Översätt sidan!
Sök på hela sajten
Sajtkarta
Aktuellt
Om oss  Kontakt


Cercurius.se / Typografi / Artiklar och översikter / Grafiska lexikon
Start
Hypnoterapi
Tidigare liv
Astrologi
Drömtolkning
Healing
Kurser
Språkliga tjänster
Ordlistor
Typografi
Böcker/Skriftalster
Lexikonlänkar
Övriga länkar

 

Listor
Fotoalbum
Sockerberoende

 

 
 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

Typografi

 

Grafiska lexikon

Översikt över tryckta fackordböcker och uppslagsböcker som behandlar terminologi för typografi, prepress, tryckning, efterbehandling, förpackningstillverkning och liknande.

Länkar till liknande ordböcker på internet finns på våra länksidor Facklexikon: Böcker och Fackordböcker: Typografi, papper och grafisk teknik.

 

Dahl, Svend, Försök till en ordbok för boksamlare
Tredje tillökade upplagan under medverkan av Esli Dansten och Volmer Rosenkilde. Svensk bearbetning av Bengt Åhlén. – Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1946.
Ordboken förklarar betydelsen av en lång rad svenska och utländska termer som är av intresse för boksamlare och bibliotekarier.

Fischerström, Iwan W, Grafisk ordlista
Stockholm: Bok och Bild, 1971.
Förklarande ordlista med termmotsvarigheter på engelska, tyska och franska.

Friedländer, Herbert, Etymologisk ordbok för bokvänner
Stockholm: Sällskapet Bokvännerna, 1969.
Etymologisk ordlista över termer inom bokhantverk och bokhistoria.

Hallberg, Åke, Aktuell grafisk ordbok
Halmstad: Spektra, 1986. – ISBN 91-7136-388-2
Illustrerad ordlista över sättning, bildrepro, tryckning och bokbinderi.

Hedén, Stig, Grafiska ord i dataåldern
Stockholm: Liber, 1985. – Andra, reviderade upplagan. – ISBN 91-38-90667-8
Ordlista över grafisk teknik med tonvikt på datorstyrd fotosättning.

Janås, Axel, Ny grafisk ordlista
Stockholm: Grafiska Yrkesnämnden, 1979.
Ordlista över facktermer inom grafisk produktion.

Persson, Ove, Grafisk uppslagsbok
Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalt, 1951.
Uppslagsverk som ger detaljerade beskrivningar av allt som förekom i dåtidens grafiska produktion.

 

 

 

Bookmark and Share

Lars


 

© 2013-2018 Cercurius AB — Uppdaterad 2014-09-18