pf

zdařím se

zdařit se

lycklig

adj

 

šťastný

 

lyckträff, slump

sbst

f

náhoda

 

lyda

vb

ipf

poslouchám

poslouchat

lyda

vb

pf

poslechnu

poslechnout

lysa, belysa

vb

ipf

svítím

svítit

lysa, belysa

vb

pf

posvítím

posvítit

lysande, härlig

adj

 

skvělý

 

lyssna (på), höra

vb

ipf

poslouchám

poslouchat

lyssna (på), höra

vb

pf

poslechnu si

poslechnout si

låda, kartong, ask

sbst

f

krabice

 

låg

adj

 

nízký

 

låna ut

vb

ipf

půjčuju

půjčovat

låna ut

vb

pf

půjčím

půjčit

lång

adj

 

dlouhý (komp delší)

långfredag

sbst

m

velký pátek

 

långsam

adj

 

pomalý

 

långsamt, sakta

adv

 

pomalu

 

långt, långt borta

adv

 

daleko

 

låsa

vb

ipf

zamykám

zamykat

låsa

vb

pf

zamknu

zamknout

läder-

adj

 

kožený

 

lägenhet

sbst

m

byt

 

läger

sbst

m

tábor

 

lägga, ställa, placera

vb

ipf

dávám

dávat

lägga, ställa, placera

vb

pf

dám

dát

lägga, ställa, sätta

vb

ipf

pokládám

pokládat

lägga, ställa, sätta

vb

pf

položím

položit

lägga, sätta, ställa

vb

ipf

kladu

klást

lägga, sätta, ställa

vb

ipf

pokládám

pokládat

lägga, sätta, ställa

vb

pf

položím

položit

lägga fram, presentera

vb

ipf

předkládám

předkládat

lägga fram, presentera

vb

pf

předložím

předložit

lägga märke till, märka

vb

ipf

všímám si

všímat si

lägga märke till, märka

vb

pf

všimnu si

všimnout si

lägga sig

vb

ipf

lehám si

lehat si

lägga sig

vb

pf

lehnu si

lehnout si

läkare

sbst

m

lékař

 

läkarmottagning

sbst

f

ordinace

 

läktare

sbst

n

hlediště

 

lämna in, räcka (över)

vb

ipf

podávám

podávat

lämna in, räcka (över)

vb

pf

podám

podat

lämna tillbaka, återlämna

vb

ipf

vracím

vracet

lämna tillbaka, återlämna

vb

pf

vrátím

vrátit

län, region

sbst

m

kraj

 

länge

adv

 

dlouho

 

längre; vidare

adv (komp)

 

dál, dále

 

längs, utmed

prep + gen

 

podle

 

länstol

sbst

n

křeslo

 

lära känna

vb

ipf

poznávám

poznávat

lära känna

vb

pf

poznám

poznat

lära sig

vb

ipf

učím se

učit se

lära sig

vb

pf

naučím se

naučit se

lära ut, undervisa

vb

ipf

učím

učit

lära ut, undervisa

vb

pf

naučím

naučit

lärare

sbst

m/f

učitel/ka

 

lärobok

sbst

f

učebnice

 

läsa

vb

ipf

čtu

číst

läsa (igenom, ut)

vb

pf

přečtu

přečíst

läsa färdigt/slut/ut

vb

ipf

dočítám

dočítat

läsa färdigt/slut/ut

vb

pf

dočtu

dočíst

lätt

adj

 

lehký

 

lätt (=inte mödosamt)

adv

 

snadno

 

lök

sbst

f

cibule

 

lördag

sbst

f

sobota

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

M

maj

sbst

m

květen

 

majoritet(en), de flesta

sbst

f

většina

 

maka, hustru

sbst

f

manželka

 

make

sbst

m

manžel, muž

 

makt, herravälde, regering

sbst

f

vláda

 

mala

vb

ipf

melu

mlít

mala

vb

pf

umelu

umlít

mamma

sbst

f

maminka

 

man

sbst

m

chlap

 

man; make

sbst

m

muž

 

manchester-

adj

 

manšestrový

 

manskap, lag

sbst

n

mužstvo

 

mark, land, jord

sbst

f

zem(ě)

 

mars

sbst

m

březen

 

maskin

sbst

m

stroj

 

maskin-, maskinell

adj

 

strojírenský

 

maskinindustri, verkstadsindustri

sbst

n

strojírenství

 

mat; måltid, rätt

sbst

n

jídlo

 

mat-

adj

 

jídelní

 

match, kamp

sbst

m

zápas

 

match; sammandrabbning

sbst

n

utkání

 

matematik

sbst

f

matematika

 

matsedel

sbst

m

jídelní lístek

 

matta

sbst

m

koberec

 

med

prep + instr

 

s, se

 

med varandra, tillsammans

adv

 

spolu

 

medan, under det att

adv

 

zatímco, zatím co

 

medborgare

sbst

m

občan

 

meddelande, besked

sbst

f

zpráva

 

medel-, mellan-, central-

adj

 

střední

 

medföra, ha med sig, komma med

vb

ipf

přináším

přinášet

medföra, ha med sig, komma med

vb

pf

přinesu

přinést

medicin

sbst

m

lék

 

medtävlare, rival, konkurrent

sbst

m

soupeř

 

mellan, bland

prep + ack/instr

 

mezi

 

mellanmål

sbst

f

svačina

 

men

konj

 

ale

 

men (åld)

konj

 

než

 

men, däremot

adv

 

zato

 

men, emellertid

konj

 

však

 

mening, sats

sbst

f

věta

 

mer (komp av mycket)

adv

 

víc(e) (komp av velmi)

 

meter

sbst

m

metr

 

middag

sbst

n

poledne

 

middag, lunch

sbst

m

oběd

 

midnatt

sbst

f

půlnoc

 

militärtjänst(göring)

sbst

f

vojna

 

miljon

sbst

m

milión/milion

 

miljonte

räkn

 

milióntý

 

miljö

sbst

n

prostředí

 

min, mitt

pron

 

můj

 

mineral-

adj

 

minerální

 

minister

sbst

m

ministr

 

minnas, komma ihåg

vb

ipf

pamatuju se

pamatovat se

minnas, komma ihåg

vb

pf

zapamatuju se

zapamatovat se

minnas, komma ihåg

vb

ipf

vzpomínám (si)

vzpomínat (si)

minnas, komma ihåg

vb

pf

vzpomenu si

vzpomenout si

minne

sbst

f

paměť

 

minne; minnesmärke

sbst

f

památka

 

minnesvärd, oförglömlig

adj

 

památný

 

minsann

adv

 

ovšem

 

minst, åtminstone

adv

 

alespoň, aspoň

 

minus

adv/prep

 

bez

 

minut

sbst

f

minuta

 

miserabel, eländig

adj

 

ubohý

 

misstag, fel

sbst

f

chyba

 

mitt emot

adv

 

naproti

 

mitt emot, mot, emot

prep + dat

 

proti

 

mitt i/på

adv/prep + gen

 

uprostřed

 

mjuk

adj

 

měkký

 

mjöl

sbst

f

mouka

 

mjölk

sbst

n

mléko

 

mjölkaffär

sbst

f

mlékárna

 

modern

adj

 

moderní

 

modernist

sbst

m

modernista

 

modernitet

sbst

f

modernost

 

mogna

vb

ipf

zraju

zrát

mogna

vb

pf

uzraju

uzrát

mor

sbst

f

matka

 

morbror

sbst

m

strýc

 

morbror

sbst

m dim

strýček

 

morfar

sbst

m

děda

 

morfar

sbst

m dim

dědeček

 

morgon

sbst

n

jitro

 

morgon; på m-en, på m-arna

adv

 

ráno

 

morgon-

adj

 

ranní

 

morgondag

sbst

m

zítřek

 

mormor

sbst

f

bába

 

mormor

sbst

f dim

babička

 

moster

sbst

f

teta

 

moster

sbst

f dim

tetička

 

mot, emot, mitt emot

prep + dat

 

proti

 

motorcykel(s)-

adj

 

motocyklový

 

motorväg

sbst

f

dálnice

 

mulen

adj

 

zatažený

 

mulet

adv

 

zataženo

 

mun

sbst

n pl

ústa

 

mur, vägg

sbst

f

zeď

 

museum

sbst

n

muzeum/museum

 

musik

sbst

f

hudba

 

musik-

adj

 

hudební

 

mustig; mätt; mättad

adj

 

sytý

 

mycket

adv

 

velice

 

mycket

adv

 

velmi, hodně

 

mycket, många

pron

 

kolik

 

mycket, många

adv/räkn

 

mnoho, moc

 

mycket gammal

adj

 

stařičký

 

mycket kort

adj

 

kraťounký

 

mycket kort stund

sbst

f

chvilka

 

mycket lite

adv

 

maličko, malinko, malounko, maloučko, trošičku

 

mycket liten

adj

 

malinký

 

mycket långsamt

adv

 

pomaloučku

 

mycket snygg, fin

adj

 

hezoučký

 

myndighet; kontor, ämbete

sbst

m

úřad

 

mynt, penning

sbst

m

peníz

 

målare

sbst

m

malíř

 

måltid, rätt; mat

sbst

n

jídlo

 

månad; måne

sbst

m

měsíc

 

måndag

sbst

n

pondělí

 

mången, talrik

adj

 

četný

 

måsta, vara tvungen

vb

ipf

musím

muset/musit

mäktig

adj

 

mocný

 

mängd

sbst

n

množství

 

människa

sbst

m

člověk (pl lidé)

