Logga

Översätt sidan!
Sök på hela sajten
Sajtkarta
Aktuellt
Om oss  Kontakt

Cercurius.se / Länkar / Lexikon / Språklexikon / Isländska
Start
Hypnoterapi
Tidigare liv
Astrologi
Drömtolkning
Healing
Kurser
Språkliga tjänster
Ordlistor
Typografi
Böcker/Skriftalster
Lexikonlänkar
Övriga länkar

 

Listor
Fotoalbum
Sockerberoende
 

 

 
 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

Lexikonlänkar

 

Isländska

Länkar till isländska lexikon
av olika slag.

 

 

 

Isländska

 

Enspråkiga  •  Tvåspråkiga

Citat och aforismer  •  Historiska ordböcker  •  Slang

Uppslagsverk

Enspråkiga

 

Orðabók Háskolans

Islands universitets orddatabas med språkprov och böjningar. Ordförklaringar saknas. Sökgränssnitt på isländska.

 

UniLeipzig Wortschatzportal

Portal med stor databas i form av 250 korpusbaserade enspråkiga ordböcker, däribland isländska. Man kan bara söka i en ordbok och på ett språk i taget, så det fungerar alltså inte som en flerspråkig ordbok. Inga definitioner finns förstås eftersom den är korpusbaserad, däremot rikligt med annan information, som förekomst, frekvens, exempel, ord som används i samband med det sökta ordet i korpusen (som står till vänster resp. till höger), grafik m.m.

 

Wikiorðabók

Den isländska versionen av Wiktionary, en ordboksdatabas som skapas av sina användare. Den innehåller för närvarande cirka 22 000 artiklar med definitioner, böjningsformer, etymologi och synonymer, ibland även uttal och motsvarigheter på andra språk.

 

Tvåspråkiga

Isländska <=> svenska

Isländska <=> danska  •  engelska  •  finska  •  franska  •  norska

 

Isländska <=> svenska

 

Dicts.info

Databas för ordöversättning mellan isländska och svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och övriga nordiska språk, däribland svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Tvärslå

En nordisk ordbok som innehåller samtliga nordiska språk plus engelska och består av över 30 ordböcker. Här kan man alltså slå på t.ex. svenska till isländska.

 

Isländska <=> danska

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och övriga nordiska språk, däribland danska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Tvärslå

Databas för ordöversättning mellan danska och isländska, plus flera andra språk. Sökning görs samtidigt i flera lexikon.

 

Isländska <=> engelska

 

Icelandic Online

Databas för ordöversättning från isländska till engelska. Innehållet i databasen är en uppdaterad version av Íslensk-ensk orðabók från 1989. Databasen drivs av University of Wisconsin.

 

Orðabanki

Isländsk termbank som innehåller material från 89 fackordlistor. Förutom isländska termer finns ofta motsvarigheter på engelska, ibland även på andra nordiska språk. Definitioner saknas. Svenskt sökgränssnitt finns.

 

Tvärslå

Databas för ordöversättning mellan engelska och isländska, plus flera andra språk. Sökning görs samtidigt i flera lexikon.

 

Isländska <=> franska

 

Dictionaric.com

Databas för ordöversättning mellan franska och isländska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Isländska <=> norska

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och norska, både bokmål och nynorska, plus flera andra språk. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Tvärslå

Databas för ordöversättning mellan isländska och norska, både bokmål och nynorska, plus flera andra språk. Sökning görs samtidigt i flera lexikon.

 

 

Citat och aforismer

 

Wikivitnun

Wikipedias isländska citatlexikon.

 

Historiska ordböcker

 

Altnordisches Wörterbuch

Digital faksimilutgåva av Altnordisches Wörterbuch av Gerhard Köbler (andra upplagan, 2003), en vetenskaplig ordbok över fornnordiska med förklaringar på tyska. Finns även som finalalfabetisk ordbok och tysk-fornnordisk ordbok. Pdf-filer.

 

Slang

 

Slangurorðabók

Isländsk slangordbok som bygger på inskickade bidrag från användarna. Sökning kan göras alfabetiskt eller kategorivis.

 

Uppslagsverk

 

Wikipedia

Ett uppslagsverk med cirka 40 000 artiklar som hela tiden skapas och redigeras av sina användare. Det finns bra länkningsfunktioner mellan artiklar och språkversioner.

 

Isländska lexikon

Enspråkiga  •  Tvåspråkiga

Citat och aforismer  •  Historiska ordböcker  •  Slang

Uppslagsverk

 

Ämneslexikon

Lexikon för enskilda fackområden

Lexikon för flera fackområden (termbanker)

Namnlexikon

 

Bookmark and Share

Madeleine 

Lars 

 

 

© 2013-2018 Cercurius AB — Uppdaterad 2018-02-14