 

människo-, mänsklig

adj

 

lidský

 

märka, lägga märke till

vb

ipf

všímám si

všímat si

märka, lägga märke till

vb

pf

všimnu si

všimnout si

märke

sbst

f

značka

 

mässa

sbst

m

veletrh

 

mästare

sbst

m

mistr

 

mäta

vb

ipf

měřím

měřit

mäta

vb

pf

změřím

změřit

mätt; mättad; mustig

adj

 

sytý

 

möbel, möbler

sbst

m

nábytek

 

möjlig

adj

 

možný

 

möjligen, möjligt, kanske

adv

 

možná

 

möjlighet

sbst

f

možnost

 

mörk

adj

 

temný

 

mörk

adj

 

tmavý

 

möta, träffa

vb

ipf

potkávám

potkávat

möta, träffa

vb

pf

potkám

potkat

mötas, träffas

vb

ipf

setkávám se

setkávat se

mötas, träffas

vb

pf

setkám se

setkat se

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

N

namn

sbst

n

jméno

 

nation, folk

sbst

m

národ

 

national-, nationell, folk-

adj

 

národní

 

nationalförsamling, parlament

sbst

n

národní shromáždění

 

natt

sbst

f

noc

 

natt-, nattlig

adj

 

noční

 

nattlinne

sbst

f

noční košile

 

natur

sbst

f

příroda

 

natur-

adj

 

přírodní

 

naturligtvis, ja visst

adv

 

ovšem

 

naturligtvis, självklart

adv

 

samozřejmě

 

nedanför, under

prep + ack/instr

 

pod

 

nederlag

sbst

f

porážka

 

nej, inte

adv

 

ne

 

ner, ned

adv

 

dolů

 

ner från

prep + gen

 

s, se

 

nere

adv

 

dole

 

ni

pron

 

vy

 

nio

räkn

 

devět

 

nionde

räkn

 

devátý

 

nittio

räkn

 

devadesát

 

nitton

räkn

 

devatenáct

 

nittonde

räkn

 

devatenáctý

 

nog, tillräckligt

adv

 

dost

 

nog, väl

adv

 

snad

 

nord, norr

sbst

m

sever

 

nordlig, norra

adj

 

severní

 

norrman

sbst

m/f

Nor/ka

 

novell, berättelse

sbst

f

povídka

 

november

sbst

m

listopad

 

nu

adv

 

teď

 

nummer

sbst

n

číslo

 

nuvarande; dagens

adj

 

dnešní

 

ny

adj

 

nový

 

ny-, nytt

adv

 

nově

 

nyckel

sbst

m

klíč

 

nyfiken

adj

 

zvědavý

 

nyhet, rapport

sbst

f

zpráva

 

nyhets-, underrättelse-

adj

 

zpravodajský

 

nyligen, nyss

adv

 

nedávno

 

nysa

vb

ipf

kýchám

kýchat

nytt

adv

 

nově

 

nå, ja, jo

interj

 

no

 

någon

pron

 

někdo

 

någon, somlig

pron

 

některý

 

någon, viss, en

pron

 

nějaký

 

någon annanstans, åt annat håll

adv

 

jinam

 

någonsin, någon gång, ibland

adv

 

někdy

 

någonstans (=befintl.)

adv

 

někde

 

någonting, något

pron

 

něco

 

någonvart

adv

 

někam

 

något intressant, sevärdhet

sbst

f

zajímavost

 

några, flera, ett par

räkn

 

nekolik

 

när?

adv

 

kdy?

 

när, då

konj

 

když

 

nära

adv

 

blízko

 

nära, vid

prep + lok

 

při

 

närbelägen; nära

adj

 

blízký

 

näringsliv, ekonomi

sbst

n

hospodářství

 

närma sig

vb

ipf

přibližuju se

přibližovat se

närma sig

vb

pf

přiblížím se

přiblížit se

nästa, följande

adj

 

další

 

nästa gång

adv

 

příště

 

nästan

adv

 

skoro

 

nödvändigt, (det) behövs

adv

 

třeba

 

nöjd

adj

 

spokojený

 

nöje, underhållning

sbst

f

zábava

 

nöjes-, underhållnings-

adj

 

zábavní

 

nötkött

sbst

n

hovězí

 

O

och

konj

 

a

 

också, likaledes

adv

 

rovněž

 

också, även

adv

 

také, taky

 

också, även

adv

 

též

 

ofta

adv

 

často

 

ofta förekommande

adj

 

častý

 

oförglömlig, minnesvärd

adj

 

památný

 

ogift; fri

adj

 

svobodný

 

okomplicerad, enkel

adj

 

prostý

 

oktober

sbst

m

říjen

 

olik; annan

adj

 

jiný

 

olik(a), skild

adj

 

různý

 

olja

sbst

m

olej

 

om

konj

 

jestli, jestliže

 

om

prep + ack/lok

 

o

 

om, bakom

prep + ack

 

za

 

omelett

sbst

f

omeleta

 

omgivning, trakt

sbst

n

okolí

 

omkring (=runt o.)

adv

 

kolem

 

omkring, ungefär, troligen, kanske

adv

 

asi

 

omslag; kuvert

sbst

f

obálka

 

ond, elak

adj

 

zlý (komp horší)

 

onsdag

sbst

f

středa

 

ont, elakt

adv

 

zle (komp hůře)

 

ont: jag har ont i (huvudet)

 

 

bolí mě (hlava)

 

ord

sbst

n

slovíčko, slovo

 

ordbok, lexikon

sbst

m

slovník

 

ordentligt

adv

 

pořádně, hezky

 

orka hålla, hålla i gott skick, behålla

vb

ipf

udržuju

udržovat

orka hålla, hålla i gott skick, behålla

vb

pf

udržím

udržet

orkester

sbst

m

orchestr

 

orkester

sbst

n

hudební těleso

 

orm

sbst

m

had

 

ort(s)-, lokal-

adj

 

místní

 

ost

sbst

m

sýr

 

ostmassa, kvarg, keso

sbst

m

tvaroh

 

otvivelaktigt, utan tvekan

adv

 

bezesporu

 

ovanför, över

prep + ack/instr

 

nad

 

oxstek

sbst

f (adjböjn)

svíčková

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

P

packa, slå in

vb

ipf

zabaluju

zabalovat

packa, slå in

vb

pf

zabalím

zabalit

paj, kaka

sbst

m

koláč

 

paket, kolli

sbst

m

balíček

 

palats

sbst

m

palác

 

panerad, stekt

adj

 

smažený

 

pappa

sbst

m

táta

 

pappa

sbst

m dim

tatínek

 

papper

sbst

m

papír

 

pappers-

adj

 

papírový

 

pappershandel

sbst

n

papírnictví

 

paprika

sbst

f

paprika

 

par

sbst

m

pár

 

par (ett p.), några, flera

räkn

 

několik

 

paradis

sbst

m

ráj

 

Paris-, parisisk

adj

 

pařížský

 

park

sbst

m

park

 

parkett

sbst

n

přízemí

 

parlament, nationalförsamling

sbst

n

národní shromáždění

 

party, (kvälls)bjudning

sbst

m

večírek

 

passa

vb

ipf

hodím se

hodit se

passage, genomgång

sbst

m

průchod

 

passera

vb

ipf

míjedu

míjet

passera

vb

pf

minu

minout

patient

sbst

m/f

pacient/ka

 

paus, uppehåll

sbst

f

přestávka

 

pengar

sbst

m pl

peníze

 

penna (=bläck-)

sbst

n

péro, pero

 

penning, mynt

sbst

m

peníz

 

pepparrot

sbst

m

křen

 

perfekt, felfri

adj

 

bezvadný

 

perfekt, fulländad

adj

 

dokonalý

 

period, tid, ålder

sbst

f

doba

 

period, tidsskede

sbst

n

období

 

perkutera

vb

ipf

proklepávám

proklepávat

perkutera

vb

pf

proklepám/proklepu

proklepat

permanent, ständigt

adj

 

stálý

 

perrong, plattform

sbst

n

nástupiště

 

person-, personlig

adj

 

osobní

 

pianist

sbst

m

klavírista (pl -é)

 

pilsner

sbst

f

plzeň

 

pilsner-

adj

 

plzeňský

 

pipa, vissla

vb

ipf

hvízdám

hvízdat

pjäs, skådespel

sbst

f

hra

 

placera, ställa, lägga

vb

ipf

dávám

dávat

placera, ställa, lägga

vb

pf

dám

dát

plan

sbst

m

plán

 

plats, ställe

sbst

n

místo

 

plattform, perrong

sbst

n

nástupiště

 

plombera

vb

ipf

plombuju

plombovat

plombera

vb

pf

zaplombuju

zaplombovat

plommon

sbst

f

švestka

 

plommon-

adj

 

švestkový

 

plåga

vb

ipf

trápím

trápit

plötsligt

adv

 

najednou

 

poet, skald, diktare

sbst

m

básník

 

pojke, gosse

sbst

m

hoch, chlapec

 

pojke, gosse

sbst

m dim

chlapeček

 

polack

sbst

m/f

Polák/Polka

 

politisk

adj

 

politický

 

pommes frites

sbst

m pl

hranolky, talspr: pomfrity

 

populär

adj

 

populární

 

populär, favorit-

adj

 

oblíbený

 

porslin

sbst

m

porcelán

 

port, dörr

sbst

f pl

dveře, dvéře

 

port, portvalv

sbst

f

brána

 

portfölj

sbst

f

aktovka

 

portierloge, portvaktsrum

sbst

f

vrátnice

 

portion

sbst

f

porce

 

post

sbst

f

pošta

 

postlåda

sbst

f

schránka

 

potatis

sbst

m

brambor

 

potatis-

adj

 

bramborový

 

prag-, Prags

adj

 

pražský

 

Pragbo

sbst

m/f

Pražan/ka

 

praktisk

adj

 

praktický

 

prata en stund, småprata

vb

pf

popovídám (si)

popovídat (si)

precis, exakt

adv

 

přesně

 

precis, just

adv

 

právě

 

present, gåva

sbst

m

dárek

 

presentera, lägga fram

vb

ipf

předkládám

předkládat

presentera, lägga fram

vb

pf

předložím

předložit

president

sbst

m

prezident/ president

 

pressa (ihop), trycka

vb

ipf

tisknu

tisknout

pressa (ihop), trycka

vb

pf

stisknu

stisknout

prestation

sbst

m

výkon

 

pris, värde

sbst

f

cena

 

problem

sbst

m

problém

 

produktion, skapande

sbst

f

tvorba

 

produktion, tillverkning

sbst

f

produkce, výroba

 

professor

sbst

m

profesor

 

program

sbst

m

program

 

program

sbst

m

pořad

 

promenad

sbst

f

procházka

 

promenera

vb

ipf

procházím se

procházet se

prova, pröva, försöka

vb

ipf

zkouším

zkoušet

prova, pröva, försöka

vb

pf

zkusím

zkusit

provexemplar, exemplar

sbst

f

ukázka

 

präktig, härlig

adj

 

nádherný

 

pudding

sbst

m

puding

 

pulver, tablett

sbst

m

prášek

 

putsa, rengöra, rena

vb

ipf

čistím

čistit

putsa, rengöra, rena

vb

ipf

vyčisťuju/vyčišťuju

vyčisťovat/vyčišťovat

putsa, rengöra, rena

vb

pf

vyčistím

vyčistit

prep + ack/lok

 

po

 

prep + lok

 

na

 

på det här sättet, på så sätt

adv

 

takhle

 

på en gång, samtidigt

adv

 

najednou

 

på förhand, i förväg

adv

 

předem

 

på grund av

prep + ack

 

pro

 

på nytt, igen, ånyo

adv

 

znova, znovu

 

på något sätt

adv

 

nějak

 

pålägg

sbst

f

pomazánka

 

påsk

sbst

f pl

velikonoce

 

påskafton

sbst

f

sobota velikonoční

 

påskdagen

sbst

f

neděle velikonoční

 

påskrift, inskrift

sbst

m

nápis

 

päron

sbst

f

hruška

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

R

rabatt (=blomr.)

sbst

m

záhon

 

rad

sbst

f

řada

 

radio

sbst

n

rádio, radio

 

radio

sbst

m

rozhlas

 

radio-

adj

 

rozhlasový

 

rak, rät, direkt

adj

 

přímý

 

raka (sig)

vb

ipf

holím (se)

holit (se)

raka (sig)

vb

pf

oholím (se)

oholit (se)

rakt, rätt, direkt

adv

 

přímo

 

ramla, falla

vb

ipf

padám

padat

ramla, falla

vb

pf

padnu

padnout

ramla, falla (ner)

vb

pf

spadnu

spadnout

rand, kant

sbst

m

kraj

 

rapport, nyhet

sbst

f

zpráva

 

rar, snäll; kär

adj

 

milý

 

rar, sällsynt

adj

 

vcácný

 

ratt

sbst

m

volant

 

redan

adv

 

už, již

 

reformator

sbst

m

reformátor

 

regelbunden

adj

 

pravidelný

 

regelbundet

adv

 

pravidelně

 

regering, makt, herravälde

sbst

f

vláda

 

region, län

sbst

m

kraj

 

regna

vb

ipf opers pl

prší

pršet

reklam

sbst

f

reklama

 

rekommenderad

adj

 

dopořucený

 

rekommenderat

adv

 

doporučeně

 

rektor

sbst

m

ředitel

 

ren

adj

 

čistý

 

rena, rengöra, putsa

vb

ipf

čistím

čistit

rena, rengöra, putsa

vb

ipf

vyčisťuju/
vyčišťuju

vyčisťovat/
vyčišťovat

rena, rengöra, putsa

vb

pf

vyčistím

vyčistit

renkött

sbst

n

sobí maso

 

reparera, laga

vb

ipf

opravuju

opravovat

reparera, laga

vb

pf

opravím

opravit

repetera, upprepa

vb

ipf

opakuju

opakovat

repetera, upprepa

vb

pf

zopakuju

zopakovat

reportage

sbst

f

reportáž

 

republik

sbst

f

republik

 

resa

vb

ipf

cestuju

cestovat

resa; väg

sbst

f

cesta

 

resa bort, åka bort

vb

ipf

odjíždím

odjíždět

resa bort, åka bort

vb

pf

odjedu

odjet

resa sig, stiga upp

vb

ipf

vstávám

vstávat

resa sig, stiga upp

vb

pf

vstanu

vstát

resande

sbst

m/f (adjböjn)

cestující

 

restaurang

sbst

f

restaurace

 

resväska

sbst

m

kufr

 

revolution

sbst

f

revoluce

 

ridhus

sbst

f

jízdárna

 

rik

adj

 

bohatý

 

riktig, rätt

adj

 

správný

 

riktigt, rätt

adv

 

správně

 

ringa

vb

ipf

zvoním

zvonit

ringa

vb

pf

zazvoním

zazvonit

ringa (med telefon)

vb

ipf

telefonuju

telefonovat

ringa (med telefon)

vb

pf

zatelefonuju

zatelefonovat

ringa (med telefon)

vb

ipf

volám

volat

ringa (med telefon)

vb

pf

zavolám

zavolat

ringklocka (=dörr-)

sbst

m

zvonek

 

rinna

vb

ipf opers

teče/teke

téct

rinna fram/upp

vb

ipf

pramení

pramenit

ris

sbst

f

rýže

 

rival, medtävlare, konkurrent

sbst

m

soupeř

 

roa sig

vb

ipf

bavím se

bavit se

roa sig

vb

pf

pobavím se

pobavit se

rock

sbst

m

kabát

 

rolig, glad

adj

 

veselý

 

roligt, glatt

adv

 

vesele

 

rom

sbst

m

rum

 

roman

sbst

m

román

 

romansk

adj

 

románský

 

ropa

vb

ipf

volám

volat

ropa

vb

pf

zavolám

zavolat

ros

sbst

f

růže

 

rosa

adj

 

růžový

 

rostad

adj

 

vepřový

 

rostat bröd

sbst

m

toust

 

rum

sbst

m

pokoj

 

rum, rymd, utrymme

sbst

m

prostor

 

rumskamrat

sbst

m/f (adjböjn)

spolubydlící

runt (omkring)

adv/prep + gen

 

kolem, okolo

 

rusa

vb

ipf

vyrážím

vyrážet

rusa

vb

pf

vyrazím

vyrazit

ruta (=TV-r.)

sbst

f

obrazovka
(=televizní o.)

 

rycka upp, dra ut

vb

ipf

vytrhávám

vytrhávat

rycka upp, dra ut

vb

ipf

vytrhuju

vytrhovat

rycka upp, dra ut

vb

pf

vytrhnu

vytrhnout

rygg

sbst

n pl

záda

 

ryktbar, ärorik, berömd

adj

 

slavný

 

ryska (språket)

sbst

f

ruština

 

ryska, på ryska

adv

 

rusky

 

ryss

sbst

m/f

Rus/ka

 

råda

vb

ipf

radím

radit

råda

vb

pf

poradím

poradit

rådhus

sbst

f

radnice

 

räcka, vara, äga rum

vb

ipf

trvám

trvat

räcka, vara, äga rum

vb

pf

potrvám

potrvat

räcka (över), lämna in

vb

ipf

podávám

podávat

räcka (över), lämna in

vb

pf

podám

podat

rädd: vara rädd, frukta

vb

ipf

bojím se

bát se

räkna

vb

ipf

počítám

počítat

rät, rak, direkt

adj

 

přímý

 

rätt, måltid; mat

sbst

n

jídlo

 

rätt, rakt, direkt

adv

 

přímo

 

rätt, riktig; höger

adj

 

pravý

 

rätta, korrigera

vb

ipf

opravuju

opravovat

rätta, korrigera

vb

pf

opravím

opravit

röd

adj

 

červený

 

röka (=r. cig.)

vb

ipf

kouřím

kouřit

röka (=r. fisk, kött)

vb

ipf

udím

udit

rökt

adj

 

uzený

 

röra /på/ (sig)

vb

ipf

hýbu/hýbám (se)

hýbat (se)

röra /på/ (sig)

vb

pf

hnu (se)

hnout (se)

röra vid, beröra

vb

ipf

dotýkám se

dotýkat se

röra vid, beröra

vb

pf

dotknu se

dotknout se

röst

sbst

m

hlas

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

S

saga

sbst

f

pohádka

 

sago-, sagolik

adj

 

pohádkový

 

sak

sbst

f

věc

 

sakkunnig man, fackman

sbst

m

odborník

 

sakkunnig, fack-

adj

 

odborný

 

saknas, fattas

vb

ipf

scházím

scházet

sakta, långsamt

adv

 

pomalu

 

sal

sbst

m

sál

 

sal, hall

sbst

f

síň

 

salami

sbst

m

salám

 

sallad

sbst

m

salát

 

salt

sbst

f

sůl

 

salt-, saltad

adj

 

slaný

 

samhälle; sällskap

sbst

f

společnost

 

samlande

sbst

n

sbírání

 

samlas, församlas, komma samman

vb

ipf

sjíždím se

sjíždět se

samlas, församlas, komma samman

vb

pf

sjedu se

sjet se

samlas, komma samman

vb

ipf

scházím se

scházet se

samlas, komma samman

vb

pf

sejdu se

sejít se

samling

sbst

f

sbírka

 

samling, ensemble

sbst

m

soubor

 

samlingsrum, klubbrum

sbst

f

klubovna

 

sammandrabbning; match

sbst

n

utkání

 

samtal, diskussion

sbst

f

beseda

 

samtala, konversera

vb

ipf

konverzuju

konverzovat

samtida, samtidig

adj

 

současný

 

samtidigt

adv

 

zároveň

 

samtidigt, på en gång

adv

 

najednou

 

samtidigt, på samma gång

adv

 

přitom

 

sandal

sbst

m

sandál

 

sanning

sbst

f

pravda

 

sant: det är sant

 

 

je to pravda

 

sardin

sbst

f

sardinka

 

sardiner i olja

sbst

f pl

olejovky

 

sats, mening

sbst

f

věta

 

sax

sbst

f pl

nůžky

 

scen

sbst

f

scéna

 

schnitzel

sbst

m

řízek

 

se

vb

ipf

vidím

vidět

se (+adj) ut; förefalla

vb

ipf

vypadám (+adv)

vypadat (+adv)

se fram emot

vb

ipf

těším se

těšit se

se ner

vb

ipf

shlížím

shlížet

se ner

vb

pf

shlédnu

shlédnout

sedan

adv

 

pak, potom

 

sedan länge

adv

 

dávno

 

segla, åka båt; flyta

vb

ipf

pluju

plout

sekel, ålder; epok

sbst

m

věk

 

sekel, århundrade

sbst

n

století

 

semester

sbst

f (adjböjn)

dovolená

 

senap

sbst

f

hořčice

 

sent

adv

 

pozdě

 

september

sbst

n

září

 

serie

sbst

m

seriál

 

set

sbst

m

set

 

sevärdhet

sbst

f

zajímavost

 

sex

räkn

 

šest

 

sextio

räkn

 

šedesát

 

sexton

räkn

 

šestnáct

 

sextonde

räkn

 

šestnáctý

 

sida

sbst

f

strana

 

sida

sbst

f

stránka

 

sida: vid sidan om, utom

prep + gen

 

vedle

 

simma, flyta

vb

ipf

plavu

plavat

sin

pron

 

svůj

 

sinne

sbst

f

mysl

 

sist, sista

adj

 

poslední

 

sitta

vb

ipf

sedím

sedět

sitta bort/sönder

vb

pf

prosedím

prosedět

situation

sbst

f

situace

 

sju

räkn

 

sedm

 

sjuk person, sjukling

sbst

m (adjböjn)

nemocný

 

sjukdom

sbst

f

nemoc

 

sjukhus

sbst

f

nemocnice

 

sjuksköterska

sbst

f

sestra

 

sjunde

räkn

 

sedmý

 

sjunga

vb

ipf

zpívám

zpívat

sjunga

vb

pf

zazpívám

zazpívat

sjungande, sång

sbst

m

zpěv

 

sjunka, gå ner, försvinna

vb

ipf

zapadám

zapadat

sjunka, gå ner, försvinna

vb

pf

zapadnu

zapadnout

sjuttio

räkn

 

sedmdesát

 

sjuttionde

räkn

 

sedmdesátý

 

sjutton

räkn

 

sedmnáct

 

sjutton, nr 17

sbst

f

sedmnáctka

 

sjuttonde

räkn

 

sedmnáctý

 

själv; ensam

pron/adj

 

sám, samý

 

självklart, naturligtvis

adv

 

samozřejmě

 

sjätte

räkn

 

šestý

 

skada

vb

ipf

poškozuju

poškozovat

skada

vb

pf

poškodím

poškodit

skald, poet, diktare

sbst

m

básník

 

skapa, bilda

vb

ipf

tvořím

tvořit

skapa, bilda

vb

pf

stvořím

stvořit

skapa, bilda

vb

pf

utvořím

utvořit

skapa, bilda

vb

ipf

vytvářím

vytvářet

skapa, bilda

vb

pf

vytvořím

vytvořit

skapande, produktion

sbst

f

tvorba

 

ske, hända

vb

ipf

stávám se

stávat se

ske, hända

vb

pf

stanu se

stát se

sked

sbst

f

lžíce

 

skepp, båt

sbst

f

loď

 

skicka, avsända

vb

ipf

odesílám

odesílat

skicka, avsända

vb

pf

odešlu

odeslat

skicka, sända

vb

ipf

posílám

posílat

skicka, sända

vb

pf

pošlu

poslat

skid-

adj

 

lyžařský

 

skidåkare

sbst

m/f

lyžař/ka

 

skild, olik(a)

adj

 

různý

 

skina, lysa

vb

ipf

svítím

svítit

skina, lysa

vb

pf

zasvítím

zasvítit

skinka

sbst

f

šunka

 

skiva

sbst

m

krajíc

 

skiva (=grammofon­skiva)

sbst

f

deska

 

skjorta

sbst

f

košile

 

skjutsa

vb

pf

svezu

svézt

sko, känga

sbst

f

bota

 

skodon

sbst

f

obuv

 

skog

sbst

m

les

 

skogig, skogrik

adj

 

lesnatý

 

skogsdunge

sbst

m

lesík

 

skol-

adj

 

školní

 

skola

sbst

f

škola

 

skola, böra

vb

ipf

mám

mít

skollov, lov, ferie

sbst

f pl

prázdniny

 

skratta

vb

ipf

směju se

smát se

skratta

vb

pf

zasměju se

zasmát se

skridsko

sbst

f

brusle

 

skrika

vb

ipf

křičím

křičet

skrika

vb

pf

křiknu

křiknout

skriv-

adj

 

psací

 

skriva

vb

ipf

píšu

psát

skriva

vb

pf

napíšu

napsat

skriva in (=fylla i)

vb

pf

vepíšu

vepsat

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

ipf

sepisuju

sepisovat

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

ipf

spisuju

spisovat

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

pf

sepíšu

sepsat

skriva sitt namn under, underteckna

vb

ipf

pod(e)pisuju (se)

pod(e)pisovat (se)

skriva sitt namn under, underteckna

vb

pf

podepíšu (se)

podepsat (se)

skriva till (=lägga till)

vb

ipf

připisuju

připisovat

skriva till (=lägga till)

vb

pf

připíšu

připsat

skriva tillbaka (=svara)

vb

pf

odepíšu

odepsat

skriva ut

vb

pf

vypíšu

vypsat

skriva ut, göra kopior

vb

pf

rozepíšu

rozepsat

skriva över/ovanför, förse med titel

vb

ipf

nadpisuju

nadpisovat

skriva över/ovanför, förse med titel

vb

pf

nadepíšu

nadepsat

skrivbok, skrivhäfte

sbst

m

sešit

 

skryta, yvas

vb

ipf

chlubím se

chlubit se

skryta, yvas

vb

pf

pochlubím se

pochlubit se

skulptur, staty

sbst

f

socha

 

skulptur-, bildhuggar-

adj

 

sochařský

 

skulpturkonst, bildhuggarkonst

sbst

f

sochařství

 

skulptör, bildhuggare

sbst

m

sochař

 

skynda

vb

pf

pospíším (si)

pospíšit (si)

skynda, ha bråttom

vb

ipf

chvátám

chvátat

skynda (sig), ha bråttom

vb

ipf

pospíchám

pospíchat

skynda sig

vb

ipf

spěchám

spěchat

skådespel, pjäs

sbst

f

hra

 

skådespelare

sbst

m

herec

 

skåp

sbst

f

skříň

 

skägg

sbst

m (pl)

vous(y)

 

skälla ut

vb

ipf

pouštím se

pouštět se

skälla ut

vb

pf

pustím se

pustit se

skära

vb

ipf

řežu

řezat

skölja (ur)

vb

ipf

vyplachuju

vyplachovat

skölja (ur)

vb

pf

vypláchnu

vypláchnout

skönhet; pl: skönhetsvärden

sbst

f

krása

 

skörd

sbst

f pl

žně

 

slav

sbst

m/f

Slovan/ka

 

slit

sbst

f

dřina

 

slott

sbst

m

hrad

 

slott

sbst

m

zámek

 

slotts-

adj

 

hradní

 

slovakisk

adj

 

slovenský

 

slump, lyckträff

sbst

f

náhoda

 

slut

sbst

m

konec

 

slut-

adj

 

závěrečný

 

sluta, avsluta

vb

ipf

končím

končit

sluta, avsluta

vb

pf

skončím

skončit

sluta, upphöra

vb

ipf

přestávám

přestávat

sluta, upphöra

vb

pf

přestanu

přestat

sluta (med), upphöra (med)

vb

ipf

zastavuju

zastavovat

sluta (med), upphöra (med)

vb

pf

zastavím

zastavit

sluta till, stänga

vb

ipf

zavírám

zavírat

sluta till, stänga

vb

pf

zavřu/zavru

zavrít

slutligen, till sist, till slut

adv

 

nakonec

 

slå

vb

ipf

biju

bít

slå in, packa

vb

ipf

zabaluju

zabalovat

slå in, packa

vb

pf

zabalím

zabalit

slå sig ihop

vb

pf

dám se dohromady

dát se dohromady

släcka

vb

ipf

zhasínám

zhasínat

släkting

sbst

m

příbuzný

 

slänga, kasta

vb

ipf

házím

házet

slänga, kasta

vb

pf

hodím

hodit

släppa, tappa/släppa (in/ iväg), låta gå

vb

ipf

pouštím

pouštět

släppa, tappa/släppa (in/ iväg), låta gå

vb

pf

pustím

pustit

slösa (med)

vb

ipf

plýtvám

plýtvat

smaka

vb

ipf

chutnám

chutnat

smal, trång, snäv

adj

 

úzký

 

smal, tunn

adj

 

tenký

 

smutsig

adj

 

špinavý

 

smycke

sbst

m

klenot

 

småfranska (=ung.)

sbst

f

houska

 

småpengar, växel

sbst

m pl (adjböjn)

drobné

 

småprata

vb

ipf

bavím se

bavit se

småprata

vb

pf

pobavím se

pobavit se

småprata, prata en stund

vb

pf

popovídám (si)

popovídat (si)

smälta

vb

ipf

taju

tát

smör

sbst

n

máslo

 

smörgås

sbst

m

chlebíček

 

smörja, breda

vb

ipf

mažu

mazat

smörja, breda

vb

pf

namažu

namazat

snabb

adj

 

rychlý

 

snabbhet, hastighet

sbst

f

rychlost

 

snabbköp

sbst

f

samoobsluha

 

snabbt, fort

adv

 

rychle

 

snart, tidigt

adv

 

brzo, brzy

 

snurra (på), vrida (om/på)

vb

ipf

točím

točit

snurra (på), vrida (om/på)

vb

pf

otočím

otočit

snuva

sbst

f

rýma

 

snygg, fin, vacker

adj

 

hezký, pěkný

 

snyggt, fint, vackert

adv

 

hezky

 

snyggt, fint, vackert

adv

 

pěkně

 

snäll

adj

 

laskavý

 

snäll, rar; kär

adj

 

milý

 

snällt

adv

 

hezky

 

snälltåg

sbst

m

rychlík

 

snäv, smal, trång

adj

 

úzký

 

snö

sbst

m

sníh

 

snöa

vb

ipf opers

sněží

sněžit

socialistisk

adj

 

socialistický

 

soffa

sbst

f

pohovka

 

soffa, dyscha

sbst

m

gauč

 

sol

sbst

n

slunce

 

sol

sbst

n dim

slunko, sluníčko, slunéčko

 

solbada

vb

ipf

opaluju se

opalovat se

solist

sbst

m

sólista

 

som, vilken

pron

 

který

 

som, vilken

pron

 

kdo, jenž

 

somlig, någon

pron

 

některý

 

sommar

sbst

n

léto

 

sommar-

adj

 

letní

 

sommarstuga

sbst

f

chata, chalupa

 

somna
(=hålla på att s.)

vb

ipf

usínám

usínat

somna
(=hålla på att s.)

vb

pf

usnu

usnout

somna, domna
(=t.ex. ben)

vb

pf

přesedím

přesedět

son

sbst

m

syn

 

sondotter

sbst

f

vnučka

 

sonson

sbst

m

vnuk

 

soppa

sbst

f

polévka

 

sorgligt, sorgset

adv

 

smutno

 

sova

vb

ipf

spím

spát

sova

vb

pf

vyspím se

vyspat se

sova bort/över

vb

pf

prospím

prospat

sovande

sbst

n

spaní

 

sovrum

sbst

f

ložnice

 

spanjor

sbst

m/f

Španěl/la

 

spara (på)

vb

ipf

šetřím

šetřit

sparka

vb

ipf

kopu

kopat

sparka

vb

pf

vykopu

vykopat

specialitet

sbst

f

specialita

 

spegel

sbst

n

zrcadlo

 

spel, lek

sbst

f

hra

 

spela

vb

ipf

hraju

hrát

spela

vb

pf

zahraju

zahrát

spelare

sbst

m

hráč

 

spenat

sbst

m

špenát

 

spis

sbst

m

sporák

 

spis, kamin

sbst

n pl

kamna

 

spis, kamin

sbst

n pl dim

kamínka

 

sport, idrott

sbst

m

sport

 

sport-, sportig

adj

 

sportovní

 

sporta, idrotta

vb

ipf

sportuju

sportovat

springa

vb

ipf

běhám

běhat

springa

vb

pf

běžím

běžet

springa fram/hit

vb

ipf

přibíhám

přibíhat

springa fram/hit

vb

pf

přiběhnu

přiběhnout

språk-

adj

 

jazykový

 

språk; tal

sbst

f

řeč

 

språk; tunga

sbst

m

jazyk

 

spårvagn

sbst

f

tramvaj

 

stad

sbst

n

město

 

stadion

sbst

m

stadión

 

stads-

adj

 

městský

 

stadsdel, kvarter

sbst

f

čtvrť

 

stanna

vb

ipf

zastavuju (se)

zastavovat (se)

stanna

vb

pf

zastavím (se)

zastavit (se)

stanna (kvar), förbli

vb

ipf

zůstávám

zůstávat

stanna (kvar), förbli

vb

pf

zůstanu

zůstat

stark, kraftig

adj

 

silný

 

starkt, högt (om ljud)

adv

 

hlasitě

 

stat

sbst

m

stát

 

station (=järnvägs-)

sbst

n

nádraží

 

station, hållplats

sbst

f

stanice

 

staty, skulptur

sbst

f

socha

 

steg

sbst

m

krok

 

stek

sbst

m

řez

 

stek

sbst

f

pečeně

 

stekt, bakad

adj

 

pečený

 

stekt, panerad

adj

 

smažený

 

stiga av/upp/ur

vb

ipf

vystupuju

vystupovat

stiga av/upp/ur

vb

pf

vystoupím

vystoupit

stiga in

vb

ipf

vstupuju

vstupovat

stiga in

vb

pf

vstoupím

vstoupit

stiga in, gå in

vb

ipf

vcházím

vcházet

stiga in, gå in

vb

pf

vejdu

vejít

stiga ner, gå ner

vb

ipf

sestupuju

sestupovat

stiga ner, gå ner

vb

pf

sestoupím

sestoupit

stiga på (tåg osv)

vb

ipf

nastupuju

nastupovat

stiga på (tåg osv)

vb

pf

nastoupím

nastoupit

stiga upp, resa sig

vb

ipf

vstávám

vstávat

stiga upp, resa sig

vb

pf

vstanu

vstát

stiga/träda fram

vb

ipf

přistupuju

přistupovat

stiga/träda fram

vb

pf

přistoupím

přistoupit

stil, stilart

sbst

m

styl

 

stjäla

vb

ipf

kradu

krást

stjäla

vb

pf

ukradu

ukrást

stol

sbst

f

židle

 

stoppa, hejda

vb

ipf

zastavuju

zastavovat

stoppa, hejda

vb

pf

zastavím

zastavit

stor

adj

 

velký (komp větší)

 

storlek

sbst

f

velikost

 

strand

sbst

m

břeh

 

strax, genast

adv

 

hned

 

strax, genast

adv

 

ihned

 

strösocker

sbst

m

krystal

 

student, studerande

sbst

m/f

student/ka

 

student-

adj

 

studentský

 

studenthem

sbst

f

kolej

 

studentmatsal

sbst

f

menza/mensa

 

studera

vb

ipf

studuju

studovat

studio

sbst

n

studio

 

stund

sbst

f

chvile

 

stycke, (liten) bit

sbst

m

kousek, kus

 

styrka, kraft

sbst

f

síla

 

styrning, ledning

sbst

n

řízení

 

stå

vb

ipf

stojím

stát

stå

vb

pf

postojím

postát

stå/gå i vägen, hindra

vb

ipf

vadím

vadit

stå illa till med någon

 

 

být na tom špatně

 

stål

sbst

f

ocel

 

stål-

adj

 

ocelový

 

städa

vb

ipf

uklízím

uklízet

städa

vb

pf

uklidím

uklidit

städning

sbst

m

úklid

 

ställa

vb

ipf

stavím

stavět

ställa

vb

pf

postavím

postavit

ställa, lägga, placera

vb

ipf

dávám

dávat

ställa, lägga, placera

vb

pf

dám

dát

ställa, sätta; lägga

vb

ipf

kladu

klást

ställa, sätta; lägga

vb

ipf

pokládám

pokládat

ställa, sätta; lägga

vb

pf

položím

položit

ställa sig

vb

ipf

postavuju se

postavovat se

ställa sig

vb

pf

postavím se

postavit se

ställe, plats

sbst

n

místo

 

stämpel

sbst

n

razítko

 

ständigt, jämt

adv

 

stále

 

ständigt, jämt, hela tiden

adv

 

pořád

 

ständigt, permanent

adj

 

stálý

 

stänga, sluta till

vb

ipf

zavírám

zavírat

stänga, sluta till

vb

pf

zavřu/zavru

zavřít

stängt

adv

 

zavřeno

 

sund, hälsosam; frisk, kry

adj

 

zdravý

 

sunt, hälsosamt; friskt

adv

 

zdravě

 

supporter, fan, fantast

sbst

m

fanoušek

 

surmjölksosts-

adj

 

tvarohový

 

svag, vek

adj

 

slabý

 

svagt, vekt

adv

 

slabě

 

svamp

sbst

f

houba

 

svara

vb

ipf

odpovídám

odpovídat

svara

vb

pf

odpovím

odpovědět

svart

adj

 

černý

 

svensk

sbst

m/f

Švéd/ka

 

svettas

vb

ipf

potím se

potit se

svettas

vb

pf

vypotím se

vypotit se

svåger

sbst

m

švagr

 

svår, besvärlig

adj

 

obtížný

 

svår, tung

adj

 

těžký

 

svårt, tungt

adv

 

těžko

 

svägerska

sbst

f

švagrová

 

svärdotter

sbst

f

snacha

 

svärfar

sbst

m

tchán

 

svärmor

sbst

f

tchyně

 

svärson

sbst

m

zeť

 

sy

vb

ipf

šiju

šít

sy

vb

pf

ušiju

ušít

sylt

sbst

m

džem

 

symfoni

sbst

f

symfonice

 

symfonisk

adj

 

symfonický

 

synd

adv

 

škoda

 

synd: det är synd

 

 

(to) je škoda

 

synnerhet: i s., särskilt, framför allt

adv

 

zejména

 

sysselsätta sig, syssla (med)

vb

ipf

zabývám se

zabývat se

syster

sbst

f

sestra

 

systerdotter

sbst

f

neteř

 

systerson

sbst

m

synovec

 

adv

 

tak

 

så, då, alltså

adv

 

tedy

 

så att, att

konj

 

 

så att, för att

konj

 

aby

 

så här; sålunda

adv

 

takhle

 

så mycket, så många

adv

 

tolik

 

så sent som, bara, först

adv

 

teprv(e)

 

sådan

pron

 

takový

 

sång

sbst

f

píseň

 

sång, sjungande

sbst

m

zpěv

 

sångare

sbst

m

zpěvák

 

sås

sbst

f

omáčka

 

såsom, (som)

adv/konj

 

jako

 

säga

vb

ipf

říkám

říkat

säga

vb

pf

řeknu

říct

säga farväl, ta avsked

vb

ipf

loučím se

loučit se

säga farväl, ta avsked

vb

pf

rozloučím se

rozloučit se

säker; viss, bestämd

adj

 

jistý

 

säkerhet

sbst

f

jistota

 

säkerligen, säkert

adv

 

jistě

 

säkert, bestämt, säkerligen

adv

 

určitě

 

sälja

vb

ipf

prodávám

prodávat

sälja

vb

pf

prodám

prodat

sällskap; samhälle

sbst

f

společnost

 

sällsynt, rar

adj

 

vzácný

 

sända, skicka

vb

ipf

posílám

posílat

sända, skicka

vb

pf

pošlu

poslat

sända ut

vb

ipf

vysílám

vysílat

sända ut

vb

pf

vyšlu

vyslat

sändning, utsändning

sbst

m

přenos

 

säng

sbst

f

postel

 

särskilt, i synnerhet, framför allt

adv

 

zejména

 

sätta, plantera

vb

ipf

sázím

sázet

sätta, plantera

vb

pf åld

sadím

sadit

sätta, ställa, lägga

vb

ipf

pokládám

pokládat

sätta, ställa, lägga

vb

pf

položím

položit

sätta, ställa; lägga

vb

ipf

kladu

klást

sätta, ställa; lägga

vb

ipf

pokládám

pokládat

sätta, ställa; lägga

vb

pf

položím

položit

sätta i gång/ta itu (med)

vb

ipf

pouštím se

pouštět se

sätta i gång/ta itu (med)

vb

pf

pustím se

pustit se

sätta på sig

vb

ipf

oblékám si/oblíkám si

oblékat si/oblíkat si

sätta på sig

vb

pf

obléknu si/oblíknu si

obléknout si/oblíknout si

sätta sig

vb

ipf

sedám si

sedat si

sätta sig

vb

pf

sednu si

sednout si

sätta sitt hopp till, hoppas

vb

ipf

doufám

doufat

söder

sbst

m

jih

 

södra

adj

 

jižní

 

söka, leta

vb

ipf

hledám

hledat

söka/leta fram/upp

vb

ipf

vyhledám

vyhledat

söndag

sbst

f

neděle

 

söndags-

adj

 

nedělní

 

söt

adj

 

sladký

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

T

ta

vb

ipf

beru (si)

brát (si)

ta

vb

pf

vezmu

vzít

ta, ha

vb

ipf

dávám si

dávat si

ta, ha

vb

pf

dám si

dát si

ta av sig skorna

vb

ipf

zouvám se

zouvat se

ta av sig skorna

vb

pf

zuju se

zout se

ta avsked, säga farväl

vb

ipf

loučím se

loučit se

ta avsked, säga farväl

vb

pf

rozloučím se

rozloučit se

ta emot, anta

vb

ipf

přijímám

přijímat

ta emot, anta

vb

pf

přijmu

přijmout

ta för sig

vb

pf

vezmu si

vzít si

ta itu/sätta igång (med), gripa sig an

vb

ipf

pouštím se

pouštět se

ta itu/sätta igång (med), gripa sig an

vb

pf

pustím se

pustit se

ta med, komma med

vb

ipf

přivádím

přivádět

ta med, komma med

vb

pf

přivedu

přivést

ta på sig skor

vb

ipf

obouvám se

obouvat se

ta på sig skor

vb

pf

obuju se

obout se

ta sig (någonstans), komma

vb

ipf

dostávám se

dostávat se

ta sig (någonstans), komma

vb

pf

dostanu se

dostat se

ta temperaturen

vb

ipf

měřím se

měřit se

ta temperaturen

vb

pf

změřím se

změřit se

tablett, pulver

sbst

m

prášek

 

tacka

vb

ipf

děkuju

děkovat

tacka

vb

pf

poděkuju

poděkovat

tak

sbst

f

stropa

 

tal; språk

sbst

f

řeč

 

tala

vb

ipf

mluvím

mluvit

tallrik

sbst

m

talíř

 

talrik, mången

adj

 

četný

 

tambur, hall

sbst

f

předsíň

 

tand

sbst

m

zub

 

tand-

adj

 

zubní

 

tandborste

sbst

m

kartáček na zuby

 

tandkräm

sbst

f

pasta na zuby

 

tandläkare

sbst

m

zubní lékař

 

tandröta, karies

sbst

m

kaz

 

tant

sbst

f dim

tetička

 

Tatar-, tatarsk

adj

 

tatarský

 

tavla (svarta t.)

sbst

f

tabule

 

tavla, bild

sbst

m

obraz

 

te

sbst

m

čaj

 

teater

sbst

n

divadlo

 

teater-

adj

 

divadelní

 

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

ipf

sepisuju

sepisovat

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

ipf

spisuju

spisovat

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

pf

sepíšu

sepsat

tecknad

adj

 

kreslený

 

telefon

sbst

m

telefon

 

telefon-

adj

 

telefonní

 

telefonist

sbst

f

telefonistka

 

television

sbst

f

televize/televise

 

televisions-, tv-

adj

 

televizní

 

temporal, tids-

adj

 

časový

 

tennissko, gymnastiksko

sbst

f

plátěná bota

 

tentamen, examen

sbst

f

zkouška

 

termometer

sbst

m

teplomeř

 

text

sbst

m

text

 

tid

sbst

m

čas

 

tid, period, ålder

sbst

f

doba

 

tidigare, förr, förut

adv

 

dříve

 

tidigt, snart

adv

 

brzo, brzy

 

tidning

sbst

f pl

noviny

 

tidskrift

sbst

m

časopis

 

tidsskede, period

sbst

n

období

 

till

prep + ack/dat

 

na/k

 

till; in i

prep + gen

 

do

 

till; ända; först

adv

 

 

till och med

adv

 

dokonce

 

till sist, äntligen

adv

 

konečně

 

tillbaka

adv

 

zpátky, zpět

 

tillbaka (skriva t., svara)

vb

pf

odepíšu

odepsat

tillbehör, bilaga

sbst

f

přiloha

 

tillbringa

vb

ipf

trávím

trávit

tillbringa

vb

pf

strávím

strávit

tillhöra

vb

ipf

patřím

patřit

tillkalla

vb

ipf

přivolávám

přivolávat

tillkalla

vb

pf

přivolám

přivolat

tillräckligt, nog

adv

 

dost

 

tills vidare

adv

 

zatím

 

tillsammans, allihop(a)

adv

 

dohromady

 

tillsammans, gemensamt

adv

 

společně

 

tillsammans, med varandra

adv

 

spolu

 

tillställning

sbst

f

beseda

 

tillsäga, befalla

vb

ipf

rozkazuju

rozkazovat

tillsäga, befalla

vb

pf

rozkážu

rozkázat

tilltala (=tycka om)

vb

ipf 3 pers

líbí se

líbit se

tillträda, börja (arbete)

vb

ipf

nastupuju

nastupovat

tillträda, börja (arbete)

vb

pf

nastoupím

nastoupit

tillverka

vb

ipf

vyrábím

vyrábět

tillverka

vb

pf

vyrobím

vyrobit

tillverkning, produktion

sbst

f

výroba, produkce

 

tillåta

vb

ipf

dovoluju

dovolovat

tillåta

vb

pf

dovolím

dovolit

tillägnad, ägnad

adj

 

věnovaný

 

timme

sbst

f

hodina

 

timme: i en timme

 

 

hodinu

 

tio

räkn

 

deset

 

tio gram

sbst

n

deko

 

tionde

räkn

 

desátý

 

tisdag

sbst

n

úterý

 

titta

vb

ipf

dívám se

dívat se

titta

vb

pf

podívám se

podívat se

titta, se

vb

ipf vard

koukám (se)

koukat (se)

titta, se

vb

pf vard

kouknu (se)

kouknout (se)

tjeck

sbst

m/f

Čech/Češka

 

tjeckisk

adj

 

český

 

tjeckiska (språket)

sbst

f

čeština

 

tjeckoslovakisk

adj

 

československý

 

tjock

adj

 

silný, tlustý

 

tjugo

räkn

 

dvacet

 

tjugonde

räkn

 

dvacátý

 

tjäna (=t. pengar)

vb

ipf

vydělávám

vydělávat

tjäna (=t. pengar)

vb

pf

vydělám

vydělat

tjänste-

adj

 

služební

 

toalett-

adj

 

toaletní

 

toffel

sbst

f

bačkora

 

tolfte

räkn

 

dvanáctý

 

tolv

räkn

 

dvanáct

 

tolva

sbst

f

dvanáctka

 

tomat

sbst

n

rajče (pl rajčata)

 

tonic

sbst

m

tonik

 

tonsättare, kompositör

sbst

m

skladatel

 

torg

sbst

n

náměstí

 

torka, torrväder

sbst

n

sucho

 

torka av

vb

pf

utřu/utru

utřít

torn

sbst

f

věž

 

torsdag

sbst

m

čtvrtek

 

trafik; transport

sbst

f

doprava

 

trafik-; transport-, kommunikations-

adj

 

dopravní

 

trakt, landskap

sbst

m

kraj

 

trakt, omgivning

sbst

n

okolí

 

tranbär

sbst

f

brusinka

 

tranbärs-

adj

 

brusinkový

 

trappa

sbst

m pl

schody

 

tre

räkn

 

tři

 

tredje

räkn

 

třetí

 

trettio

räkn

 

třicet

 

trettionde

räkn

 

třicátý

 

tretton

räkn

 

třináct

 

trettonde

räkn

 

třináctý

 

trevlig, behaglig

adj

 

příjemný

 

trivas

vb

ipf

líbím se

líbit se

tro

vb

ipf

věřím

věřit

tro

vb

pf

uvěřím

uvěřit

tro; tycka; tänka; anse

vb

ipf

myslím

myslet/myslit

tro; tycka; tänka; anse

vb

pf

vymyslím

vymyslet/vymyslit

troligen, kanske

adv

 

asi

 

trycka, pressa (ihop)

vb

ipf

tisknu

tisknout

trycka, pressa (ihop)

vb

pf

stisknu

stisknout

tryckeri

sbst

f

tiskárna

 

tråd

sbst

f

nit

 

trång, smal, snäv

adj

 

úzký

 

trä

sbst

n

dřevo

 

träd

sbst

m

strom

 

träd

sbst

m dim

stromek

 

träda, stiga fram (till)

vb

ipf

přistupuju

přistupovat

träda, stiga fram (till)

vb

pf

přistoupím

přistoupit

trädgård

sbst

f

zahrada

 

trädgårds-

adj

 

zahradní

 

träffa, möta

vb

ipf

potkávám

potkávat

träffa, möta

vb

pf

potkám

potkat

träffas, mötas

vb

ipf

setkávám se

setkávat se

träffas, mötas

vb

pf

setkám se

setkat se

träna

vb

ipf

trénuju

trénovat

träning

sbst

m

trénink

 

träningsoverall

sbst

m pl

tepláky

 

tröja

sbst

m

svetr

 

tröja

sbst

n

tričko

 

trött

adj

 

unavený

 

tumme

sbst

m

palec

 

tung; svår

adj

 

těžký

 

tunga; språk

sbst

m

jazyk

 

tungt; svårt

adv

 

těžko

 

tunn, smal

adj

 

tenký

 

tunnelbana

sbst

n

metro

 

tur(ordning)

sbst

f

řada

 

tur: det är min tur

 

 

přijde na mě řada, jsem na řadě

 

turist

sbst

m

turista

 

turnering

sbst

m

turnaj

 

tusen

räkn

 

tisíc

 

tusende

räkn

 

tisící

 

tv-apparat

sbst

m

televizor/televisor

 

tvungen: vara t., måsta

vb

ipf

musím

muset/musit

två

räkn

 

dva

 

två gånger

räkn

 

dvakrát

 

tvål

sbst

n

mýdlo

 

tvätt

sbst

n

prádlo

 

tvätta

vb

ipf

peru

prát

tvätta

vb

pf

vyperu

vyprat

tvätta (sig)

vb

ipf

myju (se)

mýt (se)

tvätta (sig)

vb

pf

umyju (se)

umýt (se)

tvättande

sbst

n

mytí

 

tvättrum

sbst

f

umývárna

 

tvättställ

sbst

n

umyvadlo

 

tycka, förefalla

vb

ipf

zdá se

zdát se

tyg

sbst

f

látka

 

tysk

sbst

m/f

Němec/Němka

 

Tyskland

sbst

n

Německo

 

tyst, lugn

adj

 

tichý

 

tyst, lugnt

adv

 

tiše

 

tystnad, lugn

sbst

n

ticho

 

tyvärr

adv

 

bohužel

 

tåg

sbst

m

vlak

 

tårta

sbst

m

dort

 

täcka

vb

ipf

kryju

krýt

tävling

sbst

m

závod

 

tävling; konkurrens

sbst

f

soutěž

 

törst

sbst

f

žízeň

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

U

ugn

sbst

f

trouba

 

under, nedanför

prep + ack/instr

 

pod

 

under (om tid)

prep + gen

 

za

 

under (om tid)

prep + instr

 

mezi

 

under (om tid)

konj

 

během

 

under det att, medan

adv

 

zatímco, zatím co

 

under tiden

adv

 

zatím

 

underhållning, nöje

sbst

f

zábava

 

underhållnings-, nöjes-

adj

 

zábavní

 

underjordisk

adj

 

podzemní

 

underrättelse-, nyhets -

adj

 

zpravodajský

 

underteckna, skriva sitt namn under

vb

ipf

pod(e)pisuju (se)

pod(e)pisovat (se)

underteckna, skriva sitt namn under

vb

pf

podepíšu (se)

podepsat (se)

undervisa, lära ut

vb

ipf

učím

učit

undervisa, lära ut

vb

pf

naučím

naučit

undra

vb

ipf

divím se

divit se

undra

vb

pf

podivím se

podivit se

ung

adj

 

mladý

 

ungefär, omkring

adv

 

asi

 

ungersk

adj

 

uherský

 

ungrare

sbst

m/f

Maďar/ka

 

unitet, enhet, enighet

sbst

f

jednota

 

universitet

sbst

f

univerzita/ universita

 

universitets­studerande, högskole­elev

sbst

m

vysokoškolák

 

upp

adv

 

nahoru

 

uppe

adv

 

nahoře

 

uppehåll, paus

sbst

f

přestávka

 

uppförsbacke, utförsbacke

sbst

m

svah

 

uppgift, upplysning

sbst

f

zpráva

 

uppgång (om solen)

sbst

m

východ

 

upphettad

adj

 

vyhřátý

 

upphovsman, författare

sbst

m

autor

 

upphöra, sluta

vb

ipf

přestanu

přestat

upphöra, sluta

vb

pf

přestávám

přestávat

upphöra (med), sluta (med)

vb

ipf

zastavuju

zastavovat

upphöra (med), sluta (med)

vb

pf

zastavím

zastavit

uppleva

vb

ipf

prožívám

prožívat

uppleva

vb

pf

zažiju

zažít

upplysning, uppgift

sbst

f

zpráva

 

uppmärksam

adj

 

pozorný

 

uppmärksamhet

sbst

f

pozornost

 

uppmärksamt

adv

 

pozorně

 

upprepa, repetera

vb

ipf

opakuju

opakovat

upprepa, repetera

vb

pf

zopakuju

zopakovat

uppskatta, högakta

vb

ipf

vážím si

vážit si

uppträda

vb

ipf

vystupuju

vystupovat

uppträda

vb

pf

vystoupím

vystoupit

uppträda; verka

vb

ipf

účinkuju

účinkovat

upptäcka

vb

ipf

objevuju

objevovat

upptäcka

vb

pf

objevím

objevit

uppvärmd

adj

 

vyhřátý

 

uppvärmning, värme

sbst

n

topení

 

ur (astronomiskt u.)

sbst

m

orloj

 

ur, av, från

prep + gen

 

z, ze

 

ur, klocka

sbst

f pl

hodiny

 

ut

adv

 

ven

 

utan

prep + gen

 

bez

 

utan resultat, förgäves, fåfängt

adv

 

marně

 

utan tvekan, otvivelaktigt

adv

 

bezesporu

 

utanför

prep + ack

 

mimo

 

ute

adv

 

venku

 

utefter vad/vilken?

adv

 

kudy

 

utflykt

sbst

m

výlet

 

utförsbacke, uppförsbacke

sbst

m

svah

 

utgång

sbst

m

východ

 

utlandet

sbst

f

cizina

 

utlägga, förklara

vb

ipf

vykládám

vykládat

utlägga, förklara

vb

pf

vyložím

vyložit

utländsk, främmande

adj

 

cizí

 

utländsk, utrikes

adj

 

zahraniční

 

utlänning

sbst

m/f

cizinec/cizinka

 

utmed, längs

prep + gen

 

podle

 

utom, förutom

prep + ack

 

mimo

 

utom, förutom

prep + gen

 

vedle, kromě

 

utomordentlig

adj

 

mimořádný

 

utrymme, rum, rymd

sbst

m

prostor

 

utsikt, vy

sbst

m

rozhled, pohled

 

utställa

vb

ipf

vystavuju

vystavovat

utställa

vb

pf

vystavím

vystavit

utställd

adj

 

vystavený

 

utställning

sbst

f

výstava

 

utställnings-

adj

 

výstavní

 

utsändning, sändning

sbst

m

přenos

 

uttala

vb

ipf

vyslovuju

vyslovovat

uttala

vb

pf

vyslovím

vyslovit

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

V

vacker

adj

 

krásný (hezký), (pěkný)

 

vackert, fint, snyggt

adv

 

hezky

 

vackert, fint, snyggt

adv

 

pěkně

 

vad

pron

 

co

 

vad för en? hurdan?

pron

 

jaký?

 

vagn

sbst

m

vagón

 

vagn (liten v.), kärra

sbst

m

vozík

 

vagn, fordon, bil

sbst

m

vůz

 

vakna

vb

ipf

budím se

budit se

vakna

vb

pf

vzbudím se

vzbudit se

vanligen, vanligtvis

adv

 

obyčejně, obvykle

 

var?

adv

 

kde?

 

vara

vb

ipf

jsem

být

vara arg, förargas, vredgas

vb

ipf

zlobím se

zlobit se

vara bosatt, residera

vb

ipf

sídlím

sídlit

vara klädd i

vb

ipf

nosím

nosit

vara, räcka, äga rum

vb

ipf

trvám

trvat

vara, räcka, äga rum

vb

pf

potrvám

potrvat

vara, varor, gods

sbst

n

zboží

 

vardagsrum

sbst

m

obývací pokoj

 

varför?

adv

 

proč?

 

varifrån?

adv

 

odkud?

 

varje, var och en

pron

 

každý

 

varken - eller, inte - heller

konj

 

ani (ne-)

 

varm

adj

 

teplý

 

varmt

adv

 

teplo

 

vart

adv

 

kam

 

vart, vilken väg

adv

 

kudy

 

vatten

sbst

f

voda

 

vecka

sbt

m

týden, neděle

 

vegetarisk (=utan kött)

adj

 

bezmasý

 

vek, svag

adj

 

slabý

 

vekt, svagt

adv

 

slabě

 

vem

pron

 

kdo

 

vems

pron

(mjuk adjb)

čí

 

verk, arbete

sbst

f

práce

 

verk, arbete

sbst

n

dílo

 

verka; uppträda

vb

ipf

účinkuju

účinkovat

verkligen

adv

 

opravdu

 

verkligen

adv

 

skutečně

 

verkstadsindustri, maskinindustri

sbst

n

strojírenství

 

verktyg, instrument

sbst

m

nástroj

 

vestibul, hall

sbst

f

hala

 

veta

vb

ipf

vím

vědět

veta, känna (till)

vb

ipf

znám

znát

vetenskaplig

adj

 

vědecký

 

vi

pron

 

my

 

vid, bred

adj

 

široký

 

vid-

adj

 

širokoúhlý

 

vid, hos

prep + gen

 

u

 

vid, nära

prep + lok

 

při

 

vidare; längre

adv (komp)

 

dál, dále

 

wiener-

adj

 

vídeňský

 

viktig

adj

 

důležitý

 

vila

vb

ipf

odpočívám

odpočívat

vila sig, vila ut

vb

pf

odpočinu si

odpočinout si

vild

adj

 

divoký

 

vilja

vb

ipf

chci

chtít

vilken, som

pron

 

který

 

vilken, som

pron

 

kdo, jenž

 

vilken som helst

pron

 

kdejaký

 

vilken väg, vart

adv

 

kudy

 

vin

sbst

n

víno

 

vindtygsjacka

sbst

f

bunda

 

vingård, vinodling

sbst

f

vinice

 

vinna

vb

ipf

vyhrávám

vyhrávat

vinna

vb

pf

vyhraju

vyhrát

vinstuga

sbst

f

vinárna

 

vinter

sbst

f

zima

 

vinter-

adj

 

zimní

 

vinäger

sbst

m

ocet

 

violinist

sbst

m

houslista (pl -é)

 

visa

vb

ipf

ukazuju

ukazovat

visa

vb

pf

ukážu

ukážat

visa, demonstrera

vb

ipf

předvádím

předvádět

visa ett dystert/mörkt/surmulet ansikte

vb

ipf

mračím se

mračit se

visa sig, dyka upp

vb

ipf

objevuju se

objevovat se

visa sig, dyka upp

vb

pf

objevím se

objevit se

vispgrädde

sbst

f

šlehačka

 

viss, bestämd; säker

adj

 

jistý

 

viss, någon, en

pron

 

nějaký

 

vissla, pipa

vb

ipf

hvízdám

hvízdat

vistas; vara bosatt

vb

ipf

sídlím

sídlit

vit

adj

 

bílý

 

vitlök

sbst

m

česnek

 

vitt, brett

adv

 

široko, široce

 

volleyboll

sbst

f (adjböjn)

odbíjená

 

volleybolls-

adj

 

volejbalový

 

volt

sbst

m

volt

 

vredgas, förargas, vara arg

vb

ipf

zlobím se

zlobit se

vrida (om/på), snurra (på)

vb

ipf

točím

točit

vrida (om/på), snurra (på)

vb

pf

otočím

otočit

vrå

sbst

m

kout

 

vrå, hörn

sbst

m

roh

 

vy

sbst

m

obraz

 

vy, utsikt

sbst

m

pohled

 

vykort

sbst

f

pohled, pohlednice

 

våning, etage

sbst

n

poschodí

 

vår

sbst

n

jaro

 

vår, vårt

pron

 

náš

 

väcka

vb

ipf

budím

budit

väcka

vb

pf

vzbudím

vzbudit

väder

sbst

n

počasí

 

väg, landsväg

sbst

f

silnice

 

väg; resa

sbst

f

cesta

 

vägg

sbst

f

stěna

 

vägg, mur

sbst

f

zeď

 

väl, ju

adv

 

však

 

väl, nog

adv

 

snad

 

väl, ändå, likväl, dock, ju

adv/interj

 

přece

 

välja

vb

ipf

vybírám

vybírat

välja

vb

pf

vyberu

vybrat

välja (ngn till ngt)

vb

ipf + instr

volím

volit

välja (ngn till ngt)

vb

pf + instr

zvolím

zvolit

välkomna, hälsa välkommen

vb

ipf

vítám

vítat

välkomna, hälsa välkommen

vb

pf

uvítám

uvítat

välkomna, hälsa välkommen

vb

pf

přivítám

přivítat

vän

sbst

m/f

přítel/přítelkyně

 

vända sig (om)

vb

ipf

otáčím se

otáčet se

vända sig (om)

vb

pf + instr

otočím se

otočit se

vänlig

adj

 

přítelský

 

vänster: till v. (=befintl.)

adv

 

nalevo

 

vänster: till v. (=riktn.)

adv

 

doleva

 

vänta

vb

ipf

čekám

čekat

vänta

vb

pf

počkám

počkat

väntan

sbst

n

čekání

 

väntrum

sbst

f

čekárna

 

värde, pris

sbst

f

cena

 

värld

sbst

m

svět

 

världs-, världsomfattande

adj

 

světový

 

värma (sig)

vb

ipf

hřeju (se)

hřát (se)

värma (sig)

vb

ipf

ohřívám (se)

ohřívat (se)

värma (sig)

vb

pf

ohřeju (se)

ohřát (se)

värma (sig)

vb

ipf

zahřívám (se)

zahřívat (se)

värma (sig)

vb

pf

zahřeju (se)

zahřát (se)

värme, uppvärmning

sbst

n

topení

 

väska

sbst

f

taška

 

väst

sbst

f

vesta

 

väst, väster

sbst

n

západ

 

västböhmisk

adj

 

západočeský

 

växa (upp)

vb

ipf

rostu

růst

växa (upp)

vb

ipf

vyrůstám

vyrůstat

växa (upp)

vb

pf

vyrostu

vyrůst

växel, småpengar

sbst

m pl (adjb)

drobné

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Y

yoghurt

sbst

m

jogurt

 

ytterligare

adj

 

další

 

yvas, skryta

vb

ipf

chlubím se

chlubit se

yvas, skryta

vb

pf

pochlubím se

pochlubit se

Å

å, flod

sbst

f

řeka

 

åhörare

sbst

m

posluchač

 

åka, bruka åka

vb

ipf

jezdím

jezdit

åka, fara

vb

ipf

jedu

jet

åka, fara, köra (in, till)

vb

pf

zajedu

zajet

åka, köra förbi/igenom

vb

pf

projedu

projet

åka, köra in

vb

pf

vjedu

vjet

åka, köra runt

vb

pf

objedu

objet

åka, köra upp/ut

vb

pf

vyjedu

vyjet

åka bort, resa bort

vb

ipf

odjíždím

odjíždět

åka bort, resa bort

vb

pf

odjedu

odjet

åka båt, segla; flyta

vb

ipf

pluju

plout

åka kälke

vb

ipf

sáňkuju

sáňkovat

åka skidor

vb

ipf

lyžuju

lyžovat

åka skridskor

vb

ipf

bruslím

bruslit

åker, fält

sbst

n

pole

 

ålder

sbst

n

léto

 

ålder, tid, period

sbst

f

doba

 

ålder; epok; sekel

sbst

m

věk

 

åldras, bli gammal

vb

ipf

stárnu

stárnout

åldras, bli gammal

vb

pf

zestárnu

zestárnout

ånyo, på nytt, igen

adv

 

znova/znovu

 

år

sbst

m

rok

 

århundrade, sekel

sbst

n

stolecí

 

årlig, års-

adj

 

roční

 

åska

sbst

f

bouřka

 

åska, dundra

vb

ipf opers pl

hřmí

hřmět/hřmít

åskådare

sbst

m

divák

 

åt, för

prep + ack

 

pro

 

åter, igen

adv

 

opět

 

åter, igen

adv

 

zase

 

återlämna, lämna tillbaka

vb

pf

vrátím

vrátit

återseende

sbst

f (adjböjn)

shledaná

 

återstående, övrig

adj

 

ostatní

 

återvända

vb

ipf

vracím se

vracet se

återvända

vb

pf

vrátím se

vrátit se

åtminstone, minst

adv

 

alespoň, aspoň

 

åtskillig

adj

 

různý

 

åtta

räkn

 

osm

 

åttio

räkn

 

osmdesát

 

åttonde

räkn

 

osmý

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Ä

äga rum

vb

ipf

koná se

konat se

äga rum, vara, räcka

vb

ipf

trvám

trvat

äga rum, vara, räcka

vb

pf

potrvám

potrvat

ägg

sbst

n

vajíčko

 

ägna

vb

ipf

věnuju

věnovat

ägna sin uppmärksamhet

vb

ipf

věnuju pozornost

věnovat pozornost

ägnad, tillägnad

adj

 

věnovaný

 

älgkött

sbst

n

losí maso

 

älskare

sbst

m

milovník

 

ämbete, kontor; myndighet

sbst

m

úřad

 

än

konj

 

než

 

än, ännu

adv

 

ještě

 

än så länge, hittills

adv

 

dosud

 

ända; till; först

adv

 

 

ändå, likväl, dock, ju, väl

adv/interj

 

přece

 

äng

sbst

f

louka

 

äntligen, till sist

adv

 

konečně

 

äpple

sbst

n

jablko

 

ärad, aktad

adj

 

vážený

 

ärm

sbst

m

rukáv

 

ärorik, berömd, ryktbar

adj

 

slavný

 

äta

vb

ipf

jím

jíst

äta

vb

pf

sním

sníst

äta frukost

vb

ipf

snídám

snídat

äta frukost

vb

pf

nasnídám se

nasnídat se

äta kvällsmat

vb

ipf

večeřím

večeřet

äta kvällsmat

vb

pf

navečeřím se

navečeřet se

äta lunch

vb

ipf

obědvám

obědvat

äta lunch

vb

pf

naobědvám se

naobědvat se

äta mellanmål

vb

ipf

svačím

svačit

äta mellanmål

vb

pf

nasvačím se

nasvačit se

äta mellanmål

vb

pf

posvačím

posvačit

äta sig mätt

vb

pf

najím se

najíst se

även, och, både - och

konj

 

i

 

även, också

adv

 

také, taky

 

även, också

adv

 

též

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Ö

ö

sbst

m

ostrov

 

ö

sbst

m dim

ostrůvek

 

öga

sbst

n

oko (pl oči)

 

öga

sbst

n dim

očko, očičko

 

ögonblick

sbst

m

okamžik

 

ögonkast

sbst

m

pohled

 

öl

sbst

n

pivo

 

öl

sbst

n dim

pivko, pivečko

 

ölpub

sbst

f

pivnice

 

önska (sig)

vb

ipf

přeju (si)

přát (si)

öppen

adj

 

otevřený

 

öppna

vb

ipf

ot(e)vírám

ot(e)vírat

öppna

vb

pf

otevřu/otevru

otevřít

öra

sbst

n

ucho (pl uši)

 

öra

sbst

n dim

ouško

 

öre, heller

sbst

m

haléř/halíř

 

öst, öster

sbst

m

východ

 

över

prep + ack

 

přes

 

över, ovanför

prep + ack/instr

 

nad

 

överallt

adv

 

všude/všudy

 

överhuvudtaget, i stort sett, egentligen

adv

 

vůbec

 

överraskad, förvånad

adj

 

překvapený

 

översätta

vb

ipf

překládám

překládat

översätta

vb

pf

přeložím

přeložit

övning

sbst

n

cvičení

 

övrig, återstående

adj

 

ostatní

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 


 

Bookmark and Share

Madeleine 

 

 

© 2015–2019 Cercurius AB — Uppdaterad 2015-01-31